Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pozarządowe organizacje praw człowieka

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pozarządowe organizacje praw człowieka"— Zapis prezentacji:

1 Pozarządowe organizacje praw człowieka
Monika Maciejewska

2 I. Prawa człowieka Prawa człowieka - zespół praw i wolności, które przysługują każdemu człowiekowi bez względu na rasę, płeć, język, wyznanie, przekonania polityczne, pochodzenie narodowe i społeczne, majątek itp.

3 Prawa człowieka są: powszechne – dotyczą każdego człowieka bez względu na wiek, płeć, stan majątkowy; podstawowe – nie trzeba ich uzasadniać powołując się na inne prawa; przyrodzone – każdy człowiek rodzi się obdarzony tymi prawami; niezbywalne – człowiek nie może z nich zrezygnować; nienaruszalne - nie można człowieka pozbawić jego praw.

4 Prawa obywatelskie i polityczne, czyli prawa pierwszej generacji, to min.:
prawo do życia; prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego; prawo do rzetelnego procesu sądowego; prawo do prywatności; prawo do swobodnego przemieszczania się; wolność wyznania; wolność od tortur.

5 Prawa gospodarcze, społeczne i kulturalne - prawa drugiej generacji
prawo do pracy; prawo do życia na godnym poziomie ; prawo do opieki medycznej; prawo do edukacji; prawo do udziału w życiu kulturalnym.

6 Prawa trzeciej generacji
Rozwój cywilizacyjny spowodował powstanie praw trzeciej generacji, tzw. solidarnościowych. Są to: prawo do pokoju, prawo do rozwoju, prawo do zachowania środowiska naturalnego, prawo do komunikowania się, prawo do wspólnego dziedzictwa ludzkości oraz prawo do pomocy humanitarnej.

7 Organy państwa czuwające nad przestrzeganiem praw człowieka
Rzecznik Praw Obywatelskich Trybunał Konstytucyjny Naczelny Sąd Administracyjny Sądy powszechne Sąd Administracyjny

8 Organizacje pozarządowe i międzynarodowe
Amnesty International; Komitet Helsiński i Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Polska Akcja Humanitarna. Polski Czerwony Krzyż Fundacja SOS Caritas Polska

9 Amnesty International
podejmowanie działalności propagującej prawa człowieka prowadzenie i wspieranie działań mających na celu pomoc dla więźniów prowadzenie kampanii uświadamiającej łamanie praw człowieka prowadzenie akcji edukacyjne przeciwstawianie się karze śmierci walka o prawa człowieka do sprawiedliwego sądu

10 Komitet Helsiński w Polsce i Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Komitet Helsiński prowadzi szeroką działalność oświatową związaną z upowszechnieniem idei wolności i prawa. Sporządza też tzw. raporty dotyczące przestrzegania praw człowieka w Polsce, wydaje biuletyn Prawa Człowieka, od 1988 jest członkem Międzynarodowej Helsińskiej Federacji Praw Człowieka z siedzibą w Wiedniu, współpracuje z rzecznikiem praw obywatelskich i Senacką Komisją Praw Człowieka

11 Polska Akcja Humanitarna
Centrum Pomocy Uchodźcom działa od 1993 roku (ówcześnie jako Equi Libre) i jest organizacją udzielającą pomocy ludziom zmuszonym z przyczyn politycznych, religijnych i ekonomicznych do ucieczki z własnego kraju. Ci uchodźcy, którzy zostają na terytorium Polski otrzymują opiekę od organizacji. Wśród osób będących pod opieką są Bośniacy, Czeczeńcy, Rumuni, Białorusini i inni. Polska Akcja Humanitarna pomaga tym, którzy otrzymali status uchodźcy lub o niego się starają. Podejmowana pomoc ma postać poradnictwa prawnego oraz zapewnienia podstawowych środków do życia. Na terenie naszego kraju istnieją ośrodki specjalnie zorganizowane dla uchodźców

12 Polski Czerwony Krzyż szkolenie drużyn sanitarnych
organizowanie honorowego krwiodawstwa organizowanie kursów ratowniczych szerzenie idei humanitaryzmu we współczesnym świecie poszukiwanie osób zaginionych podczas wojny w ramach Biura Informacji i Poszukiwań poszukiwanie osób represjonowanych przez system stalinowski zapobieganie chorobom zakaźnym i cywilizacyjnym uczestnictwo w międzynarodowych akcjach pomocy humanitarnej udzielanie pomocy uchodźcom z różnych krajów.

13 Fundacja SOS Organizacja zajmuje się pomocą w ochronie życia poczętego i udzielaniem wsparcia dla matek samotnie wychowujących dzieci. Została założona w 1989 roku przez księdza Ryszarda Halwe. Formy pracy Fundacji są bardzo różnorodne np. zakładanie domów dla samotnych matek, edukacja, promocja życia, szkolenia przeznaczone dla młodzieży i studentów. Fundacja zajmuje się również opieką nad osobami zagrożonymi ubóstwem oraz wspieraniem szkół i ośrodków zdrowia w rejonach najbiedniejszych.

14 Caritas Polska Caritas jest organizacją charytatywną Kościoła rzymskokatolickiego organizuje działania niosące pomoc osobom bezrobotnym, bezdomnym, chorym, ubogim. Caritas udziela pomocy ofiarom wojen i kataklizmów na terenie Polski i poza jej granicami.

15 II. Prawa dziecka „Mniej mówmy o obowiązkach dzieci, a więcej o ich prawach” - Jan Jakub Rousseau, „Emil, czyli o wychowaniu”

16 Wybrane prawa i wolności dziecka:
prawo do swobodnej wypowiedzi poglądów i ich poszanowania stosownie do wieku dziecka; wolność od przemocy psychicznej lub fizycznej, wyzysku, nadużyć seksualnych, wszelkiego okrucieństwa; prawo do odpowiedniego standardu życia; prawo do wypoczynku, czasu wolnego, rozrywki i zabawy; prawo do nauki, nauka w szkole podstawowej jest obowiązkowa i bezpłatna; prawo do znajomości swoich praw.

17 czyli uczeń też człowiek…
III. Prawa ucznia czyli uczeń też człowiek…

18 Wybrane prawa ucznia: Uczeń ma prawo do:
swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły; sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce; pomocy w przypadku trudności w nauce; korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć szkolnych i pozalekcyjnych.

19 Bardzo dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Pozarządowe organizacje praw człowieka"

Podobne prezentacje


Reklamy Google