Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej"— Zapis prezentacji:

1 Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej
Lubartów ul. 1 Maja 82 tel. (081)     fax.(0-81)

2 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
RCEZ Technikum Zawodowe 4 lata nauki Technik budownictwa Technik ekonomista Technik handlowiec Technik elektronik Technik mechanik Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3 lata nauki elektromechanik murarz - tynkarz ślusarz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oddziały wielozawodowe Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych po Gimnazjum i po ZSZ W formie stacjonarnej W formie zaocznej

3 Technikum Zawodowe Zawód Nauczane języki
Przedmioty punktowane przy rekrutacji Technik budownictwa Angielski, niemiecki Język polski, matematyka, geografia oraz język obcy nowożytny nauczany w szkole kandydata i wskazany przez kandydata Technik ekonomista Technik handlowiec Angielski, rosyjski Technik elektronik Technik mechanik

4 Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Zawód Nauczany język Przedmioty punktowane przy rekrutacji Miejsce odbywania praktyk Elektromechanik angielski Język polski, matematyka, geografia oraz język obcy nowożytny nauczany w szkole kandydata i wskazany przez kandydata Warsztaty szkolne Murarz - tynkarz Ślusarz Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie Oddziały wielozawodowe Wybrany przez ucznia pracodawca

5 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Forma nauki Nauczany język stacjonarna – trzy dni w tygodniu angielski zaoczna – sobota – niedziela (co 2 tygodnie)

6 Dokumenty składane przez kandydatów do Technikum Zawodowego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej
Kwestionariusz (do pobrania w sekretariacie szkoły) Dwa zdjęcia (podpisane na odwrocie) Kserokopia odpisu aktu urodzenia Zaświadczenie z Poradni Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań do nauki w wybranym zawodzie (skierowanie na badania do pobrania w sekretariacie szkoły) Posiadana opinia lub orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Skierowanie od pracodawcy na dokształcanie teoretyczne w szkole (w przypadku klas wielozawodowych )

7 Oddziały wielozawodowe
mechanik pojazdów samochodowych piekarz fryzjer kucharz wędliniarz cukiernik dekarz blacharz samochodowy lakiernik elektromechanik pojazdów samochodowych stolarz sprzedawca elektryk krawiec monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

8 Jak ubiegać się o przyjęcie do klasy wielozawodowej?
Poszukać zakład pracy w wybranym przez siebie zawodzie Zawrzeć z pracodawcą umowę o pracę i pobrać skierowanie na douczanie teoretyczne w szkole Dostarczyć skierowanie wraz z innymi dokumentami do RCEZ

9 Dokumenty składane przez kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
Kwestionariusz (do pobrania w sekretariacie szkoły) Dwa zdjęcia (podpisane na odwrocie) Świadectwo ukończenia gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej Kserokopia odpisu aktu urodzenia

10 Dlaczego warto skorzystać z naszej oferty?
Czytaj o nas:

11 Pełne zasady rekrutacji dostępne są: osobiście w sekretariacie szkoły ul. 1 Maja 82, Lubartów, tel. (081) lub na stronie internetowej szkoły w zakładce Rekrutacja 2012/2013

12 Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie
Twój trafny wybór to Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie Zapraszamy


Pobierz ppt "Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google