Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Znaczenie alternatywnych źródeł energii

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Znaczenie alternatywnych źródeł energii"— Zapis prezentacji:

1

2 Znaczenie alternatywnych źródeł energii
Gimnazjum Dwujęzyczne w Śremie ID grupy 98/16 Opiekun: Piotr Mulkowski Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Znaczenie alternatywnych źródeł energii Semestr/rok szkolny: V/ 2011/2012

3 Nasz plakat przygotowany do ankiety na temat energii atomowej

4 Energia wiatru

5 Energia wiatru powstaje dzięki różnicy temperatur mas powietrza, spowodowanej nierównym nagrzewaniem się powierzchni Ziemi. Turbina wiatrowa uzyskuje swoją moc poprzez konwersję wiatru poprzez moment obrotowy działając na łopaty wirnika produkując energię elektryczną. Energia wiatru jest szeroko dostępna, redukuje emisję gazów cieplarnianych, gdyż zastępuje energetykę konwencjonalną opartą na paliwach kopalnych.

6 Jakie tereny w Polsce są najbardziej przydatne do zakładania elektrowni wiatrowych.

7 Rozmieszczenie dużych elektrowni wiatrowych w Polsce.

8 Energia geotermalna

9 Energią geotermalną nazywamy energię pochodzącą z wnętrza Ziemi zakumulowaną w systemach hydrotermalnych lub gorących suchych skałach (ang. hot dry rocks), przy czym wyróżnia się energię pierwotną będącą pozostałością po procesach formowania się planety oraz energię powstającą w wyniku procesów rozpadu pierwiastków promieniotwórczych. Ciepło zaliczane do zasobów geotermalnych charakteryzuje temperatura co najmniej 200oC.

10 Obszary w Polsce najbardziej odpowiednie do wykorzystania energii geotermalnej.

11 Elektrownie geotermalne w Polsce.

12 Energia słoneczna

13 Kolektor słoneczny jest urządzeniem wysokowydajnym stosowanym w celu przetworzenia energii słonecznej na niskopotencjalne ciepło, czyli na energię, która może być wprost wykorzystywana przez człowieka. Urządzenia te, najczęściej są stosowane do podgrzewania wody użytkowej. Wypromieniowana energia słoneczna przenika przez specjalne, dobrze przepuszczalne szkło i jest pochłaniana przez wysokowydajną warstwę rozdzielczą na podkładzie aluminiowym. Z powierzchni absorbcyjnej kolektora przechodzi ciepło do rury miedzianej lub aluminiowej zgiętej w kształcie litery "S", a z niej dalej, do cieczy przenoszącej ciepło.

14 Kolektory słoneczne

15 Średnie nasłonecznienie w Polsce.

16

17 Energia wodna, inaczej zwana hydroenergetyką, to nic innego, jak pozyskiwanie energii z wody, a następnie przetwarzanie jej na energię mechaniczną i elektryczną. Możliwe jest to dzięki turbinom wodnym i hydrogeneratorom. Najczęściej wykorzystywana do tego jest energia wód śródlądowych mających duże natężenie przepływu i duży spadek.

18 Obok wiatru, woda była źródłem energii najwcześniej wykorzystywanym przez człowieka.

19 Obecnie hydroelektrownie stanowią najbardziej efektywny sposób wykorzystania energii wodnej.

20 Energia biomasy

21

22 Przez biomasę uznaje się stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz leśnej, a także przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji.

23 Energia z biomasy może być produkowana na różne sposoby
Energia z biomasy może być produkowana na różne sposoby. Od najbardziej prymitywnych (np. drzewo wykorzystywane do palenia w kominkach), po bardzo skomplikowane – np. produkcja biogazu.

24 Czy energia atomowa jest energią alternatywną?

25 Energia atomowa stanowi niekonwencjonalne (alternatywne) źródło energii. Jednak w odróżnieniu od przedstawianych wcześniej nie jest energią odnawialną. Bardzo często powoduje duże kontrowersje – niebezpieczeństwa związane z jej produkcją.

26 Dla przeciwników energii atomowej Czarnobyl i Fukushima stanowią wystarczające dowody na zagrożenia związane z tą formą pozyskiwania energii.

27 Dlatego postanowiliśmy zorganizować w szkole ankietę dotycząca budowy elektrowni atomowych w Polsce.

28 ANKIETA Czy jesteś zwolennikiem alternatywnych źródeł energii?? □ TAK □ NIE Jeśli tak, czy zgodziłbyś się, aby w pobliżu naszego miasta wybudowano elektrownię atomową? □ TAK □ NIE Czy masz coś przeciw budowie elektrowni atomowych w Polsce? □ TAK □ NIE

29

30

31

32

33 wiatru.html gie_cieplo_z_biomasy,3,


Pobierz ppt "Znaczenie alternatywnych źródeł energii"

Podobne prezentacje


Reklamy Google