Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce"— Zapis prezentacji:

1 Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
Standardowy Eurobarometr EUROBAROMETR 69 OPINIA PUBLICZNA W UNII EUROPEJSKIEJ wiosna 2008 RAPORT KRAJOWY NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI POLSKA Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

2 PLAN PREZENTACJI Standardowy Eurobarometr INFORMACJE O BADANIU
ZADOWOLENIE Z SYTUACJI ŻYCIOWEJ I OCZEKIWANIA NA PRZYSZŁOŚĆ OCENA POLSKIEJ GOSPODARKI I RYNKU PRACY OCENA KIERUNKU BIEGU SPRAW W POLSCE I UNII EUROPEJSKIEJ PROBLEMY NAJWAŻNIEJSZE DLA POLSKI POPARCIE DLA CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ KORZYŚCI Z CZŁONKOSTWA ZAUFANIE DO UNII EUROPEJSKIEJ ZAUFANIE DO INSTYTUCJI EUROPEJSKICH POCZUCIE WPŁYWU NA SPRAWY UNII EUROPEJSKIEJ OPINIE NA TEMAT UWZGLĘDNIANIA INTERESÓW POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ POPARCIE DLA WSPÓLNEJ POLITYKI UE W WYBRANYCH OBSZARACH

3 Standardowy Eurobarometr
INFORMACJE O BADANIU Eurobarometr Standard jest badaniem realizowanym dwa razy w roku na zlecenie Dyrekcji Generalnej ds. Komunikacji Społecznej Komisji Europejskiej we wszystkich krajach UE, a także w Turcji, Chorwacji, Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii i na terytorium Cypru Północnego. W Polsce badanie Eurobarometr 69 zrealizowane zostało pomiędzy 30 marca a 23 kwietnia 2008 roku przez TNS OBOP. Badanie przeprowadzono na losowej, reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku 15 lub więcej lat, metodą wywiadu bezpośredniego w domu respondenta.

4 ZADOWOLENIE Z SYTUACJI ŻYCIOWEJ I OCZEKIWANIA NA PRZYSZŁOŚĆ
Standardowy Eurobarometr ZADOWOLENIE Z SYTUACJI ŻYCIOWEJ I OCZEKIWANIA NA PRZYSZŁOŚĆ Trzy czwarte Polaków (75%) jest zadowolone ze swojej sytuacji życiowej. Odsetek Polaków deklarujących zadowolenie z życia jakie prowadzą jest tylko nieznacznie niższy od średniej dla Unii Europejskiej (77%). Co trzeci ankietowany Polak (35%) spodziewa się, że w najbliższych 12 miesiącach jego życie będzie lepsze.

5 - Trzy czwarte Polaków jest zadowolone ze swojego życia
Standardowy Eurobarometr - Trzy czwarte Polaków jest zadowolone ze swojego życia

6 OCENA POLSKIEJ GOSPODARKI I RYNKU PRACY
Standardowy Eurobarometr OCENA POLSKIEJ GOSPODARKI I RYNKU PRACY Prawie co trzeci Polak (30%) oczekuje polepszenia sytuacji polskiej gospodarki w najbliższych 12 miesiącach, a 41% spodziewa się lepszej sytuacji na rynku pracy. Pogorszenia obawia się odpowiednio 21% i 13% ankietowanych. Odsetek Polaków oczekujących polepszenia sytuacji gospodarczej w kraju w najbliższych 12 miesiącach jest wyraźnie wyższy od średniej dla UE (16%). Podobnie średni odsetek osób spodziewających się, że sytuacja na rynku pracy będzie lepsza jest znacznie niższy w UE (21%) niż w Polsce.

7 OCENA KIERUNKU BIEGU SPRAW W POLSCE I UNII EUROPEJSKIEJ
Standardowy Eurobarometr OCENA KIERUNKU BIEGU SPRAW W POLSCE I UNII EUROPEJSKIEJ Ponad połowa (55%) Polaków uważa, że sprawy w Polsce idą w dobrym kierunku. Przeciwnego zdania jest co czwarty (24%). Lepiej od Polaków kierunek biegu spraw w swoim kraju oceniają jedynie mieszkańcy Malty (56%). Również kierunek biegu spraw w UE Polacy oceniają lepiej (63% dobrze) niż ogół Europejczyków (42%).

8 OCENA KIERUNKU BIEGU SPRAW W POLSCE
Standardowy Eurobarometr OCENA KIERUNKU BIEGU SPRAW W POLSCE - Ponad połowa Polaków uważa, że sprawy w naszym kraju idą w dobrym kierunku

9 PROBLEMY NAJWAŻNIEJSZE DLA POLSKI
Standardowy Eurobarometr PROBLEMY NAJWAŻNIEJSZE DLA POLSKI Co drugi Polak (49%) wymienia sytuację w służbie zdrowia wśród dwóch najważniejszych problemów, przed jakimi stoi obecnie nasz kraj. Zdaniem co trzeciego (33%) problemem takim jest inflacja, a 27% wymienia bezrobocie. W ciągu ostatniego roku znacznie wzrosło znaczenie sytuacji w służbie zdrowia oraz inflacji (z poziomu odpowiednio 34% i 16%), jako problemów stojących w społecznym odczuciu przed Polską. Cały czas zmniejsza się odsetek badanych wymieniających bezrobocie (z 78% w i 45% 2007 roku).

10 PROBLEMY NAJWAŻNIEJSZE DLA POLSKI
Standardowy Eurobarometr PROBLEMY NAJWAŻNIEJSZE DLA POLSKI - Poprawa sytuacji służby zdrowia jest w odczuciu społecznym największym wyzwaniem dla kraju

11 POPARCIE DLA CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ
Standardowy Eurobarometr POPARCIE DLA CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ 65% Polaków uważa członkostwo naszego kraju w Unii Europejskiej za dobrą rzecz. Przeciwnego zdania jest jedynie 6%. W ciągu ostatniego pół roku poparcie dla członkostwa obniżyło się o 6 punktów procentowych, jednak odsetek jego przeciwników nie zmienił się. Poparcie dla członkostwa w Unii Europejskiej jest w Polsce wyższe od przeciętnego w państwach UE (52%).

12 POPARCIE DLA CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ
Standardowy Eurobarometr POPARCIE DLA CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ - Dwie trzecie Polaków uważa członkostwo Polski w UE za dobrą rzecz

13 KORZYŚCI Z CZŁONKOSTWA
Standardowy Eurobarometr KORZYŚCI Z CZŁONKOSTWA Ponad trzy czwarte (77%) Polaków jest przekonane, że nasz kraj skorzystał na członkostwie w UE. Odsetek osób podzielających ten pogląd zmniejszył się w ciągu ostatniego półrocza o 6 punktów procentowych. Polacy znacznie częściej od średniej europejskiej (54%) uważają, że ich kraj skorzystał na członkostwie w UE. Zdaniem Polaków zadowolonych z członkostwa w Unii Europejskiej, nasz kraj skorzystał na nim głównie dlatego, że ludzie mają nowe możliwości zatrudnienia (51%).

14 KORZYŚCI Z CZŁONKOSTWA
Standardowy Eurobarometr KORZYŚCI Z CZŁONKOSTWA - Ponad trzy czwarte Polaków jest zdania, że nasz kraj skorzystał na członkostwie w UE

15 ZAUFANIE DO UNII EUROPEJSKIEJ
Standardowy Eurobarometr ZAUFANIE DO UNII EUROPEJSKIEJ Unii Europejskiej ufa 59% respondentów, a nie ufa jej 22%. Przed rokiem zaufanie to było wyższe i wynosiło 68%. Zaufanie do Unii Europejskiej jest w Polsce o 9 punktów procentowych wyższe od przeciętnego w krajach wspólnoty.

16 POCZUCIE WPŁYWU NA SPRAWY UNII EUROPEJSKIEJ
Standardowy Eurobarometr POCZUCIE WPŁYWU NA SPRAWY UNII EUROPEJSKIEJ 45% Polaków jest przekonanych, że ich głos nie liczy się w Unii Europejskiej. 38% jest przeciwnego zdania. Odsetek Polaków, którzy wierzą, że ich głos liczy się w Unii Europejskiej przewyższa europejską średnią (31%). Poczucie wpływu na sprawy Polski ma 51% badanych, a nie ma go 38%.

17 ZAUFANIE DO UNII EUROPEJSKIEJ
Standardowy Eurobarometr ZAUFANIE DO UNII EUROPEJSKIEJ - Sześciu na dziesięciu Polaków ufa Unii Europejskiej

18 ZAUFANIE DO INSTYTUCJI EUROPEJSKICH
Standardowy Eurobarometr ZAUFANIE DO INSTYTUCJI EUROPEJSKICH Komisji Europejskiej ufa 54% Polaków, Parlamentowi Europejskiemu 53%, a Radzie UE 48%. Instytucjom europejskim można zdaniem Polaków zaufać przede wszystkim dlatego, że podejmują decyzje w sposób demokratyczny. Zaufanie do instytucji europejskich jest w Polsce nieco wyższe od średniej europejskiej (odpowiednio 47%, 52%, 43%).

19 ZAUFANIE DO INSTYTUCJI EUROPEJSKICH
Standardowy Eurobarometr ZAUFANIE DO INSTYTUCJI EUROPEJSKICH - Poziom zaufania do instytucji europejskich uległ nieznacznemu obniżeniu

20 OPINIE NA TEMAT UWZGLĘDNIANIA INTERESÓW POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ
Standardowy Eurobarometr OPINIE NA TEMAT UWZGLĘDNIANIA INTERESÓW POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ Niespełna połowa Polaków (44%) uważa, że interesy Polski są dobrze uwzględnione w UE. Odsetek Polaków przekonanych, że interesy Polski są dobrze uwzględnione w Unii Europejskiej nie odbiega od średniej dla UE (46%). Głos Polski liczy się w Unii Europejskiej zdaniem 68% badanych. 61% respondentów w całej Europie wierzy, że głos ich kraju liczy się w Unii Europejskiej.

21 POPARCIE DLA WSPÓLNEJ POLITYKI UE W WYBRANYCH OBSZARACH
Standardowy Eurobarometr POPARCIE DLA WSPÓLNEJ POLITYKI UE W WYBRANYCH OBSZARACH Co drugi Polak (49%) jest za wspólną walutą. Trzy czwarte (76%) respondentów popiera wspólną politykę międzynarodową państw członkowskich UE. Wspólna polityka obronna i bezpieczeństwa jest popierana przez 84% Polaków. Poparcie dla dalszego rozszerzenia UE jest w Polsce najwyższe w Unii Europejskiej i wynosi 74%.

22 OCZEKIWANIA WOBEC INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
Standardowy Eurobarometr OCZEKIWANIA WOBEC INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Wśród kwestii, na które instytucje europejskie powinny położyć nacisk w najbliższych latach Polacy najczęściej wymieniają walkę z przestępczością (34%) oraz sprawy społeczne (33%). Po 28% respondentów wskazuje na energetykę i solidarność z biedniejszymi regionami, a 24% na sprawy dotyczące środowiska naturalnego. Również ogół Europejczyków najczęściej wskazuje, że UE powinna zająć się przede wszystkim walką z przestępczością (33%) i energetyką (30%), a także ochroną środowiska (33%) i imigracją (32%).

23 OCZEKIWANIA WOBEC INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
Standardowy Eurobarometr OCZEKIWANIA WOBEC INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ


Pobierz ppt "Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce"

Podobne prezentacje


Reklamy Google