Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ekonomia w pigułce.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ekonomia w pigułce."— Zapis prezentacji:

1 Ekonomia w pigułce

2 Ekonomia pozytywna Zajmuje się opisywaniem i wyjaśnianiem zjawisk oraz procesów gospodarczych.

3 Ekonomia normatywna To ekonomia dokonująca wartościowań faktów opisywanych przez ekonomię pozytywną.

4 Makroekonomia Zajmuje się gospodarką danego kraju, kontynentu lub świata jako całością

5 Mikroekonomia Zajmuje się zjawiskami i problemami ekonomicznymi na poziomie miasta, rejonu, branży.

6 Pojęcie potrzeby Odczuwalny brak czegoś, który powoduje, że podejmuje się działania zmierzające do zapełnienia tego braku.

7 Podział dóbr i usług wolne- występują w przyrodzie w nieograniczonej ilości, dostęp do nich jest darmowy; Ekonomiczne- są wytwarzane przez człowieka w ograniczonej ilości, są dobrami rzadkimi; Dobra ekonomiczne Konsumpcyjne Bezpośrednio zaspokajają potrzeby ludzkie produkcyjne Służą do wytwarzania innych dóbr

8 Podział dóbr i usług Dobra prywatne- są to towary i usługi dostarczane na rynek w wyniku transakcji kupna-sprzedaży, ch konsumpcja ma charakter indywidualny i sami musimy za nie zapłacić; Dobra publiczne-Są natomiast konsumowane wspólnie, nie ma też możliwości wyłączenia kogokolwiek z ich konsumpcji. Dobra te są zazwyczaj dostarczane przez państwo (np. obrona czy oświetlenie ulic). Płacimy za nie podatkami;

9 Podział dóbr i usług Dobra komplementarne- dobra polegające na wzajemnym uzupełnianiu się w celu zaspokojenia danej potrzeby np. benzyna- samochód Dobra substytucyjne- dobra polegające na tym, że potrzeba może być zaspokojona przez dostarczenie innych, podobnych dóbr np. masło- margaryna

10 Podział zasobów Zasoby ludzkie- praca człowieka, jego predyspozycje, umiejętności, doświadcznie Zasoby naturalne- ziemia, surowce mineralne i roślinne, woda,powietrze, energia słoneczna Zasoby kapitałowe: kapitał rzeczowy- środki pracy( budynki, maszyny, urządzenia, narzędzia), przedmioty pracy( surowce, materiały) kapitał finansowy- gotówka, kredyt, papiery wartościowe

11 Technologia produkcji
Określa rodzaje zasobów koniecznych do wyprodukowania danych produktów oraz proporcje, w jakich zasoby te winny być ze sobą połączone;

12 Koszt alternatywny Wartość najlepszej z możliwych korzyści utraconej w wyniku dokonanego wyboru; Koszt alternatywny jest zawsze ponoszony przez osobę podejmującą decyzję; Jest określony w chwili dokonania wyboru; Ma charakter subiektywny;

13 Wykonał Piotr Dworacki kl. Ic


Pobierz ppt "Ekonomia w pigułce."

Podobne prezentacje


Reklamy Google