Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ELBLĄG OBYWATELSKI – NOWA JAKOŚĆ www.elblag-eko.org.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ELBLĄG OBYWATELSKI – NOWA JAKOŚĆ www.elblag-eko.org."— Zapis prezentacji:

1 ELBLĄG OBYWATELSKI – NOWA JAKOŚĆ www.elblag-eko.org

2 Wyniki badania ankietowego przeprowadzonego przez Elbląski Komitet Obywatelski Badanie jakości życia w Elblągu Na podstawie odpowiedzi ponad 500 osób. marzec-maj 2010 r.

3

4

5 Wykształcenie:

6

7 Zamieszkanie w Elblągu:

8 Status na rynku pracy:

9 . Czynniki, które Czynniki, które najbardziej dokuczają ankietowanym w Elblągu jako miejscu zamieszkania:

10 9% - Inne Najczęściej wymieniane czynniki w pozycji Inne, które dokuczają mieszkańcom: - Odchody psie, psy bez kagańców biegające luzem. - Zły stan dróg i chodników. - Brak chodników i ścieżek rowerowych. - Brak parkingów przy obiektach użyteczności publicznej. - Brak imprez kulturalnych. - Zbyt drogie bilety do teatru i kina. - Brak mieszkań komunalnych. - Brak centrum miasta.

11 Czynniki, które sprawiają, że Elbląg jest dla ankietowanych atrakcyjnym miejscem zamieszkania:

12 13 % - Inne Najczęściej wymieniane czynniki w pozycji Inne, które sprawiają, że Elbląg jest dla ankietowanych atrakcyjnym miastem: - Przyzwyczajenie - Sentyment osobisty - Pochodzenie małżonka - Bliska odległość do Mierzei Wiślanej i Trójmiasta

13 Ocena dostępności i jakości usług publicznych w Elblągu Średnia ocenIle % nie miało zdania Usługi administracyjne w urzędach 2,7 10 Ochrona zdrowia 2,5 3 Oświata i wychowanie przedszkole 3,3 4 Kultura (teatr, kina, wystawy itp.) 3,5 2 Kultura fizyczna i rekreacja 2,9 1 Komunikacja miejska 3,5 6 Pomoc i opieka społeczna 2,6 18 Bezpieczeństwo publiczne 2,6 2 Mieszkalnictwo 2,8 5 Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja 3,6 2 Gospodarka odpadami oraz utrzymanie czystości 3,1 6 Zaopatrzenie w energię 3,7 8 Infrastruktura techniczna i zieleń 3,2 4

14 Kierunki strategicznego rozwoju Elbląga według ankietowanych:

15 Działania, które poprawiłyby jakość życia ankietowanych i ich rodzin:

16 6% - Inne Działania, które poprawiłyby życie ankietowanych w Elblągu. najczęściej wymieniane w pozycji - Inne: - Wprowadzenie nakazu sprzątania po swoich zwierzętach dla ich właścicieli. - Budowa Aqua parku. - Budowa linii tramwajowej Próchnik, Nowiny, Dębica. - Analiza pomocy społecznej, wspomaganie rodzin wielodzietnych. - Budowa mieszkań komunalnych. -Pozyskanie strategicznych inwestorów. - Zniesienie wiz wjazdowych dla mieszkańców Obwodu Kaliningradzkiego.

17 Możliwość wyjazdu (wyprowadzenia się) z Elbląga na dłuższy okres (pół roku lub dłużej) w celach zarobkowych lub innych::

18 Zadowolenie ze swojego miejsca zamieszkania w Elblągu:

19 Wnioski: W badaniu ankietowym wzięło udział 500 osób najwięcej ludzi młodych do 39 roku życia - 68%. 74% ankietowanych jest rodowitymi Elblążanami. Wśród ankietowanych osób tylko 34% jest zatrudnionych na stałe, prawie trzy czwarte nie działa w żadnej organizacji, ponad połowa ankietowanych stwierdziła, że rozważa możliwość wyjechania z Elbląga przynajmniej na krótki okres w celach poprawienia budżetu domowego. Należy zwrócić uwagę na to, że od 1945 roku w Elblągu mieszka już trzecie pokolenie rodowitych mieszkańców. Z ankiety wynika, że Elblążanie pomimo wielu problemów egzystencjalnych są optymistami przywiązanymi do Miasta i rodziny. Bardzo niechętnie biorą udział w życiu publicznym, zrzucając na opcje rządzące obowiązki,i nie korzystają ze swoich praw, pozbawiając się udziału we współrządzeniu naszym Miastem. Tę niewielką aktywność obywatelską potwierdza między innymi niska frekwencja w wyborach samorządowych w 2006 r. w Elblągu (38 %). Badanie ankietowe potwierdziło, że mieszkańcy bardzo chętnie korzystają z anonimowej formy krytyki.

20 Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w badaniu ankietowym. opracował Dariusz Babojć Prezentacja przedstawiona podczas otwartego spotkania Elbląskiego Komitetu Obywatelskiego poświęconego wizji rozwoju Elbląga Elbląg, 24.maja 2010


Pobierz ppt "ELBLĄG OBYWATELSKI – NOWA JAKOŚĆ www.elblag-eko.org."

Podobne prezentacje


Reklamy Google