Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wprowadzenie do mikroekonomii

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wprowadzenie do mikroekonomii"— Zapis prezentacji:

1 Wprowadzenie do mikroekonomii

2 Jakie jest pochodzenie nazwy „ekonomia”?
Stworzył ją Arystoteles. Pochodzi ze złożenia dwóch greckich słów: oikos (gospodarstwo domowe) i nomos (prawo). Oznaczała, że ekonomia jest wiedzą o działalności w gospodarstwie domowym, dającą się ująć w postaci praw naukowych.

3 Czym zajmuje się ekonomia?
Celem ekonomii jest poznanie rzeczywistości gospodarczej, opisanie jej i wyjaśnienie przyczyn i natury zjawisk oraz procesów zachodzących w gospodarce rynkowej, w których podmiotem jest człowiek.

4 Podział ekonomii: Ekonomia normatywna Ekonomia pozytywna Mikroekonomia
Makroekonomia

5 Mikroekonomia Słowo Mikro pochodzi od greckiego Micros - mały, Nomos – prawo, zasada Mikroekonomia jest, więc częścią ekonomii zajmującej się zachowaniem poszczególnych jednostek jak konsumenci, pracownicy przedsiębiorstwa, czynniki dóbr i usług, rynki czynników produkcji.

6 Czym zajmuje się mikroekonomia?
Mikroekonomia bada decyzje alokacyjne, zasady oraz przesłanki racjonalnego gospodarowania podmiotów gospodarczych, bada i analizuje rynki na poszczególne produkty i usługi. Wyposażona jest we własne narzędzia i analizy marginalne.

7 Mikroekonomia wpływa na makroekonomię
Wszystkie decyzje w ekonomii są podejmowane indywidualnie przez poszczególnych ludzi, łączna suma tych decyzji określa sytuacja gospodarcza w kraju. Analiza ekonomiczna zajmuje się szczególnym badaniem poszczególnych decyzji dotyczących towarów Według kryterium podziału przyjętej metody badawczej współczesną ekonomia dzieli się na: Ekonomię pozytywną Ekonomię Normatywną (subiektywną)

8 Podmioty gospodarcze:
Producenci Konsumenci Rząd

9 Dobra i usługi: Dobra materialne Dobra niematerialne Dobra wolne

10 Fazy gospodarowania Produkcja Podział Wymiana Konsumpcja

11 Zasoby (czynniki wytwórcze, środki produkcji)
Praca Kapitał Ziemia

12 Krzywa możliwości produkcyjnych (dochodowości)
Zbiór kombinacji różnych wielkości produkcji dwóch dóbr, przy których przedsiębiorstwo lub kraj w pełni wykorzystuje posiadane zasoby

13 Czynniki przesuwające krzywą możliwości produkcyjnych
Zmiana wielkości zasobów Technologia Specjalizacja pracy Efekty skali Handel (wymiana zasobów)

14 Kształty krzywej dochodowości
Przy podziale dóbr na konsumpcyjne i inwestycyjne y x A B Ilość jednego dobra, z którego trzeba zrezygnować, aby zwiększyć produkcje drugiego dobra rośnie wraz ze wzrostem produkcji

15 Kształty krzywej dochodowości
Przy podziale dóbr na prywatne i publiczne y A B x Ilość jednego dobra, z którego trzeba zrezygnować, aby zwiększyć produkcje drugiego dobra jest stała wraz ze wzrostem produkcji


Pobierz ppt "Wprowadzenie do mikroekonomii"

Podobne prezentacje


Reklamy Google