Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Odnawialne Źródła Energii

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Odnawialne Źródła Energii"— Zapis prezentacji:

1 Odnawialne Źródła Energii
Autor: Tomasz Ptak

2 Rodzaje źródeł energii odnawialnej
Energia słońca Energia wiatru Energia wodna Energia biomasy Energia geotermalna

3 Kolektory i baterie słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne
Energia Słoneczna Kolektory i baterie słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne Kolektory umieszcza się zazwyczaj na dachach budynków

4 Energetyka słoneczna (solarna) zajmuje się pozyskaniem energii promieniowania słonecznego i przetworzeniem jej na energię elektryczną lub cieplną. Do zamiany energii słonecznej na inne rodzaje energii służą tak zwane kolektory słoneczne lub baterie słoneczne, wśród których wyróżnia się kilka rodzajów. Przy tym rodzaju energii najważniejsza jest roczna wartość nasłonecznienia na danym obszarze. Rośnie ona wraz ze spadkiem szerokości geograficznej. Im niższa szerokość tym stosowanie systemów solarnych jest bardziej opłacalne. Kolektor słoneczny jest tylko jednym z elementów całej instalacji solarnej, która skład się jeszcze z:panelu sterującego, zasobnika ciepłej wody, pompa, naczynie zbiorcze.

5 Wady i zalety energii słonecznej
Wysoki koszt zakupu instalacji Uzależnienie od war. pogodowych Ogniwa budowane z toksycznych pierwiastków Zalety : Wszechobecna Darmowa Instalacja nie wymaga częstych konserwacji

6 Największa na świecie elektrownia słoneczna [350MW]
Pustynia Mojave (California, USA)

7 Energia Wiatru Turbiny wiatrowe

8 Energetyka wiatrowa – polega na przetworzeniu energii kinetycznej wiejącego wiatru na energię elektryczną przy pomocy turbin wiatrowych. Turbina zbudowana jest z trzech podstawowych elementów: wieży rurowej, gondoli, wirnika. Moc elektrowni wiatrowych jest zależna od prędkości wiatru. Budowa jest opłacalna tylko gdy prędkość wiatru jest większa niż 4m/s. Dlatego coraz częściej farmy wiatrowe budowane są na morzu, gdzie prędkość wiatru zazwyczaj osiąga wysokie wartości. Światowymi liderami w produkcji turbin wiatrowych są: Duńczycy, Amerykanie, Niemcy, Holendrzy. Moc elektrowni wiatrowych zainstalowanych w Polsce wynosi 63MW.

9 Wady i zalety energii wiatrowej
Wysoki koszt budowy elektrowni Turbiny utrudniają migracje ptakom Hałas wytwarzany przez elektrownie Ingerencja w krajobraz Zalety: Czyste źródło energii odnawialnej Może być użyta w miejscach gdzie brak sieci energetycznej Koszty utrzymania są znikome

10 Elektrownia wiatrowa w Pucku

11 Energia wodna Turbiny wodne

12 Energia wodna - zajmuje się pozyskiwaniem energii wód (najczęściej śródlądowych) i jej przetwarzaniem na energię mechaniczną i elektryczną przy użyciu silników wodnych (turbin wodnych). Energię wody wykorzystywano od wieków budując nad rzekami młyny, tartaki, kuźnie w których woda spadając poruszała koła wodne napędzając tym samym inne maszyny. Poza energetycznym, elektrownie wodne zbiornikowe mogą spełniać jednocześnie inne zadania, jak zabezpieczenie przeciwpowodziowe, regulacja przepływu ze względu na żeglugę, rekreacja. Rozróżnia się trzy podstawowe typy elektrowni wodnych : przepływowa, zbiornikowa, szczytowo – pompowa.

13 Wady i zalety energii wodnej
Uzależnienie od opadu atmosferycznego Konieczność zalania dużych obszarów i przesiedlenia ludności Ingerencja w ekosystem wodny danego obszaru Zalety: Zbiornik elektrowni może pełnić funkcje retencyjną Energia dostępna w każdej chwili Niższe koszty produkcji energii niż w elektrowniach tradycyjnych

14 Elektrownia wodna Żarnowiec – 716 MW mocy

15 Energia biomasy

16 drewno słabe technologicznie, odchody zwierząt, słomę, wodorosty,
Biomasa - To masa materii w organizmach żywych. Może być wykorzystana jako pokarm (energia) dla człowieka lub jako energia elektryczna. Do uzyskania energii wykorzystuje się: drewno słabe technologicznie, odchody zwierząt, słomę, wodorosty, odpady organiczne, osady ściekowe oraz oleje roślinne tłuszcze zwierzęce. Spalanie biomasy jest korzystniejsze niż paliw kopalnych, bo emituje mniej siarki oraz dwutlenku węgla, który był wchłaniany przez rośliny, które stworzyły biomasę.

17 Zalety i wady biomasy Zalety: Jest to tanie źródło energii
Energię pozyskuje się w prosty sposób Wady: Emituje CO2

18 Energia geotermalna

19 Energia geotermalna - Energia geotermalna jest wewnętrznym ciepłem Ziemi nagromadzonym w skałach oraz w wodach wypełniających pory i szczeliny skalne. W celu wydobycia wód geotermalnych na powierzchnię, wykonuje się odwierty do głębokości zalegania tych wód. W pewnej odległości od otworu czerpalnego wykonuje się drugi otwór, którym wodę geotermalną po odebraniu od niej ciepła, wtłacza się z powrotem do złoża. Temperatury tych wód wynoszą od kilkudziesięciu do ponad 90 °C, a w skrajnych przypadkach osiągają sto kilkadziesiąt stopni co sprawia, że znajdują one zastosowanie głównie w energetyce cieplnej.

20 Wady i zalety energii geotermalnej
Wysoki koszt odwiertów i instalacji Konieczność częstej konserwacji i czyszczenia systemu geotermalnego Możliwość zanieczyszczenia wód gruntowych Zalety: Nieograniczone zasoby Duże możliwości wykorzystania Jej użycie nie jest uzależnione od warunków pogodowych

21

22 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ !!!!


Pobierz ppt "Odnawialne Źródła Energii"

Podobne prezentacje


Reklamy Google