Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Plant a Future” metoda projektu w bibliotece szkolnej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Plant a Future” metoda projektu w bibliotece szkolnej"— Zapis prezentacji:

1 „Plant a Future” metoda projektu w bibliotece szkolnej

2 Metoda projektów pozwala na kształtowanie u uczniów wielu umiejętności :
formułowanie problemów, formułowanie celów planowanie i organizacja własnej pracy, korzystanie z różnych źródeł informacji, klasyfikowanie informacji umiejętność integrowania wiedzy z różnych przedmiotów nauczania, krytyczne analizowanie informacji (ocena ich wiarygodności), zapisywanie i prezentowanie zebranych materiałów (w różnych formach), przygotowywanie i wyrażanie swoich opinii, umiejętność pracy w grupie rozwiązywanie konfliktów, samoocena swojej pracy.

3 Istota metody projektów polega na tym, że uczniowie realizują określone przedsięwzięcie w oparciu o przyjęte wcześniej założenia. Cechy: Projekty mają mieć charakter interdyscyplinarny Większość decyzji związanych z realizacja projektu uczniowie powinni podejmować samodzielnie ma określone terminy realizacji rezultaty pracy prezentowane są publicznie założenia zawierają zwykle temat, cele, metody pracy, terminy, kryteria oceny przygotowywane są przez nauczyciela w formie tzw. kontraktu

4 FAZY PRACY 1. Zainicjowanie projektu (wybór zagadnień).
2. Podział na grupy. 3. Rozważenie propozycji tematu - opis tematu (alternatywa: przygotowanie banku tematów - wybór tematów z podziałem na grupy - opis tematu). 4. Spisanie kontraktu. 5. Realizacja projektu (stymulowana konsultacjami) potwierdzona stworzeniem raportu. 6. Prezentacja projektu. 7. Ocena - podsumowanie, uzupełnienie, refleksje powykonawcze.

5 Kontrakt powinien zawierać:
temat projektu i jego cele, forma wykonania, zadania dla poszczególnych członków grupy, źródła informacji, które powinni wykorzystać, termin prezentacji oraz terminy konsultacji, części składowe, struktura raportu, możliwe formy prezentacji projektu, miejsce tej prezentacji oraz czas, kryteria oceny projektu

6 Rola nauczyciela sprowadza się do wspierania uczniów i konsultacji
wybór tematu projektu przygotowanie kontraktu zbieranie i opracowanie materiałów, wykonywanie projektu na ogół ogranicza się do wskazania uczniom zakresu zagadnień, spośród których uczniowie wybierają szczegółowy temat jest to zadanie realizowane zwykle wyłącznie przez nauczyciela na tym etapie nauczyciel może służyć uczniom jako konsultant, konsultacje mogą odbywać się regularnie a ich czas i miejsce powinny być określone w kontrakcie

7 Rola nauczyciela na poszczegolnych etapach
rola nauczyciela powinna ograniczyć się do podania czasu i ewentualnie formy prezentacji od decyzji nauczyciela zależy czy zarezerwuje on ocenę do własnych kompetencji (opierając się na kryteriach zawartych w kontrakcie), czy też włączy do tej czynności uczniów Prezentacja Ocena

8 Końcowym efektem projektu może być
raport (sprawozdanie z wykonania projektu); konkretny wytwór (jeżeli jest przewidziany w opisie projektu) - wystawa, plakat, komplet fotografii, model, film itp.; prezentacja projektu - na forum klasy, szkoły itp.; dyskusja

9 OCENIANIE PROJEKTU Ocena zawartości projektu Za plan projektu
Oryginalność, innowacyjność Umiejętności praktyczne w pracy eksperymentalnej i teoretycznej Realizacja celów i pokonywanie trudności Prezentacja i sprawozdanie Plan, logika argumentów, czytelność Język, prezentacje graficzne, błędy Estetyka i atrakcyjność Ocena samodzielności Pracowitość, inicjatywa Umiejętność współpracy

10 Plant a future 1. Zainicjowanie projektu (wybór zagadnień).
2. Podział na grupy. 3. Rozważenie propozycji tematu 4.Spisanie kontraktu. 5.Realizacja projektu. 6.Prezentacja. 7.Ocena. 1.Wybór projektu. 2.Ustalenie grupy realizującej projekt. 3.Przydział działań dla poszczególnych członków grupy projektowej. 4.Ustalenie zasad działania. 5.Działania projektowe. 6.Produkt końcowy. 7.Ewaluacja.

11 Zubialde LHI

12


Pobierz ppt "„Plant a Future” metoda projektu w bibliotece szkolnej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google