Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Grażyna Bochenkiewicz

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Grażyna Bochenkiewicz"— Zapis prezentacji:

1 Grażyna Bochenkiewicz
Miejsca pamięci w Częstochowie i ich rola w wychowaniu patriotycznym dzieci i młodzieży Grażyna Bochenkiewicz nauczyciel konsultant do spraw informacji pedagogicznej redaktor ,,Częstochowskiego Biuletynu Oświatowego” RODN ,,WOM” w Częstochowie

2 Główne cele projektu Wsparcie dla realizacji wychowania patriotycznego w szkołach i przedszkolach Zebranie materiału na temat miejsc pamięci w Częstochowie Opracowanie materiału w formie popularnonaukowej w celu wykorzystania w pracy wychowawczej przez nauczycieli wszystkich typów szkół i przedszkoli Opracowanie materiału w formie elektronicznej i jego popularyzacja wśród nauczycieli szkół i przedszkoli częstochowskich Popularyzacja treści poprzez konferencję i warsztaty dla nauczycieli Publikacja tradycyjna – materiałów posesyjnych lub całości

3 Skąd ten temat? Oto ważny powód jego podjęcia: stan świadomości części młodego pokolenia Przykład: „W Polsce robi się tylko filmy dla nawiedzonych. Tylko filmy o księżach, Wyszyńskim, papieżach i inne tym podobne bzdury. Co za durny naród. Jeden wielki Ciemnogród. Nie wiem czy kiedykolwiek będzie tu normalnie. Ja stąd niedługo wyjeżdżam. Nie będę żył w tym zacofanym Ciemnogrodzie. Niech sobie dalej Polaczki wierzą w matki boskie drzewne. I nie wracam tu już nigdy.” Wypowiedź na forum odnośnie filmu „Katyń”

4 Inne powody podjęcia projektu…
to potrzeby zgłaszane przez nauczycieli innych przedmiotów niż historia, wos czy język polski. obserwacja rzeczywistości szkolnej, refleksje nauczycieli dotyczące realizacji treści patriotycznych w ramach godziny z wychowawcą oraz zajęć dydaktycznych brak publikacji - celowe jest opracowanie materiałów dla wychowawców, pozwalających na pełniejszą realizację wychowania patriotycznego w oparciu o lokalne miejsca pamięci

5 Według dostępnych danych istnieje ok. 50
Według dostępnych danych istnieje ok znaków i obiektów pamięci narodowej na terenie Polski i poza jej granicami. Definicja miejsca pamięci narodowej obejmuje obiekty budowlane i inne przedmioty upamiętniające postaci i wydarzenia znaczące zarówno dla Polski, narodu polskiego jak i innych narodów.

6 W ewidencji miejsc pamięci narodowej prowadzonej przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach widnieje 125 miejsc pamięci narodowej z terenu Częstochowy. Są wśród nich: G – groby osób zasłużonych dla gminy lub regionu GW – grób wojenny kwatera lub cmentarz wojenny U – upamiętnienie – znak pamięci, pomnik, tablica pamiątkowa

7 Kluczowe stwierdzenia:
W wychowaniu uczniowie nie mogą być jedynie obiektem oddziaływań, ale cały czas muszą czynnie uczestniczyć w realizacji zadań. Jedynie słowne apelowanie do uczuć patriotycznych uczniów jest bezcelowe. Przeżycia patriotyczne powstają w działaniu – metody aktywne. Bardzo ważne znaczenie ma osobisty przykład i zaangażowanie wychowawcy.

8 W ciągu ostatnich lat pojęcie patriotyzmu jest różnie interpretowane.
W czasie upadku autorytetów my – Nauczyciele powinniśmy szukać sposobu na kształtowanie patriotycznych postaw młodego pokolenia.

9 Materiał wyjściowy na potrzeby szkolenia skierowanego do Wychowawców
przygotowany we współpracy z Adrianem Kowalczykiem nauczycielem Zespołu Szkół im. J. Kochanowskiego w Częstochowie

10 (GW) Grób wojenny nieznanego powstańca z 1863 r. ul. św
(GW) Grób wojenny nieznanego powstańca z 1863 r. ul. św. Rocha 79, cmentarz katolicki, kwatera 54a

11 GW) Mogiła wojenna z pomnikiem nieznanego uczestnika wojny polsko-bolszewickiej Al. Sienkiewicza

12 (U) Pomnik Józefa Piłsudskiego na Placu Wł. Biegańskiego

13 (U) Pomnik Władysława Biegańskiego na Placu Rady Europy, przy Dworcu PKP Częstochowa Osobowa 

14 (GW) Mogiła zbiorowa wojenna żołnierzy września 1939 r
(GW) Mogiła zbiorowa wojenna żołnierzy września 1939 r. Cmentarz Kule, kwatera 50

15 (U) Pomnik ku czci częstochowian - żołnierzy Powstań Śląskich, ul
(U) Pomnik ku czci częstochowian - żołnierzy Powstań Śląskich, ul. Waszyngtona, Skwer im. ”Solidarności”

16 (U) Konspiracyjny lokal ostatniego dowódcy Armii Krajowej gen
(U) Konspiracyjny lokal ostatniego dowódcy Armii Krajowej gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” i płyta pamiątkowa, ul. 7 Kamienic 21

17 (U) Tablica ku czci harcerzy Szarych Szeregów, którzy na terenie Częstochowy ponieśli śmierć w walce z hitlerowskim okupantem w latach , Al. NMP, plac przed Kościołem Rektorackim

18 (GW) Pomnik Wdzięczności Armii Czerwonej, cmentarz Kule, kwatera żołnierzy Armii Czerwonej

19 (U) Płyta pamiątkowa informująca, ze w latach 1942 – istniał na tym terenie obóz jeńców radzieckich, Złota Góra, ul. Mirowska

20 (U) Symboliczny grób poświecony pamięci Sybiraków i Kresowiaków, Cmentarz Kule, kwatera 9, grób nr 8

21 (U) Pomnik Katyński , Aleja Głowna, Cmentarz kule, Kwatera 7

22 (GW) 2 kwatery wojenne ok. 2
(GW) 2 kwatery wojenne ok Żydów poległych w czasie likwidacji getta częstochowskiego, ul. Kawia 22

23 (GW) Zbiorowa mogiła wojenna poległych w dn. 26 lipca 1943 r
(GW) Zbiorowa mogiła wojenna poległych w dn. 26 lipca 1943 r. członków ŻOB w bunkrze na terenie getta częstochowskiego ul. Złota 245, Cmentarz Żydowski, kompleks I

24 (U) Tablica upamiętniająca Żydów częstochowskich wymordowanych przez oprawców hitlerowskich a także bohaterów ŻOB poległych w walce z okupantem niemieckim w latach   Plac Bohaterów Getta   

25 (G) Mogiła zbiorowa żołnierzy AK pomordowanych w latach przez UB, Częstochowa-Raków, ul. Palmowa 22,Cmentarz św. Józefa, kwatera 4, rząd 16 grób 26

26 (U) Tablica ku czci walczących o niepodległą i suwerenną Polskę , torturowanych i pomordowanych w tym budynku w latach terroru komunistycznego przez oprawców UB, ul. Kilińskiego 22

27 (U) Symboliczny grób - pomnik z otwartą księgą z nazwiskami osób związanych z konspiracją, a poległych w czasie okupacji lub w okresie PRL ul. Św. Rocha, cmentarz, przy kaplicy cmentarnej 

28 (U) Tablica pamiątkowa ku czci walczących o niepodległą Polskę, torturowanych i pomordowanych przez UB i SB ul. ks. Jerzego Popiełuszki 4/6

29 Istota projektu materiał wyjściowy – Ewidencja na stronie www. ŚUW w Katowicach wizja projektu; co? jak? kto? gdzie? kiedy? – opracowanie terminarza ważne pytania: jak podzielić materiał do realizacji projektu? jakie treści powinien zawierać opis? jaki tytuł nadać projektowi?

30 Nr: Rodzaj: U/ GW Nazwa: Położenie/adres: Opis: nazwa obiektu kogo/co upamiętnia obiekt (informacja kluczowa) geneza obiektu walory historyczne i wychowawcze (jakie treści podkreślać przy realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych w związku z obiektem) bibliografia, netografia ( około pozycji; proponuję popularnonaukowe). (max. 4 strony; sprawdzony pod względem polonistycznym) Opracowanie: imię nazwisko nauczyciela – pełna nazwa szkoły, z imieniem patrona , bez adresu imię i nazwisko uczniów - bez nazwy szkoły, nazwiska jedno pod drugim (max. 4 uczniów przy jednym obiekcie) Zdjęcie w oddzielnym pliku informacje  na temat zdjęć: zdjęcie z aparatu cyfrowego lub skan o rozdzielczości 300 dpi format - jpg nagrać na CD Podsumowanie uwag dotyczących układu treści (max. 4 strony - czcionka 12 – Times New Roman, nie formatować; interlinia - 1): Treść opracowań i zdjęcia proszę nagrać oddzielnie na płycie CD. Płytę (nie kopertę) proszę podpisać - imię i nazwisko nauczyciela i numery miejsc  

31 Zapraszam do współpracy.
Grażyna Bochenkiewicz nauczyciel konsultant do spraw informacji pedagogicznej redaktor ,,Częstochowskiego Biuletynu Oświatowego” RODN ,,WOM” w Częstochowie tel. 034 – 360 – wew. 550 0 – 600 – 783 – 501 e – mail:


Pobierz ppt "Grażyna Bochenkiewicz"

Podobne prezentacje


Reklamy Google