Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Tajne nauczanie w Zabawie podczas II wojny światowej w latach 1940 – 1945” Przedsięwzięcie realizowane przez uczniów i nauczycieli Publicznego Gimnazjum.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Tajne nauczanie w Zabawie podczas II wojny światowej w latach 1940 – 1945” Przedsięwzięcie realizowane przez uczniów i nauczycieli Publicznego Gimnazjum."— Zapis prezentacji:

1 „Tajne nauczanie w Zabawie podczas II wojny światowej w latach 1940 – 1945”
Przedsięwzięcie realizowane przez uczniów i nauczycieli Publicznego Gimnazjum w Zabawie przy wsparciu Rady Rodziców przy gimnazjum, parafii Zabawa, wójta gminy Radłów, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego Franciszka Ziejki.

2 Cele: promowanie aktywnych postaw młodzieży poprzez włączanie ich w działalność społeczną i publiczną, udokumentowanie wiedzy wśród uczniów, społeczności lokalnej na temat ważnego wycinka historii regionu – tajnych kompletów w Zabawie w latach 1940 – 1945, kształtowanie wśród uczniów postaw patriotycznych i obywatelskich.

3 Przeprowadzenie działań wymagało nawiązania współpracy z uczniami tajnych kompletów rozproszonych po całej Polsce (m.in. Poznań, Bielsko Biała, Kraków, Gorzów Wielkopolski, Tarnów, Opole, Rabka Zdrój). Rezultaty przedsięwzięcia zostały przedstawione młodzieży szkolnej, mieszkańcom gminy Radłów, przedstawicielom samorządowych władz lokalnych i powiatowych oraz przedstawicielom władz oświatowych.

4 Miejscowość Zabawa ma bogatą przeszłość okupacyjno - wojenną
Miejscowość Zabawa ma bogatą przeszłość okupacyjno - wojenną. Od 1940 – 1945 roku funkcjonowała jedyna na terenie gminy Radłów konspiracyjna szkoła. Fakt ten niestety został przykryty kurzem niepamięci. Jak wykazał sondaż, tylko niewielka grupka osób miała świadomość istnienia tajnych kompletów w Zabawie. Spowodowało to, iż nauczyciele i uczniowie gimnazjum podjęli działania, aby wskrzesić niezwykłą lekcję patriotyzmu i polskości. Pierwszym etapem przedsięwzięcia było zaznajomienie uczniów z działalnością tajnych kompletów w Zabawie. W tym celu młodzież wyszukała korzystając z różnych źródeł, informację na temat konspiracyjnej szkoły.

5 Następnie w murach szkoły odbyło się pierwsze spotkanie młodzieży gimnazjalnej z uczniami tajnych kompletów, którzy podzielili się wspomnieniami z okresu pobierania nauki u prof. Janiny Wilk.

6 Szkoła nawiązała współpracę z honorowymi gośćmi celem uzyskania szczegółowych wiadomości o organizacji i działalności tajnych kompletów. Otrzymane od nich maszynopisy, rękopisy, zdjęcia, dyplomy stanowiły cenne kompendium wiedzy. Na podstawie zgromadzonych materiałów nauczycielki opracowały książkę „Tajne nauczanie w Zabawie podczas II wojny światowej”.

7 Wśród uczniów został przeprowadzony konkurs na projekt okładki do publikacji.
Zostały przygotowane wystawy: pierwsza z prac pokonkursowych druga dokumentująca materiały zebrane do publikacji.

8 Dzięki dużemu zaangażowaniu i determinacji w dążeniu do sfinalizowania zamierzonych zadań- uczniowie i nauczyciele ocalili od zapomnienia działalność tajnych kompletów w Zabawie czym zdobyli uznanie i poparcie wójta gminy Radłów, kustosza Sanktuarium bł. Karoliny i miejscowej ludności. Owocem tego była współpraca szkoły z zainteresowanymi stronami.

9 21 maja 2008r. odbyło się drugie spotkanie z uczestnikami tajnych kompletów wieńczące przedsięwzięcia upamiętniające działalność konspiracyjnej szkoły w Zabawie. Aby oddać należny szacunek nauczycielom, organizatorom i uczniom tajnego nauczania, w tym dniu spotkali się ludzie nauki, władze oświatowe, samorządowe i kościelne, świadkowie tamtych wydarzeń oraz najmłodsze pokolenie Polaków - uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych gminy Radłów.

10 Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą, której przewodniczył ks
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą, której przewodniczył ks. dr Bolesław Klaus

11 Następnie prof. Franciszek Ziejka wygłosił mowę o miłości do ojczyzny, mądrości i odwadze w życiu codziennym.

12 W miejscu gdzie odbywała się tajna nauka, został poświęcony pomnik - hołd złożony prof. Wilkównie i jej uczniom.

13 Dalsza część uroczystości odbyła się w budynku gimnazjum.
Uczniowie tajnych kompletów opowiadają o realiach życia okupacyjnego.

14

15 Przemówienie Marii Miśkowiec

16 Młodzież gimnazjum w czasie akademii, która dotyczyła bohaterskiej postawy twórców i uczniów konspiracyjnej szkoły.

17 Efekty: poszerzenie wiadomości na temat historii swojego regionu i wzmocnienie więzi emocjonalnych ze swoją miejscowością publikacja, pomnik, zgromadzenie materiałów źródłowych na temat tajnych kompletów, wystawy pozyskanie publikacje do celów dydaktyczno – wychowawczych atrakcyjny sposób promowania miejscowości, w której pracuje szkoła artykuł w gminnym kwartalniku „Radło”, artykuł w tarnowskiej gazecie „Temi”, artykuł w gazecie Polonii Amerykańskiej „Panorama”, artykuł w szkolnej gazetce „Gim”.


Pobierz ppt "„Tajne nauczanie w Zabawie podczas II wojny światowej w latach 1940 – 1945” Przedsięwzięcie realizowane przez uczniów i nauczycieli Publicznego Gimnazjum."

Podobne prezentacje


Reklamy Google