Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pozyskiwanie czystej energii

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pozyskiwanie czystej energii"— Zapis prezentacji:

1 Pozyskiwanie czystej energii
Czysta energia Energia Wiatrowa Energia Słoneczna Energia Wodna Energia Geotermalna Energia Biomasy i Biogazu Pozyskiwanie czystej energii Energia Pływowa Energia Maremotermiczna Energia Maremotoryczna … no właśnie skąd? Jak samodzielnie produkować energię?. Opracowanie i źródła informacji

2 Czysta energia Czysta energia to energia związana z czystymi źródłami energii odnawialnej, oznacza to, że jej zasoby odnawiają się w bardzo krótkim czasie, a instalacje do jej produkcji nie powodują szkód ekologicznych. Do tego typu energii należą: energia słoneczna energia wiatrowa energia geotermalna energia biomasy i biogazu energia wodna: energia pływowa energia maremotoryczna energia maremotermiczna

3 Energia Słoneczna Galeria
Energetyka słoneczna to gałąź przemysłu, która zajmuje się wykorzystaniem energii promieniowania słonecznego. Jest to energia naturalna, nie powodująca zanieczyszczeń, jednak nie wszędzie można z niej korzystać z równym powodzeniem, ponieważ w znacznym stopniu jest uzależniona od warunków klimatycznych. Pobierana energia słoneczna, może być przetwarzana na energię cieplną, elektryczną lub mechaniczną. Energię tą możemy pozyskiwać dzięki: kolektorom słonecznym, systemom pasywnym i stawom słonecznym. Zalety Wady

4 Energia Wiatrowa Galeria Zalety Wady
Energia wiatru jest jedną z najstarszych energii wykorzystywanych przez człowieka; była wykorzystywana do napędzania wiatraków pompujących wodę czy też mielących zboże, do nawadniania pól, a także jako napęd statków żaglowych. Ilość wytwarzanej energii elektrycznej zależy od siły wiatru, w bezwietrzną pogodę, podobnie jak podczas wichury, siłownie wiatrowe nie działają. Lokalizacja elektrowni wiatrowej musi uwzględniać wpływ przeszkód terenowych na przepływ wiatru, należy unikać lokowania konstrukcji wirnika w strefie turbulentnej, gdzie zawirowania powietrza zmniejszają znacznie wydajność elektrowni oraz mogą naruszać jej konstrukcję. Zalety Wady

5 Energia Geotermalna Galeria
Energetyka geotermiczna wykorzystuje wewnętrzne ciepło Ziemi. W niektórych miejscach gorąca woda wydostaje się szczelinami niższych warstw z Ziemi, tworząc na powierzchni gorące źródła. Energią tę można eksploatować przy zastosowaniu odwiertów i pomp. Wodę można wykorzystać do wytwarzania prądu elektrycznego, gdy osiąga temp. 150oC. Poniżej tej wartości może służyć do ogrzewania lub do użytku sanitarnego. Zalety Wady

6 Energia Biomasy i Biogazu
Galeria Biomasa jest najstarszym i najszerzej obecnie wykorzystywanym odnawialnym źródłem energii. Biomasa jest to cała materia organiczna istniejąca na Ziemi, wszystkie substancje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego ulegające biodegradacji. Biomasa występuje w różnych stanach skupienia, głównie mówi się o jej formach w stanie stałym, jednak warto również przedstawić jej właściwości i zastosowania w stanie ciekłym i gazowym. Przy oczyszczalniach ścieków i na składowiskach odpadów, tam gdzie rozkładają się odpady organiczne występuje biogaz będący mieszaniną głównie metanu i dwutlenku węgla. Zwany on jest czasami gazem błotnym, a powstaje podczas beztlenowej fermentacji substancji organicznych. Można go wykorzystywać na różne sposoby m.in.. Do produkcji: - energii elektrycznej w silnikach iskrowych lub turbinach - energii cieplnej w przystosowanych kotłach - energii elektrycznej i cieplnej w układach skojarzonych Zalety Wady

7 Energia Wodna Galeria Zalety Wady
Hydroenergetyka zajmuje się przekształcaniem energii wody, w energię elektryczną. Hydroelektrownie są zazwyczaj budowane poniżej zapór, w pobliżu dużych zbiorników wodnych. Sztuczne zbiorniki konieczne do spiętrzania wody stanowią dodatkowo zabezpieczenie przeciwpowodziowe. Często służą też do celów rekreacyjnych. Energię pozyskuje się dzięki sile spadającej wody z poziomu wyższego na niższy. Zalety Wady

8 Energia Pływowa Galeria Zalety Wady
Energia pływowa jest rodzajem energii wodnej. Energia pływów polega na wykorzystaniu energii fal morskich i oceanicznych do produkcji energii elektrycznej. Powstaje ona dzięki sile wody, która pojawia się w wyniku różnicy poziomów między przypływem, a odpływem. Obecnie na świecie istnieje niewiele takich elektrowni. Przyczyną jest przede wszystkim trudność znalezienia miejsca na wybrzeżu, gdzie różnica poziomów między przypływem, a odpływem byłaby właściwa. Zalety Wady

9 Energia Maremotoryczna
Galeria Energia fal jest rodzajem energii wodnej, w odróżnieniu od pływów morskich, nie jest stała. Siła fal zależy bowiem od pogody. Fale morskie dostarczają sporej ilości energii, a wykorzystujące ich energię turbiny nie powodują zbytniego hałasu. Za minus wykorzystywania tej formy energii wody uznać należy nieestetyczny wygląd turbin. Zalety Wady

10 Energia Maremotermiczna
Galeria Elektrownia maretermiczna zwana jest też elektrownią oceanotermiczną. Energię elektryczną otrzymuje się w wyniku uzyskiwania energii cieplnej. Samym źródłem uzyskiwania niezbędnego w tym przypadku ciepła są różnice temperatur wody. Z tej technologii można korzystać tylko w regionach równikowych, tam gdzie temperatury wody są stosunkowo stałe. „Paliwem” jest w tym przypadku amoniak, freon bądź propan, które są ogrzewane wodami powierzchniowymi i zmuszone do parowania. W dalszym ciągu tego procesu para napędza siłą mechaniczną turbiny, po czym trafią do specjalnych kotłów. Tam zostaje skroplona chłodem zimnych wód oceanicznych (pompowanych z głębokości od 300 do 500 metrów). Po skropleniu ponowie amoniak (freon lub propan) jest ogrzewany i cykl się powtarza. Zalety Wady

11 Nietypowe źródła energii… czyli jak samemu wytworzyć czystą energię
Galeria Niekonwencjonalne źródła energii możemy sami stworzyć w domu. Żeby samemu wytworzyć energię wystarczy mieć: warzywa, np. cebulę, ziemniaki, czy ogórki oraz owoce, np. cytryny, arbuzy, banany lub jabłka. Do stworzenia modelu potrzeba jeszcze parę ocynkowanych gwoździ, miedziane monety, kable i urządzenie na baterie (np.kalkulator). Linki do stron o samodzielnym wytwarzaniu energii

12 Źródła obrazów Anna i Patrycja Lubowieckie
Opracowanie Anna i Patrycja Lubowieckie Źródła informacji tekstowych

13 Zalety Energii Słonecznej
Galeria Powszechny dostęp i brak problemów z przesyłaniem. Bardzo niskie koszty eksploatacji. Brak negatywnych oddziaływań na środowisko. Nie wyczerpuje się. Bardzo dobrze sprawdzają się w miejscach trudno dostępnych i oddalonych od głównych linii energetycznych. Powrót Wady

14 Wady Energii Słonecznej
Galeria Konieczność przetwarzania na inne formy energii. Duże koszty inwestycyjne. Niska średnioroczna sprawność i zmienna koncentracja oraz niskie natężenie. Instalacja baterii słonecznych i ogniw zajmuje rozległe obszary. Baterie słoneczne i ogniwa krótko magazynują energię. Powrót Zalety

15 Zalety Energii Wiatrowej
Galeria Nie zanieczyszcza środowiska. Nie wyczerpuje się. Energia wiatru jest darmowa. Możliwość lokalizacji na nieużytkach i terenach zanieczyszczonych. Zmniejszenie bezrobocia (stałe zatrudnienie dla ok osób). Jest najtańszą za wszystkich znanych energii odnawialnych. Bardzo dobrze sprawdzają się w miejscach trudno dostępnych i oddalonych od głównych linii energetycznych. Powrót Wady

16 Wady Energii Wiatrowej
Galeria Cykliczność pracy (z powodu zmiennej prędkości wiatru). Wysokie koszty inwestycji. Hałas Zagrożenie dla ptaków. Mogą szpecić naturalny krajobraz. Powrót Zalety

17 Zalety Energii Geotermalnej
Galeria Jej zasoby są dostępne niezależnie od warunków klimatycznych i wahań pogody. Zasoby energii geotermalnej występują, w każdym miejscu na Ziemi. Energia wnętrza Ziemi jest stale dostępnym źródłem energii. Instalacje oparte o wykorzystanie energii geotermalnej odznaczają się stosunkowo niskimi kosztami eksploatacyjnymi. Powrót Wady

18 Wady Energii Geotermalnej
Galeria Mimo tego, że jest szeroko rozpowszechniona, nie łatwo jest ją pozyskać. Pozyskiwanie energii geotermalnej wymaga poniesienia dużych nakładów inwestycyjnych na budowę instalacji oraz naprawy. Istnieje ryzyko przemieszczenia się złóż geotermalnych, które na całe dziesięciolecia mogą „uciec” z miejsca eksploatacji. Efektem ubocznym korzystania z energii geotermalnej jest niebezpieczeństwo zanieczyszczenia atmosfery, a także wód powierzchniowych i głębinowych przez szkodliwe gazy i minerały. Powrót Zalety

19 Wady Energii Geotermalnej
Galeria Mimo tego, że jest szeroko rozpowszechniona, nie łatwo jest ją pozyskać. Pozyskiwanie energii geotermalnej wymaga poniesienia dużych nakładów inwestycyjnych na budowę instalacji oraz naprawy. Istnieje ryzyko przemieszczenia się złóż geotermalnych, które na całe dziesięciolecia mogą „uciec” z miejsca eksploatacji. Efektem ubocznym korzystania z energii geotermalnej jest niebezpieczeństwo zanieczyszczenia atmosfery, a także wód powierzchniowych i głębinowych przez szkodliwe gazy i minerały. Powrót Zalety

20 Zalety Energii Biomasy i Biogazu
Galeria Paliwo to jest nieszkodliwe dla środowiska: ilość dwutlenku węgla emitowana do atmosfery podczas jego spalania równoważona jest ilością CO2 pochłanianego przez rośliny, które odtwarzają biomasę w procesie fotosyntezy. Ogrzewanie biomasą staje się opłacalne – - ceny biomasy są konkurencyjne na rynku paliw. Wykorzystanie biomasy pozwala zagospodarować nieużytki i spożytkować odpady. Produkowanie „zielonej energii”. Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych poprzez wykorzystanie metanu. Obniżanie kosztów składowania odpadów. Zapobieganie zanieczyszczeniu gleb oraz wód gruntowych, zbiorników powierzchniowych i rzek. Uzyskiwanie wydajnego i łatwo przyswajalnego przez rośliny nawozu naturalnego. Eliminacja odoru. Powrót Wady

21 Wady Energii Biomasy i Biogazu
Galeria Stosunkowo mała gęstość surowca, utrudniająca jego transport, magazynowanie i dozowanie. Szeroki przedział wilgotności biomasy, utrudniający jej przygotowanie do wykorzystania w celach energetycznych. Mniejsza niż w przypadku paliw kopalnych wartość energetyczna surowca: do produkcji takiej ilości energii, jaką uzyskuje się z tony dobrej jakości węgla kamiennego potrzeba około 2 ton drewna bądź słomy. Niektóre odpady są dostępne tylko sezonowo. Powrót Zalety

22 Zalety Energii Wodnej Galeria Powrót Wady
Brak zanieczyszczeń środowiska. Oszczędność paliw naturalnych. Niższe koszty eksploatacji niż w rozwiązaniach konwencjonalnych. Niższe koszty wytwarzania energii elektrycznej (ok. 8 razy). Większa sprawność niż w elektrowniach konwencjonalnych. Nie wyczerpuje się. Źródło energii można gromadzić za pomocą sztucznych zbiorników i tam. Budowanie sztucznych zbiorników zmniejsza ryzyko powodzi. Sztuczne rozlewiska często dają możliwość uprawiania sportów wodnych. Powrót Wady

23 Wady Energii Wodnej Powrót Zalety Ingerencja w środowisko.
2-3 razy większe koszty inwestycyjne w porównaniu z elektrowniami konwencjonalnymi . Zmiana struktury biologicznej w rzekach Zamulanie zbiorników. Działanie niektórych elektrowni ma wpływ na lokalne zmiany klimatyczne. Elektrownie często są zależne od opadów deszczów. Tworzenie sztucznych zbiorników wiąże się z zalewaniem dużych terenów wodą, w ten sposób niszczone jest środowisko naturalnie, niekiedy wiąże się też z przesiedleniami lokalnych mieszkańców. Powrót Zalety

24 Zalety Energii Pływowej
Galeria Jest odnawialnym źródłem energii, którego nie można wyczerpać. Brak odpadów i gazów cieplarnianych. Niskie koszty eksploatacji. Dość niskie koszty budowy. Powrót Wady

25 Wady Energii Pływowej Galeria Powrót Zalety
Można je budować tylko w przystosowanych miejscach. Mała wydajność. Powrót Zalety

26 Zalety Energii Biomasy i Biogazu
Galeria Paliwo to jest nieszkodliwe dla środowiska: ilość dwutlenku węgla emitowana do atmosfery podczas jego spalania równoważona jest ilością CO2 pochłanianego przez rośliny, które odtwarzają biomasę w procesie fotosyntezy. Ogrzewanie biomasą staje się opłacalne – - ceny biomasy są konkurencyjne na rynku paliw. Wykorzystanie biomasy pozwala zagospodarować nieużytki i spożytkować odpady. Produkowanie „zielonej energii”. Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych poprzez wykorzystanie metanu. Obniżanie kosztów składowania odpadów. Zapobieganie zanieczyszczeniu gleb oraz wód gruntowych, zbiorników powierzchniowych i rzek. Uzyskiwanie wydajnego i łatwo przyswajalnego przez rośliny nawozu naturalnego. Eliminacja odoru. Powrót Wady

27 Wady Energii Biomasy i Biogazu
Galeria Stosunkowo mała gęstość surowca, utrudniająca jego transport, magazynowanie i dozowanie. Szeroki przedział wilgotności biomasy, utrudniający jej przygotowanie do wykorzystania w celach energetycznych. Mniejsza niż w przypadku paliw kopalnych wartość energetyczna surowca: do produkcji takiej ilości energii, jaką uzyskuje się z tony dobrej jakości węgla kamiennego potrzeba około 2 ton drewna bądź słomy. Niektóre odpady są dostępne tylko sezonowo. Powrót Zalety

28 Zalety Energii Wodnej Galeria Powrót Wady
Brak zanieczyszczeń środowiska. Oszczędność paliw naturalnych. Niższe koszty eksploatacji niż w rozwiązaniach konwencjonalnych. Niższe koszty wytwarzania energii elektrycznej (ok. 8 razy). Większa sprawność niż w elektrowniach konwencjonalnych. Nie wyczerpuje się. Źródło energii można gromadzić za pomocą sztucznych zbiorników i tam. Budowanie sztucznych zbiorników zmniejsza ryzyko powodzi. Sztuczne rozlewiska często dają możliwość uprawiania sportów wodnych. Powrót Wady

29 Wady Energii Wodnej Powrót Zalety Ingerencja w środowisko.
2-3 razy większe koszty inwestycyjne w porównaniu z elektrowniami konwencjonalnymi . Zmiana struktury biologicznej w rzekach Zamulanie zbiorników. Działanie niektórych elektrowni ma wpływ na lokalne zmiany klimatyczne. Elektrownie często są zależne od opadów deszczów. Tworzenie sztucznych zbiorników wiąże się z zalewaniem dużych terenów wodą, w ten sposób niszczone jest środowisko naturalnie, niekiedy wiąże się też z przesiedleniami lokalnych mieszkańców. Powrót Zalety

30 Zalety Energii Pływowej
Galeria Jest odnawialnym źródłem energii, którego nie można wyczerpać. Brak odpadów i gazów cieplarnianych. Niskie koszty eksploatacji. Dość niskie koszty budowy. Powrót Wady

31 Wady Energii Pływowej Galeria Powrót Zalety
Można je budować tylko w przystosowanych miejscach. Mała wydajność. Powrót Zalety

32 Zalety Energii Maremotorycznej
Galeria Odnawialne źródło energii. Brak odpadów i gazów cieplarnianych jak w przypadku elektrowni konwencjonalnych. Znikome koszta eksploatacji. Niskie koszta eksploatacji. Stosunkowo niewielkie koszta budowy. Takie elektrownie usytuowane nad brzegiem morza mogą pełnić funkcję falochronu. Powrót Wady

33 Wady Energii Maremotorycznej
Mała wydajność. Nie można takiej elektrowni wybudować w dowolnym miejscu. Powrót Zalety

34 Zalety Energii Maremotermicznej
Galeria Źródło energii, którego nie da się wyczerpać Brak odpadów i gazów cieplarnianych jak w przypadku elektrowni konwencjonalnych. Powrót Wady

35 Wady Energii Maremotermicznej
Stosunkowo mała wydajność. Budowa możliwa tylko w niektórych regionach okołorównikowych. Spore koszty budowy platformy. Powrót Zalety

36 Zalety Energii Biomasy i Biogazu
Galeria Paliwo to jest nieszkodliwe dla środowiska: ilość dwutlenku węgla emitowana do atmosfery podczas jego spalania równoważona jest ilością CO2 pochłanianego przez rośliny, które odtwarzają biomasę w procesie fotosyntezy. Ogrzewanie biomasą staje się opłacalne – - ceny biomasy są konkurencyjne na rynku paliw. Wykorzystanie biomasy pozwala zagospodarować nieużytki i spożytkować odpady. Produkowanie „zielonej energii”. Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych poprzez wykorzystanie metanu. Obniżanie kosztów składowania odpadów. Zapobieganie zanieczyszczeniu gleb oraz wód gruntowych, zbiorników powierzchniowych i rzek. Uzyskiwanie wydajnego i łatwo przyswajalnego przez rośliny nawozu naturalnego. Eliminacja odoru. Powrót Wady

37 Wady Energii Biomasy i Biogazu
Galeria Stosunkowo mała gęstość surowca, utrudniająca jego transport, magazynowanie i dozowanie. Szeroki przedział wilgotności biomasy, utrudniający jej przygotowanie do wykorzystania w celach energetycznych. Mniejsza niż w przypadku paliw kopalnych wartość energetyczna surowca: do produkcji takiej ilości energii, jaką uzyskuje się z tony dobrej jakości węgla kamiennego potrzeba około 2 ton drewna bądź słomy. Niektóre odpady są dostępne tylko sezonowo. Powrót Zalety

38 Zalety Energii Wodnej Galeria Powrót Wady
Brak zanieczyszczeń środowiska. Oszczędność paliw naturalnych. Niższe koszty eksploatacji niż w rozwiązaniach konwencjonalnych. Niższe koszty wytwarzania energii elektrycznej (ok. 8 razy). Większa sprawność niż w elektrowniach konwencjonalnych. Nie wyczerpuje się. Źródło energii można gromadzić za pomocą sztucznych zbiorników i tam. Budowanie sztucznych zbiorników zmniejsza ryzyko powodzi. Sztuczne rozlewiska często dają możliwość uprawiania sportów wodnych. Powrót Wady

39 Wady Energii Wodnej Powrót Zalety Ingerencja w środowisko.
2-3 razy większe koszty inwestycyjne w porównaniu z elektrowniami konwencjonalnymi . Zmiana struktury biologicznej w rzekach Zamulanie zbiorników. Działanie niektórych elektrowni ma wpływ na lokalne zmiany klimatyczne. Elektrownie często są zależne od opadów deszczów. Tworzenie sztucznych zbiorników wiąże się z zalewaniem dużych terenów wodą, w ten sposób niszczone jest środowisko naturalnie, niekiedy wiąże się też z przesiedleniami lokalnych mieszkańców. Powrót Zalety

40 Zalety Energii Pływowej
Galeria Jest odnawialnym źródłem energii, którego nie można wyczerpać. Brak odpadów i gazów cieplarnianych. Niskie koszty eksploatacji. Dość niskie koszty budowy. Powrót Wady

41 Wady Energii Pływowej Galeria Powrót Zalety
Można je budować tylko w przystosowanych miejscach. Mała wydajność. Powrót Zalety

42 Zalety Energii Biomasy i Biogazu
Galeria Paliwo to jest nieszkodliwe dla środowiska: ilość dwutlenku węgla emitowana do atmosfery podczas jego spalania równoważona jest ilością CO2 pochłanianego przez rośliny, które odtwarzają biomasę w procesie fotosyntezy. Ogrzewanie biomasą staje się opłacalne – - ceny biomasy są konkurencyjne na rynku paliw. Wykorzystanie biomasy pozwala zagospodarować nieużytki i spożytkować odpady. Produkowanie „zielonej energii”. Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych poprzez wykorzystanie metanu. Obniżanie kosztów składowania odpadów. Zapobieganie zanieczyszczeniu gleb oraz wód gruntowych, zbiorników powierzchniowych i rzek. Uzyskiwanie wydajnego i łatwo przyswajalnego przez rośliny nawozu naturalnego. Eliminacja odoru. Powrót Wady

43 Wady Energii Biomasy i Biogazu
Galeria Stosunkowo mała gęstość surowca, utrudniająca jego transport, magazynowanie i dozowanie. Szeroki przedział wilgotności biomasy, utrudniający jej przygotowanie do wykorzystania w celach energetycznych. Mniejsza niż w przypadku paliw kopalnych wartość energetyczna surowca: do produkcji takiej ilości energii, jaką uzyskuje się z tony dobrej jakości węgla kamiennego potrzeba około 2 ton drewna bądź słomy. Niektóre odpady są dostępne tylko sezonowo. Powrót Zalety

44 Zalety Energii Wodnej Galeria Powrót Wady
Brak zanieczyszczeń środowiska. Oszczędność paliw naturalnych. Niższe koszty eksploatacji niż w rozwiązaniach konwencjonalnych. Niższe koszty wytwarzania energii elektrycznej (ok. 8 razy). Większa sprawność niż w elektrowniach konwencjonalnych. Nie wyczerpuje się. Źródło energii można gromadzić za pomocą sztucznych zbiorników i tam. Budowanie sztucznych zbiorników zmniejsza ryzyko powodzi. Sztuczne rozlewiska często dają możliwość uprawiania sportów wodnych. Powrót Wady

45 Wady Energii Wodnej Powrót Zalety Ingerencja w środowisko.
2-3 razy większe koszty inwestycyjne w porównaniu z elektrowniami konwencjonalnymi . Zmiana struktury biologicznej w rzekach Zamulanie zbiorników. Działanie niektórych elektrowni ma wpływ na lokalne zmiany klimatyczne. Elektrownie często są zależne od opadów deszczów. Tworzenie sztucznych zbiorników wiąże się z zalewaniem dużych terenów wodą, w ten sposób niszczone jest środowisko naturalnie, niekiedy wiąże się też z przesiedleniami lokalnych mieszkańców. Powrót Zalety

46 Zalety Energii Pływowej
Galeria Jest odnawialnym źródłem energii, którego nie można wyczerpać. Brak odpadów i gazów cieplarnianych. Niskie koszty eksploatacji. Dość niskie koszty budowy. Powrót Wady

47 Wady Energii Pływowej Galeria Powrót Zalety
Można je budować tylko w przystosowanych miejscach. Mała wydajność. Powrót Zalety

48 Zalety Energii Maremotorycznej
Galeria Odnawialne źródło energii. Brak odpadów i gazów cieplarnianych jak w przypadku elektrowni konwencjonalnych. Znikome koszta eksploatacji. Niskie koszta eksploatacji. Stosunkowo niewielkie koszta budowy. Takie elektrownie usytuowane nad brzegiem morza mogą pełnić funkcję falochronu. Powrót Wady

49 Wady Energii Maremotorycznej
Mała wydajność. Nie można takiej elektrowni wybudować w dowolnym miejscu. Powrót Zalety

50 Zalety Energii Maremotermicznej
Galeria Źródło energii, którego nie da się wyczerpać Brak odpadów i gazów cieplarnianych jak w przypadku elektrowni konwencjonalnych. Powrót Wady

51 Wady Energii Maremotermicznej
Stosunkowo mała wydajność. Budowa możliwa tylko w niektórych regionach okołorównikowych. Spore koszty budowy platformy. Powrót Zalety

52 Zalety Energii Maremotorycznej
Galeria Odnawialne źródło energii. Brak odpadów i gazów cieplarnianych jak w przypadku elektrowni konwencjonalnych. Znikome koszta eksploatacji. Niskie koszta eksploatacji. Stosunkowo niewielkie koszta budowy. Takie elektrownie usytuowane nad brzegiem morza mogą pełnić funkcję falochronu. Powrót Wady

53 Wady Energii Maremotorycznej
Mała wydajność. Nie można takiej elektrowni wybudować w dowolnym miejscu. Powrót Zalety

54 Zalety Energii Maremotermicznej
Galeria Źródło energii, którego nie da się wyczerpać Brak odpadów i gazów cieplarnianych jak w przypadku elektrowni konwencjonalnych. Powrót Wady

55 Wady Energii Maremotermicznej
Stosunkowo mała wydajność. Budowa możliwa tylko w niektórych regionach okołorównikowych. Spore koszty budowy platformy. Powrót Zalety

56 Elektrownia słoneczna Nellis w Stanach Zjednoczonych.
Galeria Energia Słoneczna Powrót Elektrownia słoneczna Nellis w Stanach Zjednoczonych.

57 Zastosowanie ogniw fotowoltaicznych do zasilania budynku.
Galeria Energia Słoneczna Powrót Zastosowanie ogniw fotowoltaicznych do zasilania budynku.

58 Wieże słoneczne koło Seville w Hiszpanii.
Galeria Energia Słoneczna Powrót Wieże słoneczne koło Seville w Hiszpanii.

59 Galeria Energia Słoneczna
Powrót Zasada działania kolektorów słonecznych.

60 Galeria Energia Wiatrowa
Powrót Morska farma wiatrowa u wybrzeża Wielkiej Brytanii.

61 Elektrownia wiatrowa na morzu, w cieśninie Sund, 3,5 km od Kopenhagi.
Galeria Energia Wiatrowa Powrót Elektrownia wiatrowa na morzu, w cieśninie Sund, 3,5 km od Kopenhagi.

62 Elektrownia wiatrowa w Niemczech.
Galeria Energia Wiatrowa Powrót Elektrownia wiatrowa w Niemczech.

63 Porównanie hałasu turbiny wiatrowej względem innych jego źródeł
Galeria Energia Wiatrowa Powrót Porównanie hałasu turbiny wiatrowej względem innych jego źródeł

64 Budowa turbiny wiatrowej
Galeria Energia Wiatrowa Powrót 1. Osłona piasty wirnika 2. Łopata wirnika 3. Łożysko wirnika 4. Piasta 5. Główne łożysko 6. Główny wał 7. Kadłub skrzyni przekładniowej 8. Tarcza hamulcowa 9. Sprzęgło 10. Żuraw serwisowy 11. Generator 12. Wiatromierz (przetwornik) 13. Skrzynia przekładniowa 14. Zębatka pierścieniowa zbieżna 15. Wieża (maszt) 16. Łoże maszyny 17. Gondola (obudowa silnika) 18. Filtr oleju 19. Wiatrak generatora 20. Chłodnica oleju Budowa turbiny wiatrowej

65 Galeria Energia Geotermalna
Powrót Odwiert geotermalny w okolicach Reykjavíku.

66 Galeria Energia Geotermalna
Powrót Instalacje geotermalne w Kalifornii, USA.

67 Galeria Energia Geotermalna
Powrót Elektrownia geotermalna.

68 Galeria Energia Biomasy i Biogazu
Powrót 1. Baloty słomy 2. Transport balotów 3. Szarpacz słomy 4. Transporter pneumatyczny 5. Cyklon (urządzenie do usuwania pyłów) 6. Przenośnik słomy 7. Wentylator 8. Kocioł 9. Komora spalania 10. Przenośnik popiołu 11. Sieć ciepłownicza 12. Odprowadzenie spalin do komina Instalacje geotermalne w Kalifornii, USA.

69 Galeria Energia Biomasy i Biogazu
Powrót Miskant Olbrzymi – roślina energetyczna.

70 Galeria Energia Biomasy i Biogazu
Powrót Schemat przetworzenia i wykorzystania biomasy.

71 Schemat elektrowni wodnej.
Galeria Energia Wodna Powrót Schemat elektrowni wodnej.

72 Działanie elektrowni wodnej.
Galeria Energia Wodna Powrót 1. Zbiorniki wodne Duże tamy zatrzymują wodę w zbiornikach, aby podnieść wysokość, z jakiej będzie spadała, oraz po to,by zmagazynować wodne zasoby na przyszłość. 2. Turbina Woda spada z dużą prędkością na niższy poziom i przepływa przez turbinę. Łopaty turbiny obracają się i zasilają generator. 3. Generator Generator przetwarza energię mechaniczną wody w energię elektryczną. 4. Transformator Transformator reguluje napięcie prądu tak, aby było odpowiednie dla sieci energetycznej. Działanie elektrowni wodnej.

73 Galeria Energia Wodna Powrót Elektrownia wodna.

74 Elektrownia wodna Itaipu w Ameryce Południowej.
Galeria Energia Wodna Powrót Elektrownia wodna Itaipu w Ameryce Południowej.

75 Elektrownia szczytowo - pompowa w Żarnowcu.
Galeria Energia Wodna Powrót Elektrownia szczytowo - pompowa w Żarnowcu.

76 Galeria Energia Wodna Powrót Elektrownia w Żydowie.

77 Galeria Energia Pływowa
Powrót Zasada działania elektrowni pływowej.

78 Elektrownia pływowa we Włocławku.
Galeria Energia Pływowa Powrót Elektrownia pływowa we Włocławku.

79 Zespół Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce.
Galeria Energia Pływowa Powrót Zespół Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce.

80 Galeria Nietypowe źródła energii
Powrót Energia wytwarzana z cytryn.

81 Budowa baterii oraz schemat budowy ziemniaczanego ogniwa Zn/Cu.
Galeria Nietypowe źródła energii Powrót Budowa baterii oraz schemat budowy ziemniaczanego ogniwa Zn/Cu.

82 Dziękujemy za obejrzenie prezentacji.
Koniec Dziękujemy za obejrzenie prezentacji.


Pobierz ppt "Pozyskiwanie czystej energii"

Podobne prezentacje


Reklamy Google