Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dobre praktyki w projekcie Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dobre praktyki w projekcie Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji."— Zapis prezentacji:

1 Dobre praktyki w projekcie Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji

2 Dobre praktyki w naszym projekcie Godne upowszechnienia pomysły, inicjatywy, doświadczenia, które w konkretnym programie rozwojowym szkoły okazały się trafnymi rozwiązaniami i przyczyniły się do osiągnięcia założonych celów.

3 Dobre praktyki w naszym projekcie Bierzemy pod uwagę szczególnie istotne elementy realizacji programu, które w decydujący sposób kształtowały jego efekty (innowacyjne, wyjątkowe dla nas, możliwe do zastosowania w innych szkołach), budujące sukces edukacyjny ucznia w zakresie kompetencji kluczowych w obszarze ICT, matematyczno - przyrodniczym i stymulowania aktywności fizycznej w trakcie wdrażania szkolnych programów rozwojowych.

4 Dobre praktyki w naszym projekcie Programy rozwojowe szkół są w trakcie realizacji, dlatego też prezentowane wnioski nie będą uwzględniać wszystkich właściwych rozwiązań. Będą oparte o materiał, jakim w tym momencie dysponuje szkoła.

5 Baza dobrych praktyk – praktycznych, sprawdzonych rozwiązań - będzie użyteczna dla początkujących projektodawców (szkół), którzy na przykładzie sprawdzonych już przedsięwzięć będą mogli realizować własne pomysły.

6 Mini portal edukacyjny szkoły /rezultat twardy projektu/ Po uruchomieniu platformy edukacyjnej z możliwością tworzenia mini portali szkolnych, każda szkoła zamieści na mini portalu swoje prezentacje dobrych praktyk, przygotowane w związku z udziałem w konferencjach organizowanych w ramach projektu.

7 Publikacja podsumowująca /rezultat twardy projektu/

8 Publikacja podsumowująca do publikacji podsumowującej każda szkoła zgłosi opis jednej wybranej przez siebie dobrej praktyki wzór formularza dobrych praktyk zamieszczony jest na platformie edukacyjnej w Zasobach w Sali Biuro_912 w folderze 2011_04_17_KONFERECJE DWUDNIOWE

9 Formularz dobrych praktyk metryczka szkoły Nazwa szkoły Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość) Adres poczty elektronicznej Tel. kontaktowy Adres strony internetowej szkoły Imię i nazwisko Dyrektora szkoły

10 Opis dobrej praktyki – istotne elementy, które warto zwrócić uwagę temat dobrej praktyki; określenie obszaru, w którym wprowadzono dobrą praktykę koncepcja zmian - krótki opis dobrej praktyki z uwzględnieniem założonych celów i metod oraz charakterystyki uczestników i ich roli w działaniu korzyści zastosowania dobrej praktyki, w tym osiągnięte rezultaty, wpływ na uczniów, wpływ na pracę szkoły, wpływ na otoczenie)

11 Formularz dobrych praktyk Uwaga! opis dobrej praktyki nie powinien przekraczać 5500 znaków ze spacjami Edycja: czcionka New Times Roman, 12 pkt, Interlinia 1,5 pkt, wyrównanie do lewej

12 Załączniki - zdjęcia 5-6 zdjęć ilustrujących dobre praktyki – 300dpi – zdjęcie z aparatu fotograficznego, nie pomniejszane, min. 10x15 (1200x1800px), kolor, format JPG na zdjęciu powinny znajdować się co najmniej 3 osoby zdjęcia należy dołączyć do pliku, nie zamieszczać w tekście

13 Załączniki - oświadczenia Zgoda na wykorzystanie tekstu jako cytatu (wg wzoru zamieszczonego na platformie) Zgoda na wykorzystanie zdjęć (wg wzoru zamieszczonego na platformie)

14 Zdjęcia ilustrujące opis dobrej praktyki oraz wypełniony formularz dobrych praktyk należy wysłać pocztą elektroniczną na adres Biura projektu, a także całość zgrać na płytę CD i przesłać wraz z wydrukowanym i podpisanym formularzem dobrych praktyk oraz wypełnionymi i podpisanymi oświadczeniami w oryginale na adres Biura Projektu.

15 Do kiedy? Ostatecznie całość prac związanych z przygotowaniem i zebraniem materiału dotyczącego dobrych praktyk do publikacji podsumowującej projekt chcielibyśmy otrzymać ze szkół przed końcem lipca br.

16 Struktura publikacji podsumowującej / wstępne założenia/ Wstęp Istotne informacje o projekcie – cele, zadania, założone rezultaty Opis dobrych praktyk w podziale na typy szkół uczestniczących w projekcie (lub w podziale na obszary dobrych praktyk) Podsumowanie działań, wyniki ewaluacji projektu Spis szkół uczestniczących w projekcie


Pobierz ppt "Dobre praktyki w projekcie Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google