Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ankieta ma na celu badanie opinii publicznej Gminy Nasielsk. W ankiecie wzięło udział 500 osób. 100 mieszkańców miasta Nasielsk i 400 mieszkańców wsi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ankieta ma na celu badanie opinii publicznej Gminy Nasielsk. W ankiecie wzięło udział 500 osób. 100 mieszkańców miasta Nasielsk i 400 mieszkańców wsi."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Ankieta ma na celu badanie opinii publicznej Gminy Nasielsk. W ankiecie wzięło udział 500 osób. 100 mieszkańców miasta Nasielsk i 400 mieszkańców wsi

4

5

6 Tylko 34% respondentów uważa, że wodociągi są w każdej jednostce administracyjnej. Ponad połowa badanych jest zdania, że wodociągi są, ale tylko częściowo.

7

8

9 Aż 60% ankietowanych pozytywnie ocenia pracę ZGKiM-u. Tylko 6% negatywnie ocenia działania zarządu.

10

11 47% badanych jest zdania, że ZGKiM dotrzymuje terminów wywozu nieczystości. 40% ankietowanych negatywnie odpowiedziało na to pytanie.

12

13 Aż 68% respondentów uważa, że ZGKiM nie spełnia się zimną. Tylko 6% ocenia działa pozytywnie.

14

15 74% uważa, że nie porządek nie jest utrzymany. Tylko 4% respondentów jest zdania, że wygląd miasta jest dobry.

16

17

18 Tylko 63% respondentów czuje się bezpiecznie. 14% czuje się bezpiecznie, ale tylko, częściowo. Całkowicie bezpiecznych jest 19% ankietowanych.

19

20 57% negatywnie ocenia skuteczność Policji. 23% respondentów uważa, że Policja interweniuje sprawnie.

21

22 61% respondentów pozytywnie ocenia działania Straży Pożarnej. Tylko 13% uważa, że Straż nie funkcjonuje prawidłowo.

23

24

25 82% ankietowanych mieszkańców, uważa że stan dróg jest zły, a tylko 3% twierdzi, iż drogi gminne są w dobrym stanie.

26

27 69% badanych negatywnie ocenia organizację ruchu w mieście. 7% sądzi, że organizacja jest dobra.

28

29 Aż 87% respondentów uważa, że drogi w gminie wymagają remontu. Ledwie 2%, jest zdania że nie ma potrzeby remontowania dróg.

30

31

32 Aż 70% badanych twierdzi, że gmina nie jest wystarczająco oświetlona. Ok. 26% ankietowanych mieszkańców jest zdania, że oświetlenie jest dobre lub poprawne.

33

34 67% nie zauważyło, czy latarnie uliczne świecą się w nieodpowiednich porach dnia. 16% respondentów uważa że dystrybucja energii świetlnej jest dobra.

35

36

37 Stan obiektów oświatowych jako poprawny oceniło 62% ankietowanych. 26% jest zdania, że obiekty te wymagają remontu.

38

39 72% badanych jest za rozbudową i remontem przedszkola miejskiego. 2% uważa, że przedszkole nie wymaga remontu bądź rozbudowy.

40

41 48% respondentów nie miało w tej kwestii zdania. 19% negatywnie ocenia procedury przeprowadzania konkursów.

42

43 40% czytelników uważa, że księgozbiór biblioteki jest na wysokim poziomie, zaś 38% ankietowanych uważa, że księgozbiór nie zaspokaja ich potrzeb.

44

45 30% czytelników pozytywnie ocenia pracy godziny biblioteki. Tylko 17% ankietowanych mieszkańców nie odpowiadają godziny pracy biblioteki.

46

47

48 57% negatywnie ocenia stan obiektów sportowych. 42% badanych uważa, że stan obiektów jest dobry lub bardzo dobry.

49

50 76% respondentów uważa, że w gminie nie ma wystarczająco dużo miejsc do uprawiania sportu. Tylko 22% opowiedziało się pozytywnie w tej kwestii.

51

52 Połowa ankietowanych uważa, że hala nie działa sprawnie. 36% badanych jest zdania, że hala działa sprawnie i jest dobrze wykorzystana.

53

54 55% ankietowanych nie ma na ten temat dostatecznych informacji. 14% jest zdania, że z hali mogą korzystać osoby niepełnosprawne.

55

56

57 Ponad połowa respondentów jest zadowolona z działania biura obsługi klienta. Tylko 25% opowiedziało się negatywnie na to pytanie.

58

59 57% pozytywnie ocenia terminy wydawania zaświadczeń. 30% negatywnie ocenia tempo wydawania zamawianych zaświadczeń.

60

61 Większość respondentów uważa, że obsługa w Urzędzie Miejskim jest miła. 40% negatywnie ocenia obsługę.

62

63

64 48% respondentów uważa, że nie ma wystarczającej opieki zdrowotnej wśród lekarzy specjalistów.

65

66 Aż 78% badanych uważa że Pogotowie ratunkowe działa bardzo dobrze. Tylko 6% jest niezadowolona z działania pogotowia.

67

68

69 62% respondentów uważa, że wygląd miasta nie spełnia ich oczekiwań. Tylko 16% opowiedziało się pozytywnie.

70

71 Ponad połowa badanych, uważa że po imprezach masowych nie jest pozostawiony porządek. 38% uważa że po imprezach utrzymany jest porządek.

72

73 81% respondentów uważa, że gmina Nasielsk nie jest atrakcyjna turystycznie. Tylko 9% wypowiedziało że w tym pytaniu pozytywnie.

74

75

76 Ponad połowa ankietowanych nie ma informacji na temat czy oczyszczalnia i wysypisko spełniają swoje zadania.

77

78 83% badanych mieszkańców nie zna planów inwestycyjne które są bądź zostaną zrealizowane. Tylko 11% zna plany inwestycyjne na najbliższy okres czasu.

79 W poniższych pytaniach respondenci wypowiadali się sami, odpowiedzi nie były sugerowane. Zostały wybrane najczęściej udzielane i powtarzające się wypowiedzi.

80 Tak – 25% Nie – 25% Częściowo – 50%

81 Tak – 50% Nie – 50%

82 tak-75%( poprawić jakość dróg, sygnalizacja świetlna w newralgicznych punktach miasta, budowa przedszkola w Pieścirogach, ograniczyć wtrącanie się w sprawy personalne placówek oświatowych) Nie-25%

83 Tak – 50% Nie – 50%

84 burmistrza-25% prywatę radnych-25% nie wiem-50%

85 tak-25% częściowo-75%


Pobierz ppt "Ankieta ma na celu badanie opinii publicznej Gminy Nasielsk. W ankiecie wzięło udział 500 osób. 100 mieszkańców miasta Nasielsk i 400 mieszkańców wsi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google