Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

comarch opt!ma 2012 Piotr Wiszniewski Katarzyna Robak Barbara Maciołek

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "comarch opt!ma 2012 Piotr Wiszniewski Katarzyna Robak Barbara Maciołek"— Zapis prezentacji:

1 comarch opt!ma 2012 Piotr Wiszniewski Katarzyna Robak Barbara Maciołek
Jolanta Wojtanowska-Klasa comarch opt!ma 2012

2 Agenda Zmiany w Comarch OPT!MA 2012 Wspólne
Kasa i Bank oraz Księgowość Płace i Kadry Handel, Serwis i CRM

3 Wspólne 2012 Skrzynka pocztowa w module CRM
e zapisywane w bazie konfiguracyjnej dowolna ilość kont seryjne wysyłanie wydruków (np. faktur) szablony i wątkowanie korespondencji

4 Wspólne 2012 Kontynuacja personalizacji:
Personalizacja menu głównego (wstążki) Personalizacja wydruków

5 Wspólne 2012 Płatność VAT w PLN na fakturach walutowych
parametr „Płatność VAT w PLN” dwa zdarzenia w Preliminarzu Płatności Wiele płatności gotówkowych do faktury w szczególności częściowa płatność kartą i gotówką

6 Wspólne 2012 Adres korespondencyjny na karcie kontrahenta
Dwie kategorie na kontrahencie Obsługa obcych znaków diakrytycznych Przechodzenie między otwartymi formularzami Nieaktywne schematy numeracji Migrator – import rejestrów VAT, Księgi Przychodów

7 Wspólne 2012 Adres korespondencyjny na karcie kontrahenta
Dwie kategorie na kontrahencie Obsługa obcych znaków diakrytycznych Przechodzenie między otwartymi formularzami Nieaktywne schematy numeracji Migrator – import rejestrów VAT, Księgi Przychodów

8 Wspólne 2012 Adres korespondencyjny na karcie kontrahenta
Dwie kategorie na kontrahencie Obsługa obcych znaków diakrytycznych Przechodzenie między otwartymi formularzami Nieaktywne schematy numeracji Migrator – import rejestrów VAT, import słowników i dokumentów z KP

9 Kasa i Bank 2012 Częściowe rozliczanie dokumentów

10 Księgowość 2012 Predekretacja
Dwie kategorie na pozycji dokumentu w Rejestrach VAT Definiowalny schemat numeracji ID księgowego Parametryzacja kontroli duplikacji faktur Numeracja dziennika cząstkowego w obrębie miesiąca/roku

11 Księgowość 2012 Predekretacja
Dwie kategorie na pozycji dokumentu w Rejestrach VAT Definiowalny schemat numeracji ID księgowego Parametryzacja kontroli duplikacji faktur Numeracja dziennika cząstkowego w obrębie miesiąca/roku

12 Księgowość 2012 Predekretacja
Dwie kategorie na pozycji dokumentu w Rejestrach VAT Definiowalny schemat numeracji ID księgowego Parametryzacja kontroli duplikacji faktur Numeracja dziennika cząstkowego w obrębie miesiąca/roku

13 Księgowość 2012

14 Księgowość 2012 Predekretacja
Dwie kategorie na pozycji dokumentu w Rejestrach VAT Definiowalny schemat numeracji ID księgowego Parametryzacja kontroli duplikacji faktur Numeracja dziennika cząstkowego w obrębie miesiąca/roku

15 Księgowość 2012

16 Księgowość 2012 Predekretacja
Dwie kategorie na pozycji dokumentu w Rejestrach VAT Definiowalny schemat numeracji ID księgowego Parametryzacja kontroli duplikacji faktur Numeracja dziennika cząstkowego w obrębie miesiąca/roku

17 Księgowość 2012

18 Środki Trwałe 2012 Historyczność osoby odpowiedzialnej
i miejsca użytkowania środka trwałego Środki trwałe w budowie Plan amortyzacji na lata przyszłe Możliwość zaokrąglania odpisów amortyzacyjnych na koniec okresu

19

20 Środki Trwałe 2012 Historyczność osoby odpowiedzialnej i miejsca użytkowania środka trwałego Środki trwałe w budowie Plan amortyzacji na lata przyszłe Możliwość zaokrąglania odpisów amortyzacyjnych na koniec okresu

21 Środki Trwałe 2012 Historyczność osoby odpowiedzialnej i miejsca użytkowania środka trwałego Środki trwałe w budowie Plan amortyzacji na lata przyszłe Możliwość zaokrąglania odpisów amortyzacyjnych na koniec okresu

22 Środki Trwałe 2012

23 Środki Trwałe 2012 Historyczność osoby odpowiedzialnej i miejsca użytkowania środka trwałego Środki trwałe w budowie Plan amortyzacji na lata przyszłe Możliwość zaokrąglania odpisów amortyzacyjnych na koniec okresu

24 Biuro Rachunkowe 2012 Operacje seryjne na deklaracjach:
Obliczanie (PIT-28, PIT-36, PIT-36L,VAT-UE) Wydruki (wszystkich deklaracji) Seryjna wysyłka e-Deklaracji (w tym PIT-11) Seryjny wydruk UPO Raport dla e-Deklaracji Wydruk bieżącego widoku

25 Płace i Kadry 2012 Pracownicy oddelegowani do pracy za granicę
Podróż służbowa czy oddelegowanie Wynagrodzenie wypłacane w walucie Czy podatek i ZUS opłacone w Polsce Dni pobytu za granicą a podatek i ZUS Składki ZUS w Polsce od co najmniej 3359PLN Różnice w liczeniu zasiłków chorobowych

26 Płace i Kadry 2012 Nowe możliwości dla umów cywilnoprawnych
Ozusowane i opodatkowane ryczałtowo umowy z cudzoziemcami nierezydentami Definiowane umowy z prostą edycją kwot Zasiłki ZUS dla zleceniobiorcy - opcjonalne opodatkowanie i wybór pozycji PIT-11/PIT8C

27 Płace i Kadry 2012 Nowe możliwości dla umów cywilnoprawnych
Ozusowane i opodatkowane ryczałtowo umowy z cudzoziemcami nierezydentami Definiowane umowy z prostą edycją kwot Zasiłki ZUS dla zleceniobiorcy - opcjonalne opodatkowanie i wybór pozycji PIT-11/PIT8C

28 Płace i Kadry 2012 Nowe możliwości dla umów cywilnoprawnych
Ozusowane i opodatkowane ryczałtowo umowy z cudzoziemcami nierezydentami Definiowane umowy z prostą edycją kwot Zasiłki ZUS dla zleceniobiorcy - opcjonalne opodatkowanie i wybór pozycji PIT-11/PIT8C

29 Płace i Kadry 2012 Nowe możliwości dla umów cywilnoprawnych
Ozusowane i opodatkowane ryczałtowo umowy z cudzoziemcami nierezydentami Definiowane umowy z prostą edycją kwot Zasiłki ZUS dla zleceniobiorcy - opcjonalne opodatkowanie i wybór pozycji PIT-11/PIT8C

30 Płace i Kadry 2012 Nowe możliwości dla umów cywilnoprawnych
Ozusowane i opodatkowane ryczałtowo umowy z cudzoziemcami nierezydentami Definiowane umowy z prostą edycją kwot Zasiłki ZUS dla zleceniobiorcy - opcjonalne opodatkowanie i wybór pozycji PIT-11/PIT8C

31 Płace i Kadry 2012 Nowe możliwości dla umów cywilnoprawnych
Ozusowane i opodatkowane ryczałtowo umowy z cudzoziemcami nierezydentami Definiowane umowy z prostą edycją kwot Zasiłki ZUS dla zleceniobiorcy - opcjonalne opodatkowanie i wybór pozycji PIT-11/PIT8C

32 Płace i Kadry 2012 Kontrola zwolnienia ze składek FP/FGŚP
Automatyczna kontrola w wypłacie okresu zwolnienia ze składek FP/FGŚP Predefiniowane filtry na liście pracowników – osoby potencjalnie zwolnione z FP/FGŚP: Powracający z urlopów macierzyńskich i wychowawczych Kobiety powyżej 55 lat i mężczyźni powyżej 60 lat Nowozatrudnieni powyżej 50 lat (jeśli wcześniej byli bezrobotni)

33 Płace i Kadry 2012 Kontrola zwolnienia ze składek FP/FGŚP
Automatyczna kontrola w wypłacie okresu zwolnienia ze składek FP/FGŚP Predefiniowane filtry na liście pracowników – osoby potencjalnie zwolnione z FP/FGŚP: Powracający z urlopów macierzyńskich i wychowawczych Kobiety powyżej 55 lat i mężczyźni powyżej 60 lat Nowozatrudnieni powyżej 50 lat (jeśli wcześniej byli bezrobotni)

34 Płace i Kadry 2012 Lista deklaracji PIT - nowe operacje seryjne
Seryjne e z PIT-ami i kwitkami wypłat Ekwiwalent za urlop - rozbudowa algorytmów Dodatkowe parametry w konfiguracji Parametr ‘Nieaktywny’ - dodatki, akordy,… Predefiniowany filtr: osoby 50+ i 14 dni chor. Nowe wydruki kadrowe i płacowe Dostosowanie do zmian w przepisach (bez NIP)

35 Płace i Kadry 2012 Lista deklaracji PIT - nowe operacje seryjne
Seryjne e z PIT-ami i kwitkami wypłat Ekwiwalent za urlop - rozbudowa algorytmów Dodatkowe parametry w konfiguracji Parametr ‘Nieaktywny’ - dodatki, akordy,… Predefiniowany filtr: osoby 50+ i 14 dni chor. Nowe wydruki kadrowe i płacowe Dostosowanie do zmian w przepisach (bez NIP)

36 Płace i Kadry 2012 Lista deklaracji PIT - nowe operacje seryjne
Seryjne e z PIT-ami i kwitkami wypłat Ekwiwalent za urlop - rozbudowa algorytmów Dodatkowe parametry w konfiguracji Parametr ‘Nieaktywny’ - dodatki, akordy,… Predefiniowany filtr: osoby 50+ i 14 dni chor. Nowe wydruki kadrowe i płacowe Dostosowanie do zmian w przepisach (bez NIP)

37 Płace i Kadry 2012 Lista deklaracji PIT - nowe operacje seryjne
Seryjne e z PIT-ami i kwitkami wypłat Ekwiwalent za urlop - rozbudowa algorytmów Dodatkowe parametry w konfiguracji Parametr ‘Nieaktywny’ - dodatki, akordy,… Predefiniowany filtr: osoby 50+ i 14 dni chor. Nowe wydruki kadrowe i płacowe Dostosowanie do zmian w przepisach (bez NIP)

38 Płace i Kadry 2012 Lista deklaracji PIT - nowe operacje seryjne
Seryjne e z PIT-ami i kwitkami wypłat Ekwiwalent za urlop - rozbudowa algorytmów Dodatkowe parametry w konfiguracji Parametr ‘Nieaktywny’ - dodatki, akordy,… Predefiniowany filtr: osoby 50+ i 14 dni chor. Nowe wydruki kadrowe i płacowe Dostosowanie do zmian w przepisach (bez NIP)

39 Płace i Kadry 2012 Lista deklaracji PIT - nowe operacje seryjne
Seryjne e z PIT-ami i kwitkami wypłat Ekwiwalent za urlop - rozbudowa algorytmów Dodatkowe parametry w konfiguracji Parametr ‘Nieaktywny’ - dodatki, akordy,… Predefiniowany filtr: osoby 50+ i 14 dni chor. Nowe wydruki kadrowe i płacowe Dostosowanie do zmian w przepisach (bez NIP)

40 Płace i Kadry 2012 Lista deklaracji PIT - nowe operacje seryjne
Seryjne e z PIT-ami i kwitkami wypłat Ekwiwalent za urlop - rozbudowa algorytmów Dodatkowe parametry w konfiguracji Parametr ‘Nieaktywny’ - dodatki, akordy,… Predefiniowany filtr: osoby 50+ i 14 dni chor. Nowe wydruki kadrowe i płacowe Dostosowanie do zmian w przepisach (bez NIP)

41 Płace i Kadry 2012 Lista deklaracji PIT - nowe operacje seryjne
Seryjne e z PIT-ami i kwitkami wypłat Ekwiwalent za urlop - rozbudowa algorytmów Dodatkowe parametry w konfiguracji Parametr ‘Nieaktywny’ - dodatki, akordy,… Predefiniowany filtr: osoby 50+ i 14 dni chor. Nowe wydruki kadrowe i płacowe Dostosowanie do zmian w przepisach (bez NIP)

42 Handel 2012 Nieokreślona wartość dostawy
PZ z cenami 0,00, cena finalna na FZ Zmiana ceny na FZ Zmiana kursu waluty na FZ Po wprowadzeniu zmian na FZ i zatwierdzeniu dokumentu, generują się korekty do dokumentu PZ. Zasoby są korygowane oraz tworzą się WZKK jeśli były rozchody.

43 Handel 2012 Zmiana kursu na FA powstałej z WZ
Korekta do WZ po zmianie ceny/kursu Przekształcanie WZ z różnymi kursami do jednej faktury Po wprowadzeniu zmian cen lub kursu na FA i zatwierdzeniu dokumentu, mogą być (parametr) generowane korekty do dokumentów WZ.

44 Handel 2012 WZKK do każdego rozchodu WZKK powiązane z WZ a nie PZ
Powstaje tyle WZKK ile było rozchodów tego towaru Daty WZKK zgodne z datą WZ, które rozchoduje ten towar Te same zasady przy przepięciach dostaw

45 Handel 2012 Dziedziczenie serii na dokumentach Parametry te umożliwiają dziedziczenie serii zarówno na dokumenty powiązane takie jak FA i WZ, RO i FA oraz z dokumentów źródłowych na dokumenty korekt.

46 Handel 2012 Zmiana netto/brutto na dokumencie z pozycjami
Raport braków w oparciu o konkretne dokumenty RO Seryjne kasowanie pozycji z dokumentu Drukowanie faktur na drukarkach fiskalnych Ujednolicenie formatu importu i eksportu towarów i kontrahentów przez MS Excel

47 Handel 2012 Zmiana netto/brutto na dokumencie z pozycjami
Raport braków w oparciu o konkretne rezerwacje Seryjne kasowanie pozycji z dokumentu Drukowanie faktur na drukarkach fiskalnych Ujednolicenie formatu importu i eksportu towarów i kontrahentów przez MS Excel

48 Handel 2012 Zmiana netto/brutto na dokumencie z pozycjami
Raport braków w oparciu o konkretne rezerwacje Seryjne kasowanie pozycji z dokumentu Drukowanie faktur na drukarkach fiskalnych Ujednolicenie formatu importu i eksportu towarów i kontrahentów przez MS Excel

49 Handel 2012 Zmiana netto/brutto na dokumencie z pozycjami
Raport braków w oparciu o konkretne rezerwacje Seryjne kasowanie pozycji z dokumentu Drukowanie faktur na drukarkach fiskalnych Ujednolicenie formatu importu i eksportu towarów i kontrahentów przez MS Excel

50 Handel 2012 Zmiana netto/brutto na dokumencie z pozycjami
Raport braków w oparciu o konkretne rezerwacje Seryjne kasowanie pozycji z dokumentu Drukowanie faktur na drukarkach fiskalnych Ujednolicenie formatu importu i eksportu towarów i kontrahentów przez MS Excel

51 Handel 2012 a iSklep24 Możliwość prowadzenia wielu sklepów
Wiele walut oraz wybór waluty domyślnej Faktury w formacie pdf wysyłane do iSklepu Przesyłanie informacji o cechach dostaw Operacje seryjne umożliwiające szybsze przygotowanie towarów do wysyłki do iSklepu24. - seryjne dodawanie wartości atrybutów (również binarnych) - seryjne dodawanie kategorii iMall24 - seryjne ustawianie znaczników

52 Serwis 2012 Zlecenia cykliczne
Definicja wzorców zleceń (warunki umowy, planowane czynności, części) Ustalenie cyklu zlecenia Informacja w Przypominaczu Generowanie zlecenia

53 Serwis 2012 Domyślne ustawienia fakturowania w Serwisie
Ustawienia globalne Ustawienia dla kontrahenta Ustawienia dla urządzenia

54 CRM 2012 Terminarz dla wielu operatorów

55 Handel Częściowe rozliczanie dokumentów

56 Handel Częściowe rozliczanie dokumentów

57 Handel Częściowe rozliczanie dokumentów

58 Handel Częściowe rozliczanie dokumentów Wg terminu

59 Wg operatora

60 CRM 2012 Nowe Ofertowanie Tworzenie ofert z poziomu OPT!MY Lista ofert
Jedna oferta dla wielu kontrahentów Definiowalne szablony Pamiętanie szablonu oferty Wydruki i wysyłka maili seryjnie

61 Dziękujemy za uwagę zapraszamy na strefę eksperta
Dziękujemy za uwagę zapraszamy na strefę eksperta


Pobierz ppt "comarch opt!ma 2012 Piotr Wiszniewski Katarzyna Robak Barbara Maciołek"

Podobne prezentacje


Reklamy Google