Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawa Człowieka Wykonał : Krzysztof Zajda I Ti.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawa Człowieka Wykonał : Krzysztof Zajda I Ti."— Zapis prezentacji:

1 Prawa Człowieka Wykonał : Krzysztof Zajda I Ti

2 Prawa człowieka to pojęcie reprezentujące koncepcję, według której każdemu człowiekowi przysługują pewne prawa, wynikające z godności człowieka, które są niezbywalne (nie można się ich zrzec), nienaruszalne (istnieją niezależnie od władzy i nie mogą być przez nią regulowane), naturalne i niepodzielne. Państwu przypisuje się rolę instytucji, której zadaniem jest ochrona owych praw. Poszanowanie praw człowieka i godności ludzkiej jest uznawane za podstawę sprawiedliwości i pokoju na świecie.Prawa człowieka są powszechne,niezbywalne, nienaruszalne i przyrodzone. .

3 Międzynarodowa encyklopedia prawa publicznego podaje że prawami człowieka są :te wolności, środki ochrony oraz świadczenia, których respektowania właśnie jako praw, zgodnie ze współcześnie akceptowanymi wolnościami, wszyscy ludzie powinni móc domagać się od społeczeństwa, w którym żyją.

4 Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem oraz powinni postępować w stosunku do siebie wzajemnie w duchu braterstwa” — Artykuł 1 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

5 Generacje praw człowieka
prawo do życia; prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania; prawo każdego człowieka do uznawania wszędzie jego podmiotowości prawnej; zakaz stosowania tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania lub karania; zakaz trzymania człowieka w niewolnictwie lub poddaństwie; zakaz skazywania człowieka za czyn, który nie stanowił przestępstwa w chwili jego popełnienia; zakaz pozbawiania wolności jedynie z powodu niemożności wywiązania się ze zobowiązań umownych.

6 Pozarządowe organizacje praw człowieka
Są to międzynarodowe organizacje niezależne od rządów krajów. Ujawniają one oraz wskazują na działania rządów powodujące łamanie Praw człowieka. Dokonują tego tylko metodami pokojowymi, między innymi prowadząc edukację, występując w szczególnych sprawach sądowych w obronie ludzi pokrzywdzonych, organizując akcje obywatelskie (np. pisanie listów do rządów) itp. Amnesty International Helsińska Fundacja Praw Człowieka Human Rights Watch Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć

7 Wzmianki o prawach człowieka zawarte są również w :
Europejskiej Konwencja Praw Człowieka Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka Powszechnej Deklaracja Praw Człowieka Polska Koalicja Social Watch prawa konsumenta prawa dziecka prawa obywatelskie prawa zwierząt

8 Loga organizacji :

9 STOP WOJNOM WOLNOŚĆ DLA LUDZI !

10 13 grudnia - walka o prawa człowieka


Pobierz ppt "Prawa Człowieka Wykonał : Krzysztof Zajda I Ti."

Podobne prezentacje


Reklamy Google