Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRAWA CZŁOWIEKA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRAWA CZŁOWIEKA."— Zapis prezentacji:

1 PRAWA CZŁOWIEKA

2 Prawa człowieka To prawa przysługujące człowiekowi bez względu na rasę, narodowość, pochodzenie, płeć, wiek i zawód. Wynikają one z samego faktu bycia człowiekiem.

3 Podstawowe dokumenty międzynarodowej ochrony praw człowieka
10 grudnia 1948 roku Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych uchwaliło Powszechną deklarację praw człowieka. Deklaracja ta, która jest syntezą praw człowieka, stanowi ich pierwszy kompletny katalog.

4 Deklaracja Praw człowieka
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka wskazuje na rozum, którym dysponuje człowiek jak również na to, że w swym postępowaniu kierował się duchem braterstwa. Od 1948 roku, kiedy to Organizacja Narodów Zjednoczonych uchwaliła Powszechną Deklarację Praw Człowieka, podpisało się pod nią około stu pięćdziesięciu państw. Mimo tego, w około stu krajach dochodzi jeszcze do sytuacji, kiedy za swoje przekonania, rasę i przynależność etniczną więzieni są ludzie.

5 Prawa człowieka są: Przyrodzone – czyli od urodzenia
Powszechne – przysługują bez wyjątku każdej osobie Niezbywalne - nie można się ich zrzec Nienaruszalne-nie można człowieka pozbawić tych praw

6 Pierwsza generacja praw człowieka
Prawo do życia Prawa do wolności Prawa do własności

7 Prawa drugiej generacji
Prawa społeczne Prawa kulturalne Prawa gospodarcze

8 Prawa trzeciej generacji
Prawa do pokoju Prawa do rozwoju Prawa do demokracji Prawa do czystego środowiska

9 Gwarancje ochrony praw człowieka
Sądy powszechne Naczelny Sąd Administracyjny Trybunał Konstytucyjny Rzecznik Praw Obywatelskich

10 Rzecznik Praw Obywatelskich
Każdy obywatel ma prawo skierować skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich Rzecznikiem w Polsce jest Janusz Kochanowski Skargi należy kierować pod adresem: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ul. Solidarności 77 Warszawa

11 Logo Rzecznika Praw Obywatelskich

12 Rzecznik Praw Ucznia Rzecznikiem Praw Ucznia w Szkole Podstawowej Nr 11 jest pani Izabela Polańska

13 Amnesty International
W Polsce działa od 1990 roku Organizacja występuje w obronie więźniów politycznych Grupy AI występują przeciwko karze śmierci i torturom Walczą o prawo każdego człowieka do słusznego procesu Organizacja otrzymała za swoje działnia pokojową Nagrodę Nobla

14 Działalność Amnesty International
Amnesty International dociera do ludzi poprzez organizowanie kampanii nagłaśniających problem łamania praw człowieka, wykonywanie badań, dokumentacji i raportów o konkretnych przypadkach. Działacze piszą listy do rządów krajów łamiących te prawa, działają też poprzez publiczne rozgłaszanie informacji o takich naruszeniach, zajmują się też udzielaniem realnej pomocy finansowej i prawnej poszkodowanym osobom. Działający w AI próbują różnymi sposobami powstrzymać naruszanie i łamanie praw człowieka i robią to dobrowolnie. Są wolontariuszami. Fundamentalną zasadą działania Amnesty International jest solidarność międzynarodowa

15 Logo Amnesty International
Świeca otoczona drutem ciernistym

16 Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża
Czerwony Krzyż odgrywa ogromną rolę w tworzeniu prawa humanitarnego. W czasie pokoju pomaga ofiarom klęsk żywiołowych, katastrof W czasie konfliktów zbrojnych udziela konkretnej pomocy rannym oraz jeńcom Czerwony Krzyż za swoją działalność trzykrotnie otrzymał Nagrodę Nobla

17 Logo Międzynarodowego Czerwonego Krzyża

18 Polski Czerwony Krzyż Organizacja powstała w 1919 roku
Celem działalności jest szkolenie drużyn sanitarnych Organizowanie honorowego krwiodawstwa Poszukiwanie ofiar wojen Szerzenie oświaty zdrowotnej

19 Logo Polskiego Czerwonego Krzyża

20 Komitet Praw Człowieka w Genewie
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości w Polsce można złożyć skargę do Komitetu Praw Człowieka w Genewie

21 Europejski Trybunał Praw Człowieka w Sztrasburgu
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości w Polsce można złożyć skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Sztrasburgu.


Pobierz ppt "PRAWA CZŁOWIEKA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google