Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Światło w życiu w Bydlinie Projekt interdyscyplinarny

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Światło w życiu w Bydlinie Projekt interdyscyplinarny"— Zapis prezentacji:

1 Światło w życiu w Bydlinie Projekt interdyscyplinarny
Realizowany IX-XII 2012 Gimnazjum im. Legionistów Józefa Piłsudskiego w Bydlinie

2 Czas realizacji : IX 2012 – XII 2012
Forma pracy ucznia : (różnym frontem). Uczestnicy projektu : grupa fizyczna : Szymon Żak Jakub Maniak Piotr Dudek Jakub Szymański Piotr Dregan Dawid Zadworny grupa chemiczna : Joanna Włodyga Martyna Struzik Mikołaj Milanowski Gabriela Brodzińska Daria Kołodziej grupa matematyczna : Kamil Zięba Justyna Gawron Weronika Milanowska Katarzyna Ornat Kamil Maruszczyk Bartosz Mól

3 Cele projektu: wyjaśnienie zjawisk fizycznych i chemicznych związanych ze światłem (odbicie, załamanie, rozszczepienie i fotosynteza, efekt Tyndalla), poznanie różnych źródeł światła, obserwacja zjawisk fizycznych występujących w przyrodzie, dotyczące światła, uzasadnienie ważnej roli światła w życiu organizmów żywych, nabycie umiejętności wykonywania fotografii (powstawanie obrazu) opisanie wpływu światła na twórczość muzyczną, literacką, filozoficzną, religijną i malarską, kształcenie umiejętności pracy w grupie (podziału ról, odpowiedzialności, umiejętności komunikowania się, grupowego rozwiązywania problemów). wykorzystanie techniki komputerowej oraz Internetu w realizacji zadań. kształcenie umiejętności gromadzenia i opracowywania materiałów. przygotowanie do publicznych wystąpień

4 Zagadnienia, którymi zajmowali się uczniowie podczas realizacji projektu przedstawia Mapa mentalna:

5 Zadania uczniów : grupa fizyczna - zebranie dostępnych informacji na temat występowania oraz zastosowania światła z dostępnych źródeł (przygotowanie plansz), - zebranie informacji na temat budowy Układu Słonecznego, charakterystyka Słońca, - wykonanie modelu Układu Słonecznego dowolną metodą,

6 - zebranie informacji oraz przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat urządzeń optycznych, - zebranie informacji oraz wykonanie plansz przedstawiających fazy oświetlenia kuli ziemskiej, - zebranie informacji na temat dyfrakcji, interferencji światła oraz zjawiska fotoelektrycznego (wykonanie prezentacji multimedialnej)

7 grupa chemiczna - zebranie informacji na temat budowy oka i przechodzenia promienia świetlnego - zebranie informacji na temat procesu fotosyntezy, - wyszukanie czynników wpływających na proces fotosyntezy, - wykonanie doświadczenia potwierdzającego wpływ wybranych czynników na intensywność procesu fotosyntezy (fotoreportaż); - zebranie fotografii i informacji na temat barw i ich znaczenia dla organizmów (mimetyzm, mimikra) [plansze], - zebranie informacji na temat barw i ich wpływu na samopoczucie człowieka [wystawa];

8 grupa matematyczna - zastosowanie twierdzenia Talesa (światło i cień) - zebranie informacji na temat kątów: odbicia i załamania światła, - przygotowanie plansz, - zebranie informacji na temat powstawania obrazu na fotografii, - przygotowanie prezentacji multimedialnej, - wyszukiwanie motywu światła w utworach muzycznych i sztuce,

9 - zebranie informacji na temat ruchów roślin pod wpływem bodźców świetlnych, - przygotowanie i przeprowadzenie doświadczenia obrazującego fototropizm (fotoreportaż); - zebranie informacji na temat roli wody w życiu organizmów żywych, - przeprowadzenie doświadczenia przedstawiającego wpływ wody i tlenu na kiełkowanie nasion (fotoreportaż),

10 W trakcie pracy nad projektem pracowaliśmy na platformie FRONTER:
Wyszukiwaliśmy potrzebnych informacji w Internecie. Korzystaliśmy z literatury znajdującej się w bibliotece szkolnej oraz wydawnictw szkolnych. Rozwiązywaliśmy zadania i testy dotyczące tematu projektu.

11 Efekty pracy Urządzenia optyczne Powstawanie fotografii Galeria zdjęć
Światło w architekturze i malarstwie Rola światła w muzyce Zjawiska optyczne


Pobierz ppt "Światło w życiu w Bydlinie Projekt interdyscyplinarny"

Podobne prezentacje


Reklamy Google