Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ODNAWIALNE ŹRODŁA ENERGII

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ODNAWIALNE ŹRODŁA ENERGII"— Zapis prezentacji:

1 ODNAWIALNE ŹRODŁA ENERGII

2 POJĘCIE ENERGII Energia jest to zdolność systemu do wykonania pracy, ujawniająca się podczas użytkowania w formie mocy, ciepła lub światła Jednostką energii jest J [dżul]

3 NOŚNIKI ENERGII WYKORZYSTYWANE DO PRODUKCJI PRĄDU, POZYSKIWANIA CIEPŁA I NAPĘDZANIA MASZYN
Źródła energii chemicznej (węgiel, torf, ropa naftowa, gaz ziemny) Źródła energii jądrowej (uran, pluton) Odnawialne Źródła Energii (OZE)

4 ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
Odnawialne źródła energii to takie źródła, których zasoby uzupełniają się w naturalnych procesach. Zaletą tych źródeł energii jest to, iż są one nieszkodliwe dla środowiska oraz są niewyczerpywane

5 RODZAJE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
Biomasa Energia wody Energia wnętrza Ziemi Energia wiatru Energia Słońca

6 BIOMASA Biomasa to najstarsze i najszerzej współcześnie wykorzystywane odnawialne źródło energii. Do wytworzenia biopaliw możemy wykorzystać takie elementy biomasy jak: Drewno (trociny, wióry, brykiet drzewny, itp.) Rośliny pochodzące z upraw energetyczych Produkty i odpady rolnicze Biopaliwa płynne (oleje roślinne, bioolej)

7 ZALETY I WADY BIOMASY Zalety: zerowy bilans emisji dwutlenku węgla
niższa niż w przypadku paliw kopalnych emisja dwutlenku siarki Wady: stosunkowo mała gęstość surowca szeroki przedział wilgotności biomasy mniejsza niż w przypadku paliw kopalnych wartość energetyczna surowca

8 ENERGIA WODY Zasoby wody wykorzystujemy do wytworzenia energii elektrycznej poprzez budowanie elektrowni wodnych. Wyróżniamy elektrownie: elektrownia przepływowa elektrownia zbiornikowa elektrownia szczytowo – pompowa elektrownia pływowa elektrownia maremotoryczna (falowo-wodna) elektrownia maretermiczna (oceanotermiczna)

9 BUDOWA ELEKTROWNI WODNEJ

10 WYBRANE ELEKTROWNIE WODNE W POLSCE
elektrownia szczytowo – pompowa w Żarnowcu (moc zainstalowana 680 MW) elektrownia szczytowo – pompowa w Żydowie (moc zainstalowana 150 MW) elektrownia przepływowa we Włocławku (moc zainstalowana 160 MW) elektrownia przepływowa w Solinie (moc zainstalowana 138 MW)

11 ZALETY I WADY ENERGII WODNEJ
energia nieszkodliwa dla środowiska niskie koszty użytkowania Wady: ograniczona liczba miejsc do budowy elektrowni wodnych negatywny wpływ zapor wodnych na środowisko poprzez ich budowę na siedliskach zwierząt

12 ENERGIA WNĘTRZA ZIEMI Jest to energia geotermalna, czyli energia cieplna znajdująca się wewnątrz Ziemi. Do wytworzenia energii elektrycznej wykorzystuje się tylko bardzo gorące wody, których temperatura przekracza 150⁰C

13 GRADIENT TEMPERATURY WE WNĘTRZU ZIEMI

14 ŹRÓDŁA GEOTERMALNE źródła zimne (do 20⁰C)
źródła ciepłe (od 20⁰C do 35⁰C) źródła gorące (od 35⁰C do 80⁰C) źródła bardzo gorące (od 80⁰C do 100⁰C) źródła przegrzane (powyżej 100⁰C)

15 ZASTOSOWANIE WÓD GEOTERMALNYCH
hodowla ryb pływalnie uprawy szklarniowe ogrzewanie budynków suszenie i utwardzanie płyt cementowych suszenie drewna odparowywanie roztworów o dużym zagęszczeniu

16 ZALETY I WADY ENERGII GEOTERMALNEJ
energia nieszkodliwa dla środowiska dostępność niezależna od warunków pogodowych Wady: ograniczone miejsce do wydobycia zasobów możliwość wydostania się szkodliwych gazów i minerałów podczas pobierania energii geotermalnej

17 ENERGIA WIATROWA Do uzyskania prądu przy wykorzystaniu energii wiatrowej stosuje się odpowiednio umiejscowione elektrownie wiatrowe. Moc elektrowni wiatrowych jest zależna od prędkości wiatru. Elektrownie te pracują zazwyczaj przy wietrze wiejącym z prędkością od 5m/s do 25m/s. Zbyt małe prędkości uniemożliwiają wytworzenie energii elektrycznej, natomiast zbyt duże prędkości mogą doprowadzić do mechanicznych uszkodzeń wiatraka.

18 BUDOWA TURBINY WIATROWEJ

19 RODZAJE TURBIN Turbiny o poziomej osi obrotu – składają się z wysokiej wieży, zakończonej przypominającym śmigło wirnikiem

20 RODZAJE TURBIN Turbina o pionowej osi obrotu - nie może osiągać prędkości większej, niż prędkość wiejącego w danej chwili wiatru

21 LOKALIZACJA ELEKTROWNI WIATROWEJ
Podczas wyboru miejsca usytuowania farmy wiatrowej należy wziąć pod uwagę następujące czynniki: na wybranym terenie muszą panować odpowiednie warunki wiatrowe klasa szorstkości terenu – im niższa tym lepsze warunki panują na danym terenie odpowiednie usytuowanie turbin wiatrowych względem kierunku wiatru i względem siebie

22 FARMY WIATROWE

23 FARMY WIATROWE

24 ZALETY I WADY ENERGII WIATROWEJ
energia nieszkodliwa dla środowiska możliwość lokalizacji na nieużytkach i terenach zanieczyszczonych Wady: wysokie koszty budowy i utrzymania Hałas turbin

25 ENERGIA SŁOŃCA Promieniowanie słoneczne wykorzystywane jest bezpośrednio do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej. Potencjał energetyczny Słońca jest olbrzymi: całoroczne światowe zapotrzebowanie na energię mogłoby zostać pokryte przez promieniowanie słoneczne, docierające do powierzchni Ziemi w ciągu zaledwie jednej godziny

26 OGNIWO FOTOWOLTAICZNE
Służy do zamieniania energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Padające na fotoogniwo promieniowanie słoneczne wybija elektrony z ich miejsc w strukturze półprzewodnika, tworząc pary nośników o przeciwnych ładunkach. Ładunki te zostają następnie rozdzielone przez istniejące na złączu p-n pole elektryczne, co sprawia, że w ogniwie pojawia się napięcie.

27 OGNIWO FOTOWOLTAICZNE

28 ZASTOSOWANIE OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH
w zegarkach, kalkulatorach, odbiornikach radiowych do zasilania znaków drogowych do zasilania satelitów do zasilania urządzeń ochrony pastwisk i lasów do zasilania odosobnionych stacji meteorologicznych

29 KOLEKTORY SŁONECZNE Służą one do zamiany promieniowania słonecznego w energię cieplną. Instalacja grzewcza składa się z: kolektora słonecznego (płaskiego lub próżniowego) zbiornika, w którym poprzez spiralne wymienniki wypełnione cieczą roboczą ciepło oddawane jest wodzie automatyki i układu bezpieczeństwa

30 KOLEKTOR PŁASKI

31 KOLEKTOR PRÓŻNIOWY

32 ELEKTROWNIE SŁONECZNE

33 ELEKTROWNIE SŁONECZNE

34 ZALETY I WADY ENERGII SŁOŃCA
energia nieszkodliwa dla środowiska wszechstronność zastosowań długotrwałe użytkowanie instalacji Wady: wysoki koszt kolektorów słonecznych ogromna ilość miejsca niezbędna do instalacji ogniw


Pobierz ppt "ODNAWIALNE ŹRODŁA ENERGII"

Podobne prezentacje


Reklamy Google