Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MENTOR MULTIMEDIALNY – ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI Projekt: Mentor multimedialny – zawód przyszłości jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MENTOR MULTIMEDIALNY – ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI Projekt: Mentor multimedialny – zawód przyszłości jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego."— Zapis prezentacji:

1 MENTOR MULTIMEDIALNY – ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI Projekt: Mentor multimedialny – zawód przyszłości jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i środków budżetu państwa. KONFERENCJA INAUGURACYJNA 15 LUTY 2006 R.

2 REALIZATORZY PROJEKTU Projekt: Mentor multimedialny – zawód przyszłości jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i środków budżetu państwa. INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie - projekt realizowany jest na podstawie umowy podpisanej z WUP w Olsztynie Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. w Olsztynie – lider projektu Krajowa Agencja Informacyjna INFO Sp. z o.o. – partner

3 FINANSOWANIE PROJEKTU Projekt: Mentor multimedialny – zawód przyszłości jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i środków budżetu państwa. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Priorytet 2: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.4 - Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi.

4 CEL I EFEKTY PROJEKTU Projekt: Mentor multimedialny – zawód przyszłości jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i środków budżetu państwa. Celem projektu jest przekwalifikowanie osób zagrożonych utratą pracy na skutek procesów restrukturyzacyjnych w szkolnictwie. Efektem szkolenia będzie nabycie kwalifikacji do wykonywania nowego zawodu – Mentora Multimedialnego - czyli innymi słowy trenera wykorzystującego w swojej pracy narzędzia multimedialne. Zdobyte kwalifikacje mają ułatwić beneficjentom ostatecznym dostosowanie do zmieniającego się rynku pracy.

5 BENEFICJENCI OSTATECZNI Projekt: Mentor multimedialny – zawód przyszłości jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i środków budżetu państwa. Projekt skierowany jest do nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich z 12 powiatów woj. warmińsko – mazurskiego. Powiaty: BARTOSZYCKI, DZIAŁDOWSKI, ELBLĄSKI ZIEMSKI, GIŻYCKI, IŁAWSKI, KĘTRZYŃSKI, NIDZICKI, OLECKI, OLSZTYŃSKI ZIEMSKI, OSTRÓDZKI, PISKI I SZCZYCIEŃSKI Zakładamy przeszkolenie 240 osób. Grupy szkoleniowe będą liczyły po 10 osób. Przewiduję się utworzenie dwóch grup w każdym powiecie. Szkolenia będą się odbywały 3 razy w tygodniu po 4 godziny, w godzinach popołudniowych. Trzymiesięczne szkolenie zakończy się uzyskaniem certyfikatu ukończenia kursu na Mentora Multimedialnego.

6 Projekt: Mentor multimedialny – zawód przyszłości jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i środków budżetu państwa.

7 RODZAJ ŚWIADCZONYCH USŁUG Projekt: Mentor multimedialny – zawód przyszłości jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i środków budżetu państwa. SZKOLENIA ok. 150 h zajęć w pracowni komputerowej (liczba godzin w zależności od stopnia zaawansowania grupy) 140 h szkoleń on-line z wykorzystaniem platformy e-learningowej 25 h (na grupę) konsultacje indywidualne z trenerem DORADZTWO ZAWODOWE POWIĄZANE ZE STWORZENIEM INDYWIDUALNYCH PLANÓW ZAWODOWYCH 60 h (na grupę)

8 WARTOŚĆ DODANA PROJEKTU Projekt: Mentor multimedialny – zawód przyszłości jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i środków budżetu państwa. WZMOCNIENIE GRUPY NAUCZYCIELI Nauczyciele, którzy po odbytym kursie pozostaną na dotychczasowych stanowiskach pracy, będą stanowić wysoko wykwalifikowaną kadrę, która w codziennej pracy potrafi posłużyć się innowacyjnymi środkami dydaktycznymi. Dostosowując szkolnictwo do kierunków rozwoju opartego na wiedzy.

9 Projekt: Mentor multimedialny – zawód przyszłości jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i środków budżetu państwa. TERMINY REALIZACJI SZKOLEŃ I TURA SZKOLEŃ kwiecień – czerwiec 2006 Powiaty: olsztyński, kętrzyński, szczycieński II TURA SZKOLEŃ lipiec – wrzesień 2006 III TURA SZKOLEŃ październik – grudzień 2006 IV TURA SZKOLEŃ styczeń – marzec 2007

10


Pobierz ppt "MENTOR MULTIMEDIALNY – ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI Projekt: Mentor multimedialny – zawód przyszłości jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google