Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powiązania sektora transportu z rynkiem pracy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powiązania sektora transportu z rynkiem pracy"— Zapis prezentacji:

1 Powiązania sektora transportu z rynkiem pracy
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ANALIZA SEKTORA TRANSPORTU Powiązania sektora transportu z rynkiem pracy dr Jarosław Kilon dr Jacek Marcinkiewicz

2 Powiązania sektora transportu z rynkiem pracy
Strukturalna statystyka przedsiębiorstw sekcji H województwa podlaskiego za rok 2009 Białystok, r. Powiązania sektora transportu z rynkiem pracy

3 Powiązania sektora transportu z rynkiem pracy
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w dziale 49 Transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD2007) w województwie podlaskim w latach oraz prognozy na lata Źródło: opracowanie własne na podstawie danych US w Białymstoku. Białystok, r. Powiązania sektora transportu z rynkiem pracy

4 Struktura pracowników badanych przedsiębiorstw ze względu na:
płeć wiek poziom wykształcenia Źródło: opracowanie własne (N=300). Białystok, r. Powiązania sektora transportu z rynkiem pracy

5 Powiązania sektora transportu z rynkiem pracy
Zmiana zatrudnienia w badanych podmiotach sektora transportu na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy oraz planowane zmiany w zatrudnieniu w perspektywie najbliższych 3 lat Źródło: opracowanie własne (N=300). Białystok, r. Powiązania sektora transportu z rynkiem pracy

6 Powiązania sektora transportu z rynkiem pracy
Przyczyny planowanych zatrudnień w badanych podmiotach sektora transportu w perspektywie najbliższych 3 lat Źródło: opracowanie własne (N=300). Białystok, r. Powiązania sektora transportu z rynkiem pracy

7 Powiązania sektora transportu z rynkiem pracy
Skłonność pracodawców badanego sektora do zatrudniania osób z wybranych grup ryzyka Źródło: opracowanie własne (N=300). Białystok, r. Powiązania sektora transportu z rynkiem pracy

8 Powiązania sektora transportu z rynkiem pracy
Poziom kwalifikacji osób pracujących w badanych podmiotach w opinii pracodawców Struktura wykształcenia pracowników badanych przedsiębiorstw wg kategorii zajmowanych stanowisk pracy Niedostatki w kwalifikacjach pracowników: brak znajomości języków obcych (41%), konieczność uzupełnienia uprawnień zawodowych (35%) Źródło: opracowanie własne (N=300). Białystok, r. Powiązania sektora transportu z rynkiem pracy

9 Powiązania sektora transportu z rynkiem pracy
Poziomy przeciętnego wynagrodzenia brutto w zł w sektorze przedsiębiorstw w dziale 49 Transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD 2007) w województwie podlaskim Źródło: opracowanie własne na podstawie danych US w Białymstoku. Białystok, r. Powiązania sektora transportu z rynkiem pracy

10 Powiązania sektora transportu z rynkiem pracy
Struktura wynagrodzeń pracowników badanych podmiotów sektora transportu wg zajmowanego stanowiska Źródło: opracowanie własne (N=300). Białystok, r. Powiązania sektora transportu z rynkiem pracy

11 Powiązania sektora transportu z rynkiem pracy
Szacunkowy poziom wynagrodzeń oraz struktura zatrudnienia w badanych przedsiębiorstwach wg stanowisk pracy Źródło: opracowanie własne (N=300). Białystok, r. Powiązania sektora transportu z rynkiem pracy

12 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! dr Jarosław Kilon dr Jacek Marcinkiewicz


Pobierz ppt "Powiązania sektora transportu z rynkiem pracy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google