Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Platforma A2A PA2A.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Platforma A2A PA2A."— Zapis prezentacji:

1 Platforma A2A PA2A

2 Dostęp do Platformy A2A Graficzny Interfejs Użytkownika (GUI)
Platforma A2A Dostęp do Platformy A2A Graficzny Interfejs Użytkownika (GUI) – przeglądarka WWW [dostęp z sieci Internet] Interfejs WebService – wymiana plików XML pomiędzy dwoma systemami [np. ARiMR <--->GIW]

3 Użytkownicy PA2A upoważnienie GLW [pismo z GIW do DIRZ]
Platforma A2A Użytkownicy PA2A upoważnienie GLW [pismo z GIW do DIRZ] utworzenie konta użytkownika nadanie uprawnień do funkcjonalności zmiana hasła przy pierwszym logowaniu

4 Użytkownicy PA2A c.d. rola Inspektor IW
Platforma A2A Użytkownicy PA2A c.d. rola Inspektor IW funkcje PA2A i funkcje ZSZiK [IRZ] lokalizacja użytkownika --> Departament IRZ [ARiMR]

5 Informacje ogólne – użytkownicy
Platforma A2A Informacje ogólne – użytkownicy Login i hasło (utworzenie konta) – list polecony Wniosek o reset hasła/odblokowanie konta Nr faksu: Odblokowanie konta – adres Reset hasła – list polecony HelpDesk:

6 OBRAZEK Platforma A2A Wzór wniosku

7 Platforma A2A aplikacja/usługa w sieci ARiMR
Problemy związane z funkcjonowaniem PA2A Platforma A2A aplikacja/usługa w sieci ARiMR umożliwia dostęp do pewnych funkcjonalności [np. modyfikacja statusu epizootycznego] konto LDAP – do aplikacji/systemu ZSZiK

8 Logowanie Strona WWW: https://pa2a.doplaty.gov.pl
Platforma A2A Logowanie Strona WWW: WebVPN – dostęp do sieci ARiMR Platforma A2A – dostęp do funkcjonalności

9 WebVPN bezpieczne połączenie z siecią ARiMR: dostęp do sieci ARiMR
Platforma A2A WebVPN bezpieczne połączenie z siecią ARiMR: dostęp do sieci ARiMR dostęp do usług, aplikacji i systemów w sieci ARiMR konto sieciowe w domenie ZSZiK [AD]

10 Platforma A2A Web VPN – wymagania Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) Poziom wysoki stosuje się, gdy przynajmniej jedno urządzenie systemu informatycznego, służącego do przetwarzania danych osobowych, połączone jest z siecią publiczną Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. (poz. 1024) System informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych chroni się przed zagrożeniami pochodzącymi z sieci publicznej poprzez wdrożenie fizycznych lub logicznych zabezpieczeń chroniących przed nieuprawnionym dostępem

11 OBRAZEK Platforma A2A Logowanie do WebVPN-a

12 Wybór usługi/funkcjonalności
OBRAZEK Platforma A2A 1 2 Wybór usługi/funkcjonalności

13 OBRAZEK Platforma A2A Logowanie do PA2A

14 Strona główna PA2A – lista funkcjonalności
OBRAZEK Platforma A2A 2 1 Strona główna PA2A – lista funkcjonalności

15 Funkcjonalności PA2A Modyfikacja statusu epizootycznego siedzib stad
Platforma A2A Funkcjonalności PA2A Modyfikacja statusu epizootycznego siedzib stad Udostępnianie informacji o siedzibach stad w gminie Udostępnianie informacji o wskazanej siedzibie stada lub siedzibach stad producenta Udostępnianie informacji o zwierzętach dla siedzib stad Udostępnianie informacji o zwierzętach znakowanych indywidualnie

16 Modyfikacja statusu epizootycznego
Platforma A2A Modyfikacja statusu epizootycznego Parametry funkcji: Numer siedziby stada Data początkowa Data końcowa [opcjonalna] Status epizootyczny

17 Modyfikacja statusu epizootycznego - parametry
OBRAZEK Platforma A2A 1 2 4 3 Modyfikacja statusu epizootycznego - parametry

18 Udostępnianie informacji
Platforma A2A Udostępnianie informacji O siedzibach stad w gminie O wskazanej siedzibie stada lub siedzibach stad producenta O zwierzętach dla siedzib stad

19 Udostępnianie informacji o siedzibach stad w gminie
Platforma A2A Udostępnianie informacji o siedzibach stad w gminie Parametry wyszukiwania Województwo Powiat Gmina Miejscowość [opcjonalnie]

20 Lista siedzib stad w gminie - wyszukiwanie
OBRAZEK Platforma A2A Lista siedzib stad w gminie - wyszukiwanie

21 OBRAZEK Stada w gminie – dostępne funkcje
Platforma A2A Pokaż dane szczegółowe Siedziby Stada Pokaż dane o Zwierzętach dla Siedziby Stada Stada w gminie – dostępne funkcje

22 OBRAZEK Dane szczegółowe siedziby stada
Platforma A2A Pokaż dane o Zwierzętach dla Siedziby Stada Dane szczegółowe siedziby stada

23 Zwierzęta w siedzibie stada
OBRAZEK 1 Platforma A2A Zwierzęta w siedzibie stada

24 Platforma A2A Udostępnianie informacji o siedzibach stad producenta/wybranej siedzibie stada Parametry wyszukiwania Numer producenta Numer siedziby stada

25 Wybrane stado/stada producenta - wyszukiwanie
OBRAZEK Platforma A2A Wybrane stado/stada producenta - wyszukiwanie

26 OBRAZEK Dane ogólne stada/stad producenta – dostępne funkcje
Platforma A2A Pokaż dane szczegółowe Siedziby Stada Pokaż dane o Zwierzętach dla Siedziby Stada Dane ogólne stada/stad producenta – dostępne funkcje

27 OBRAZEK Dane szczegółowe siedziby stada
Platforma A2A Pokaż dane o Zwierzętach dla Siedziby Stada Dane szczegółowe siedziby stada

28 Zwierzęta w siedzibie stada
OBRAZEK 2 Platforma A2A Zwierzęta w siedzibie stada

29 Udostępnianie informacji o zwierzętach dla siedzib stad
Platforma A2A Udostępnianie informacji o zwierzętach dla siedzib stad Parametry wyszukiwania Numer siedziby stada

30 Informacje o zwierzętach dla siedziby stada - wyszukiwanie
OBRAZEK Platforma A2A Informacje o zwierzętach dla siedziby stada - wyszukiwanie

31 Zwierzęta w siedzibie stada
OBRAZEK 3 Platforma A2A Zwierzęta w siedzibie stada

32 Lista zwierząt w stadzie
OBRAZEK Platforma A2A Lista zwierząt w stadzie

33 Udostępnianie informacji o zwierzętach znakowanych indywidualnie
Platforma A2A Udostępnianie informacji o zwierzętach znakowanych indywidualnie Parametry wyszukiwania Lista identyfikatorów zwierząt

34 Informacje o zwierzętach znakowanych indywidualnie
OBRAZEK Platforma A2A 1 2 3 4 Informacje o zwierzętach znakowanych indywidualnie

35 Informacja o procesie generowania danych/raportu
OBRAZEK Platforma A2A Informacja o procesie generowania danych/raportu

36 Weryfikacja stanu procesu
OBRAZEK Platforma A2A Weryfikacja stanu procesu

37 OBRAZEK Platforma A2A 1 2 Pobranie raportu

38 Raport dla zwierząt znakowanych indywidualnie
OBRAZEK Platforma A2A Raport dla zwierząt znakowanych indywidualnie

39 Udostępnianie informacji o zwierzętach znakowanych stadnie
Platforma A2A Udostępnianie informacji o zwierzętach znakowanych stadnie Parametry wyszukiwania Lista identyfikatorów grup zwierząt Lista numerów stad

40 Informacje o zwierzętach znakowanych stadnie
OBRAZEK Platforma A2A 1 2 Informacje o zwierzętach znakowanych stadnie

41 Informacja o procesie generowania danych/raportu
OBRAZEK Platforma A2A Informacja o procesie generowania danych/raportu

42 Weryfikacja stanu procesu
OBRAZEK Platforma A2A Weryfikacja stanu procesu

43 OBRAZEK Platforma A2A 1 2 Pobranie raportu

44 Raport dla zwierząt znakowanych stadnie
OBRAZEK Platforma A2A Raport dla zwierząt znakowanych stadnie

45 OBRAZEK Platforma A2A Wydruk raportu

46 Departament Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt
Dziękuję za uwagę PRZEMYSŁAW PYRA Departament Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt


Pobierz ppt "Platforma A2A PA2A."

Podobne prezentacje


Reklamy Google