Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jakość wody oraz działalność spółki Saur Neptun Gdańsk w opinii mieszkańców 2007 Uniwersytet Gdański Pracownia Realizacji Badań Socjologicznych Gdańsk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jakość wody oraz działalność spółki Saur Neptun Gdańsk w opinii mieszkańców 2007 Uniwersytet Gdański Pracownia Realizacji Badań Socjologicznych Gdańsk."— Zapis prezentacji:

1 Jakość wody oraz działalność spółki Saur Neptun Gdańsk w opinii mieszkańców 2007 Uniwersytet Gdański Pracownia Realizacji Badań Socjologicznych Gdańsk 80-851, ul Bielańska 5, fax (0-58) 301-22-08; tel. (0-58) 301-36-51 wew.25

2 Badania opinii publicznej 2007 W dniach 17 – 23 września 2007 r. Pracownia Realizacji Badań Socjologicznych Uniwersytetu Gdańskiego przeprowadziła na zlecenie Saur Neptun Gdańsk S.A. sondaż opinii dotyczący oceny jakości wody oraz oceny działalności Spółki. Kwestionariusz zawierał 10 pytań. Badania przeprowadzone zostały na reprezentatywnej próbie 1200 mieszkańców Gdańska.

3 Jakość wody w latach 2003-2007

4 Woda głębinowa czy powierzchniowa?

5 Woda głębinowa czy powierzchniowa – ta sama jakość

6 31% gdańszczan, czyli 147.870 osób deklaruje picie wody z kranu Odsetek mieszkańców deklarujących picie wody (często lub rzadko) w stanie surowym - zestawienie wyników w latach 2003-2007 26% 24% 31% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 200320052007

7 Jeżeli nie piję, to dlaczego?

8 Jak gdańszczanie widzą Saur Neptun Gdańsk S.A. Ocena działalności firmy Saur Neptun Gdańsk S.A. - zestawienie wyników w latach 2003-2007 31% 37% 32% 41% 37% 22% 50% 39% 11% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% bardzo pozytywnie lub pozytywnie nie mam zdaniabardzo negatywnie lub negatywnie 200320052007

9 15 lat funkcjonowania Saur Neptun Gdańsk S.A. w ocenie mieszkańców Jak z perspektywy minionych 15 lat ocenia Pan(i) zmiany jakości wody i jej dystrybucję na terenie Gdańska 60% 35% 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% nastąpiła poprawanic się nie zmieniłonastapiło pogorszenie

10 15 lat Saur Neptun Gdańsk – zmiany w ocenie jakości wody

11 Ocena jakości wody w Gdańsku w oczach mieszkańców Można zauważyć dość zdecydowaną przewagę ocen pozytywnych nad negatywnymi. Uwzględniając wyniki z badań wcześniejszych stwierdzić można, że w Gdańsku ocena ta ulega istotnej pozytywnej zmianie. Odsetek mieszkańców dobrze oceniających jakość wody wzrósł z 59% do 68%. Z badań wynika też, że przerwy w dostawie wody w okresie ostatnich kilku miesięcy u większości respondentów w ogóle się nie zdarzały, lub też zdarzały się stosunkowo rzadko. Tylko 4% mieszkańców Gdańska stwierdziło, że przerwy w dostawie wody do ich mieszkań zdarzają się dość często.

12 Rozpoznawalność firmy W świetle przeprowadzonych badań stwierdzić należy, iż firmę Saur Neptun Gdańsk S.A. zna zdecydowana większość badanych - 91%. W porównaniu do lat ubiegłych zauważyć można wyraźny wzrost odsetka osób deklarujących znajomość firmy. Najczęstszym źródłem informacji o spółce jest lokalna prasa i telewizja, które w największym stopniu kształtują wizerunek firmy. Niemniej jednak znaczącą rolę odgrywają także osobiste kontakty z pracownikami spółki oraz informacje uzyskiwane od znajomych i innych członków rodziny.

13 Ocena działalności spółki 50% badanych ocenia firmę pozytywnie, a zaledwie 11% negatywnie. Porównując te wyniki z uzyskanymi w latach ubiegłych, dochodzimy do jednoznacznego wniosku: ocena firmy Saur Neptun Gdańsk S.A. uległa dalszej poprawie. Na przykład w Gdańsku odsetek osób pozytywnie oceniających firmę wzrósł z 31% w 2003 r. do 50% w 2007 r.


Pobierz ppt "Jakość wody oraz działalność spółki Saur Neptun Gdańsk w opinii mieszkańców 2007 Uniwersytet Gdański Pracownia Realizacji Badań Socjologicznych Gdańsk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google