Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zielona Góra za rok 2005.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zielona Góra za rok 2005."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zielona Góra za rok 2005

2 BUDŻET MIASTA ZIELONA GÓRA W ROKU 2005

3 ZWIĘKSZENIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA W ROKU 2005 w tys. zł

4 PRZYKŁADY PRZEKROCZEŃ I NIEWYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA W ROKU 2005 w tys. zł Środki z Unii Europejskiej Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych Wpływy z opłat w SPP

5 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA W ROKU 2005

6 STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA W ROKU 2005

7 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA W ROKU 2005

8 STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA W ROKU 2005

9

10 UDZIAŁ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W OGÓLNEJ SUMIE WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU W LATACH 2001 - 2005 (bez zadań zleconych)

11 ZESTAWIENIE NIEKTÓRYCH INWESTYCJI BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA W ROKU 2005 Nazwa zadania Plan po zmianach Wykonanie Rozbudowa Centralnej Oczyszczalni Ścieków dla Zielonej Góry - budowa suszarni osadów ściekowych - II etap 14 475 10012 524 457 Strefa Aktywności Gospodarczej - budowa drogi, sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa (II etap) 12 500 0009 488 668 Strefa Aktywności Gospodarczej wybudowanie sieci energetycznej (II etap) 717 000649 017 Poprawa jakości i konkurencyjności transportu miejskiego w Zielonej Górze 5 600 000 Budowa budynku socjalnego4 920 0004 915 032 Przebudowa Obwodnicy Śródmiejskiej w Zielonej Górze4 400 0004 363 286 Modernizacja drogi krajowej nr 32 - Trasa Pónocna4 181 3603 901 824 Rozbudowa cmentarza komunalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Wrocławskiej 3 800 0003 799 486 Budowa lekkiej, aluminiowej sali sportowej z zapleczem w Zespole Edukacyjnym nr 1 na Chynowie 2 634 500 Udziały w "ZWiK" Sp. z o.o. w Zielonej Górze - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Miasta Zielona Góra oraz Gmin Zielona Góra i Świdnica 2 513 000

12 ZESTAWIENIE NIEKTÓRYCH INWESTYCJI BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA W ROKU 2005 Nazwa zadania Plan po zmianach Wykonanie Przebudowa boiska i budynku Gimnazjum nr 32 790 0002 789 704 Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul.Słowackiego1 210 000 Plac Powstańców Wielkopolskich - II etap1 200 0001 198 632 Budowa drogi łączącej ul.Zdrojową z ul.Rzeźniczaka wraz z uzbrojeniem1 200 000 Przebudowa kompleksu boisk oraz modernizacja basenu w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych 1 150 0001 140 260 Zakupy wyposażenia do Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze820 648 Rewitalizacja Miasta Zielona Góra800 000770 578 Dotacje na inwestycje dla Fundacji Na Rzecz Rewitalizacji Miasta Zielona Góra (wspieranie rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego) 460 300 Przebudowa ul. Botanicznej (od ul. Kożuchowskiej do ul. Nowojędrzychowskiej) 780 000779 634 Modernizacja obiektu przy ul. Wyspiańskiego 17 - kryta pływalnia wraz z salą sportową 542 673542 351

13 ŚRODKI POZYSKANE Z UNII EUROPEJSKIEJ W BUDŻECIE MIASTA ZIELONA GÓRA W ROKU 2005 Lp.Nazwa zadaniaKwota 1. Dofinansowanie Rozbudowy oczyszczalni ścieków dla Zielonej Góry - budowy suszarni osadów ściekowych 8 722 009 2. Stypendia dla uczniów w roku szkolnym 2004/2005 w ramach działania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wyrównywanie szans poprzez programy stypendialne 416 767 3. Projekt EU-MED-EAST - Tworzenie regionalnej, transgranicznej sieci powiązań w sektorze opieki zdrowotnej i społecznej 120 296 4. Projekt Nowy zawód - nowe umiejętności. Szkolenia dla osób chcących odejść z rolnictwa 116 322 5.Projekt Działalność Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze73 500 6.Projekt Szansa na nowy zawód52 365 7.Projektu Cykl Konferencji Zielona Góra – Cottbus52 114 8.Projekt Zrozumieć Europę48 294 9. Projekt Informatyk z zakresu grafiki komputerowej z wykorzystaniem w reklamie i marketingu 32 233 10. Projekt Obozy rehabilitacyjno-językowe dla dzieci niepełnosprawnych umysłowo realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych nr 1 24 889

14 ŚRODKI POZYSKANE Z UNII EUROPEJSKIEJ W BUDŻECIE MIASTA ZIELONA GÓRA W ROKU 2005 Lp.Nazwa zadaniaKwota 11. Projekt Promocja umiejętności i wymiana doświadczeń w zakresie fryzjerstwa i gastronomii (WODZ) 21 715 12. Projekt Przedstaw swój kraj Europie realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych 20 012 13.Projekt Zdrowo, bo sportowo realizowany przez Szkołę Podstawową nr19 647 14. Projektu Symulacja działań ratowniczych w obliczu katastrofy kolejowej – transgraniczne ćwiczenia specjalistycznych grup ratowniczych z Polski i Niemiec 18 855 15.Projekt Udział mieszkańców Cottbus i okolic w obchodach Dni Zielonej Góry17 796 16. Projekt Szkolenie podnoszące jakość projektów realizowanych w ramach programu Młodzież w województwie lubuskim realizowany przez MDK Dom Harcerza 16 287 17.Projekt Z przedszkolem w świat realizowany przez Miejskie Przedszkole nr 315 111 18.Projekt Dary natury realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1810 957 19. Pokrycie kosztów realizacji zadania wynikającego z dokumentu Założenia Europejskiej Debaty Publicznej 10 000 20.Projekt Jak chcemy żyć razem? realizowanego przez Gimnazjum nr 23 421 RAZEM9 812 590


Pobierz ppt "Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zielona Góra za rok 2005."

Podobne prezentacje


Reklamy Google