Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyzwania przedsiębiorczości

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyzwania przedsiębiorczości"— Zapis prezentacji:

1 Wyzwania przedsiębiorczości
Wprowadzenie i definiowanie pojęć Klasyfikacja potrzeb Osobowość Role społeczne Komunikacja społeczna Konflikty i sposoby ich rozwiązywania

2 Ekonomia to nauka zajmująca się procesami gospodarowania
Ekonomia to nauka zajmująca się procesami gospodarowania. Próbuje odpowiedzieć na pytania, co i w jaki sposób wytwarzać oraz kto ma być odbiorcą tych wytworzonych dóbr i usług mikroekonomia makroekonomia to dział ekonomii, który zajmuje się badaniem rynków poszczególnych dóbr oraz gospodarstwami domowymi i przedsiębiorstwami to dział ekonomii, który zajmuje się gospodarką jako całością i analizuje zatrudnienie, inflację, deficyt budżetowy, dług publiczny i prowadzoną przez państwo politykę gospodarczą.

3 1. To umiejętność pokonywania trudności, radzenia sobie oraz wykorzystywania pojawiających się szans. 2. To cecha charakteru, która wyróżnia człowieka odznaczającego się:

4 przedsiębiorca przedsiębiorstwo
Osoba organizująca i prowadząca działalność gospodarczą , przyjmująca na siebie odpowiedzialność i ryzyko kierowania przedsiębiorstwem. Wyodrębniona organizacja, której zadaniem jest prowadzenie zarobkowej działalności wytwórczej, budowlanej, usługowej itp. w celu zaspokajania potrzeb konsumentów.

5

6 Przedsiębiorczość wpływa na : - aktywizację i integrację ludzi - tworzenie nowych miejsc pracy oraz ograniczenie bezrobocia - poszerzanie własnych umiejętności, kompetencji zawodowych

7 Potrzeba to odczuwalny brak czegoś , co zdaniem człowieka niezbędne mu w danej sytuacji do prawidłowego funkcjonowania psychicznego, fizycznego lub społecznego Potrzeby zaspokajamy za pomocą dóbr i usług

8 Zasoby ograniczone nieograniczone

9 Piramida potrzeb wg. Abrahama Maslowa

10 Osobowość to zbiór charakterystycznych dla danej jednostki cech psychofizycznych, które wyznaczają zachowanie człowieka. Należą do nich min: inteligencja i temperament czy motywacja.

11 Typy temperamentu wg Hipokratesa

12 Role społeczne Pracownik: Odpowiedzialny, Uczciwy Asertywny
Szanujący dobro wspólne Przedsiębiorca: Szanujący godność człowieka Sprawiedliwy Kreatywny odpowiedzialny

13 Zachowania społeczne - postawy
Osoby asertywne Osoby przedsiębiorcze obiektywnie oceniają siebie, są śmiałe są aktywne i otwarte potrafią powiedzieć „nie” akceptują swoja niezależność szanują odrębność innych Samoakceptacja Asertywność Inicjatywność i kreatywność Zdolność do ryzyka Postępowanie zgodne z zasadami i wartościami etycznymi

14 Komunikacja społeczna

15 Schemat przekazywania komunikatu

16 Rodzaje komunikacji: werbalna : słowna niewerbalna : mowa ciała i parajęzyk

17 komunikat

18

19 Zakłócenia nadawcy i odbiorcy: wartościowanie - ocenianie – manipulacja - obojętność krytykowanie - wywyższanie się - postawa pewności

20 Konflikt - to spór wynikający ze sprzecznych celów, różnic, odmiennych wartości, poglądów bądź osobowości, lub dotyczący podziału deficytowych zasobów .

21 Sposoby rozwiązywania konfliktów

22 Sprawdź się

23 Sprawdź się

24


Pobierz ppt "Wyzwania przedsiębiorczości"

Podobne prezentacje


Reklamy Google