Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt „Od zera do milionera” dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego Metody wyjścia z bezrobocia Dr inż. Aneta Pisarska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt „Od zera do milionera” dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego Metody wyjścia z bezrobocia Dr inż. Aneta Pisarska."— Zapis prezentacji:

1 Projekt „Od zera do milionera” dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego Metody wyjścia z bezrobocia Dr inż. Aneta Pisarska

2 Bezrobocie – zjawisko społeczne polegające na tym, że część ludzi zdolnych do pracy i deklarujących chęć jej podjęcia nie znajduje zatrudnienia z różnych powodów.

3 Bezrobocie jest nieodłącznie związane ze współczesną gospodarką

4

5 Powody, dla których osoby chcące pracować i zdolne do pracy nie znajdują zajęcia - ćwiczenie

6 Przeciętny czas poszukiwania pracy (w miesiącach) wynosi około 11 miesięcy

7 Skutki bezrobocia (społeczne, ekonomiczne) - ćwiczenie

8 Drogi wyjścia z bezrobocia:
przeszkolenie/przekwalifikowanie, szkoły dla dorosłych, studia podyplomowe własny biznes (wspieranie bezrobotnych w celu podjęcia własnej działalności gospodarczej), spółdzielnie socjalne,

9 - zachęty zatrudnieniowe umożliwiające zatrudnienie bezrobotnych i innych grup celowych oraz utrzymanie istniejących miejsc pracy, - wspieranie przedsiębiorców w celu tworzenia nowych miejsc pracy, - publiczne programy zatrudnienia, - usługi pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego,

10 - prace społecznie użyteczne, - prace interwencyjne, - skierowanie do uczestnictwa w zajęciach centrum integracji społecznej lub klubu integracji społecznej, - wolontariat.

11 Jak dobrze przygotować dokumenty aplikacyjne

12 Dokumenty aplikacyjne powinny być traktowane jako portret kandydata do pracy. Kandydaci do pracy są oceniani nie tylko na podstawie tego co rzeczywiście osiągnęli, ale również tego w jaki sposób przedstawią siebie i swoje osiągnięcia.

13 Na ogłoszenie rekrutacyjne odpowiada wielu kandydatów
Na ogłoszenie rekrutacyjne odpowiada wielu kandydatów. Jedynie kilka z tych odpowiedzi zostanie uznanych za wystarczająco ciekawe, a ich autorzy zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

14 Części składowe CV chronologicznego: DANE PERSONALNE:

15 Cel poszukiwań (ewentualnie) ..................................... (upragnione stanowisko)

16 WYKSZTAŁCENIE od do nazwa szkoły, miasto, rodzaj (technikum, liceum ogólnokształcące, zawodowe), - profil klasy (specjalność, np. humanistyczna z poszerzonym j.angielskim, konserwacja maszyn, technologia żywności), - udział w zajęciach nieobowiązkowych (kółka zainteresowań, kluby sportowe itp.) - bardzo krótko!,

17 DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE od. do
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE od do nazwa stanowiska, - nazwa pracodawcy, miasto, ewentualnie branża, - zakres zadań, obowiązków, odpowiedzialności

18 DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI - języki obce oraz zakres ich znajomości w mowie i piśmie, - znajomość obsługi komputera, - inne: znajomość prawa pracy, zasad księgowości,

19 ZAINTERESOWANIA (ewentualnie) - języki, turystyka, sport, komputery, literatura, teatr, itp.,

20 REFERENCJE (ewentualnie) tylko jeżeli posiadasz upoważnienie osób, na które się powołujesz.

21 List motywacyjny Co powinien zawierać?

22 FORMA LISTU MOTYWACYJNEGO: • na białym papierze, • na jednej stronie, • pisany zgodnie z oczekiwaniami pracodawcy, odręcznie lub na komputerze, • czytelny, • staranny,

23 Najczęstsze błędy w liście motywacyjnym

24 Ćwiczenie - analiza ogłoszeń o naborze - jakich ogłoszeń unikać

25 Ćwiczenie moje dokumenty aplikacyjne

26 Jak dobrze przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej

27 Rozmowa z kandydatem, zgodnie z art
Rozmowa z kandydatem, zgodnie z art. 23 KC, nie może naruszać jego dóbr osobistych, takich jak wolność, cześć, swoboda sumienia czy wizerunek, oraz nie może stanowić żadnych działań dyskryminacyjnych

28 Art. 183d KP Osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów

29 Ćwiczenie moje dokumenty aplikacyjne

30 Przykładowe pytania na rozmowie kwalifikacyjnej do studentów i absolwentów

31 Ćwiczenie rozmowa kwalifikacyjna

32 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

33 Literatura: Kabaj M., Zasoby pracy, zatrudnienie i bezrobocie, Key Text, Warszawa 1997 r.  Unolt J., Ekonomiczne problemy rynku pracy, BPS Katowice 1999 r.  K. Głąbicka, Wybrane elementy rynku pracy, Wydawnictwo WSP, Warszawa 2001


Pobierz ppt "Projekt „Od zera do milionera” dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego Metody wyjścia z bezrobocia Dr inż. Aneta Pisarska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google