Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System Kontroli Przemieszczania Wyrobów Akcyzowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System Kontroli Przemieszczania Wyrobów Akcyzowych"— Zapis prezentacji:

1 System Kontroli Przemieszczania Wyrobów Akcyzowych
BACHUS System Kontroli Przemieszczania Wyrobów Akcyzowych Ministerstwo Finansów Służba Celna RP

2 System Bachus - legislacja
Podstawy prawne stosowania systemu Bachus: Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 3, poz.11) art.46; Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie systemu teleinformatycznego przemieszczania wyrobów akcyzowych na terytorium kraju (Dz.U. Nr 32 poz. 230); Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych (Dz.U. Nr 32 poz. 237) § 7.

3 System Bachus - użytkownicy
Użytkownikami systemu Bachus są: Pracownicy i funkcjonariusze Służby Celnej wykonujący bezpośrednio lub pośrednio zadania związanie z kontrolą wyrobów akcyzowych przemieszczanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; Podmioty gospodarcze przemieszczający wyroby akcyzowe z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.

4 System Bachus - zakres System Bachus jest przygotowany do obsługi przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy w zakresie: Obrotu krajowego; Przemieszczania po imporcie; Eksportu. System Bachus będzie rozbudowywany do wszystkich funkcjonalności systemu EMCS

5 System Bachus - cele Bezpapierowa administracja publiczna;
Elektroniczny przekaz dokumentu ADT oraz informacji i danych, dotyczących wyrobów akcyzowych przewożonych na terytorium Polski a w przyszłości UE; Monitorowanie przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy na terytorium Polski a w przyszłości UE.

6 System Bachus - korzyści dla przedsiębiorstw
Bezpieczeństwo realizowanych transakcji gospodarczych – weryfikacja wiarygodności kontrahentów na podstawie danych w bazie SEED; Przyśpieszenie saldowania zabezpieczeń akcyzowych dzięki ich elektronicznej obsłudze (OSOZ); Zmniejszenie obciążeń i kosztów działalności - zwiększenie konkurencyjności.

7 System Bachus - korzyści dla przedsiębiorstw
Eliminacja zagrożeń związanych z obiegiem papierowym dokumentów ADT (np. zaginięcie kart); Uproszczenie wymiany informacji oraz ich gromadzenia do celów statystycznych i raportowych; Uproszczenia formalności i szybszy obrót towarowy poprzez skrócenie czasu na załatwianie formalności (komunikaty elektroniczne).

8 Warunki korzystania z systemu
Rejestracja adresu (-ów) poczty elektronicznej do komunikacji z systemem Bachus w bazie SEED we właściwym rzeczowo UC; Rejestracja zabezpieczenia akcyzowego w systemie OSOZ (Zefir) we właściwym rzeczowo UC.

9 Sposoby komunikacji z systemem
Aplikacja firmowa, komercyjna lub formatka na stronie WWW Ręczne wprowadzenie danych (procedura awaryjna)

10 Sposoby komunikacji z systemem
Komunikaty xml wysyłane do systemu Bachus poprzez pocztę elektroniczną na adres Dane z dokumentów papierowych wprowadzane ręcznie do systemu Bachus przez administrację (awarie systemu).

11 Metody tworzenia komunikatów
Stworzenie własnej aplikacji do generowania i odbierania komunikatów xml; Skorzystanie z aplikacji komercyjnych dostępnych na rynku; Skorzystanie z aplikacji Bachus Formularze dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

12 Zawartość i struktura komunikatów
Specyfikacja komunikatów xml dla systemu Bachus jest dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Finansów; Specyfikacja komunikatów xml dla systemu OSOZ jest opublikowana na stronie internetowej Służby Celnej RP.

13 Identyfikacja podmiotu w systemie
Numer własny powiadomienia/ADT – unikalny dla danego przedsiębiorstwa w skali roku (odpowiednik pola 3 papierowego ADT); Adres poczty elektronicznej; Podpis elektroniczny.

14 09 PL 361000 PP 12345678 9 Struktura numeru ADT Wyróżnik roku
Kod kraju w nomenklaturze ISO Kod urzędu celnego właściwego dla Wysyłającego Kod ewidencji Numer kolejny dokumentu ADT Cyfra kontrolna

15 Schemat przemieszczania

16 Obieg komunikatów – Wysyłający
Decyzja o kontroli Podmiot wysyłający System Bachus Hej][sfskj ..,..,. ...;...;; ddksljdiiejndllanduu uhru[oahdhoadhoadh yrupwjpja oaza oadoad oadonaonda ]a ]ajd ]ij a jij ijajijdaj’ajdkja iida’lkjd ajd ]pajd ]Akad ad jdj jadajd aiuhd Powiadomienie o planowanej wysyłce

17 Obieg komunikatów – Wysyłający
System Bachus Podmiot wysyłający zawierający draft ADT

18 Obieg komunikatów - system
Walidacja formalna i merytoryczna dokumentu e-ADT oraz zajęcie zabezpieczenia zarejestrowanego w systemie OSOZ

19 Obieg komunikatów – rozpoczęcie przemieszczania
System Bachus Podmiot (Wysyłający/Odbiorca) e-ADT (xml/PDF)

20 Obieg komunikatów – rozpoczęcie przemieszczania
Rozesłanie komunikatów o rozpoczęciu przemieszczania Naczelnicy Urzędów Celnych Wysyłający Odbiorca

21 Obieg komunikatów - Odbiorca
Decyzja o kontroli Podmiot odbierający System Bachus ej]j ..,..,. ...;...;; ddksljdiiejndllanduu uhru[oahdhoadhoadh yrupwjpja oaza oadoad oadonaonda ]a ]ajd ]ij a jij ijajijdaj’ajdkja iida’lkjd ajd ]pajd ]Akad ad jdj jadajd aiuhd Powiadomienie o przybyciu wyrobów

22 Obieg komunikatów - Odbiorca
Podmiot odbierający System Bachus ej]j ..,..,. ...;...;; ddksljdiiejndllanduu uhru[oahdhoadhoadh yrupwjpja oaza oadoad oadonaonda ]a ]ajd ]ij a jij ijajijdaj’ajdkja iida’lkjd ajd ]pajd ]Akad ad jdj jadajd aiuhd Raport odbioru wyrobów 22

23 Obieg komunikatów – system
Walidacja formalna i merytoryczna raportu odbioru wyrobów oraz zwolnienie zabezpieczenia zarejestrowanego w systemie OSOZ 23

24 Obieg komunikatów – Wysyłający
System Bachus Podmiot wysyłający Komunikat o zakończeniu procedury 24

25 EMCS - legislacja Dyrektywa Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylająca dyrektywę 92/12/EWG, która wprowadza: Wymóg stosowania wyłącznie dokumentu elektronicznego od 1 kwietnia 2010 r. – Art. 21; Okres przejściowy do 31 grudnia 2010 r. – Art. 46.

26 Bachus – materiały informacyjne

27 EMCS – materiały informacyjne

28 HelpDesk Bachus Kontakt: Centrum Informatyczne przy Izbie Celnej w Łodzi HelpDesk NCTS / Bachus / EMCS Centrum Informatyczne Izby Celnej w Łodzi ul. Karolewska Łódź tel fax

29


Pobierz ppt "System Kontroli Przemieszczania Wyrobów Akcyzowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google