Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowości Comarch ERP Optima wersja

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowości Comarch ERP Optima wersja"— Zapis prezentacji:

1 Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.3.1
Kraków, 18 lutego 2013 roku

2 Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.3.1
w związku ze zmianami w uldze na złe długi i korekcie podatku dochodowego wprowadziliśmy załącznik VAT-ZD oraz dodano nowe raporty w informacjach bieżących, wprowadziliśmy możliwość podpisywania elektronicznie wydruków do PDF. Funkcja przydatna jest np. do przesyłania pracownikom PIT-11 bądź faktur wysyłanych kontrahentom w formie elektronicznej, w związku ze zmianą w przepisach wprowadziliśmy mechanizmy ułatwiające kontrolę 50% kosztów uzyskania odliczonych w wypłatach i możliwość zaprzestania ich odliczania, umożliwiliśmy konfigurację nazewnictwa Faktur Sprzedaży na wydrukach. Użytkownik ma tym samym możliwość zdefiniowania własnych tytułów dla faktury, udostępniliśmy nowy typ korekty – Korekta zbiorcza/rabat, za pomocą której możliwe jest udzielenie rabatu w odniesieniu do wszystkich faktur dla jednego odbiorcy w danym okresie, zaktualizowaliśmy wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki deklaracji rocznej CIT-8 na formularzu 21,

3 Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.3.1
wprowadziliśmy możliwość generowania zerowych deklaracji - ZUS RCA/ ZUS RZA dla umów cywilnoprawnych, w miesiącach, w których nie ma dla nich wypłat, umożliwiliśmy dodanie nowego rachunku bankowego z poziomu listy Faktur Sprzedaży oraz formularza Faktury Sprzedaży, wprowadziliśmy nowe wzory deklaracji: VAT-7 – wzór 13, VAT-7K – wzór 7 oraz VAT-7D – wzór 4, na liście kontrahentów udostępniliśmy operacje seryjne zmiany kategorii, domyślnego konta księgowego, grupy kontrahenta, ustawienia warunków handlowych i płatności, dodawania lub usuwania atrybutów, umieściliśmy na wydrukach deklaracji podatkowych PIT-4R (3), PIT8AR(2), PIT-11(19), PIT-40(17), PIT-8C(5), IFT-1(5), IFT-1R(5) numer referencyjny dla deklaracji, które zostały wysłane drogą elektroniczna do US i odebrano dla nich potwierdzenie UPO, dodaliśmy nowy wydruk świadectwa pracy obejmujący wybrane umowy zawarte na okres próbny lub czas określony

4 Ulga na złe długi – załącznik VAT- ZD
W celu rozliczenia ulgi na złe długi wprowadzono załącznik VAT-ZD (zawiadomienie o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego) wraz z wydrukiem.

5 Podpis elektroniczny wydruków do PDF
W celu lepszego zabezpieczenia wysyłanych dokumentów wprowadzono możliwość podpisania pliku podpisem elektronicznym, co gwarantuje autentyczność oraz to, że dokument nie został zmieniony. Funkcjonalność ta może zostać wykorzystana np. podczas przesyłania pracownikom PIT-11 lub kwitków wypłat.

6 Koszty uzyskania przychodu 50% z tytułu praw autorskich
Na formularzu danych kadrowych pracownika dodano nowy parametr Nie odliczać 50% kosztów w wypłacie, który pozwala na wyłączenie naliczania kosztów 50% od przychodów uprawniających do zastosowania tych kosztów.

7 Koszty uzyskania przychodu 50% z tytułu praw autorskich
Na formularzu wypłaty dodano pole Przychód 50%, w którym zapisywana jest pełna wartość uprawniająca do zastosowania 50% kosztów (bez względu na zaznaczenie nowego parametru), która z kolei jest zliczana do deklaracji PIT-11 oraz PIT-40.

8 Konfiguracja nazewnictwa Faktur Sprzedaży na wydrukach
Dzięki umożliwieniu konfiguracji nazewnictwa Faktur Sprzedaży na wydrukach użytkownik może zdefiniować własny tytuł dokumentu faktury.

9 Korekta zbiorcza/rabat
Udostępniono nowy typ korekty – Korekta zbiorcza/rabat, za pomocą której możliwe jest udzielenie rabatu w odniesieniu do wszystkich faktur dla jednego odbiorcy w danym okresie.

10 e-Deklaracje, CIT-8. Zaktualizowano wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki deklaracji rocznej CIT-8 na formularzu 21 do systemu e-Deklaracje za rok 2012.

11 Zerowe ZUS RCA / ZUS RZA dla umów cywilnoprawnych
Dodano nowy parametr Generuj zerowe RCA/RZA dla umów cywilnoprawnych bez wypłat, którego zaznaczenie skutkuje uwzględnieniem przy wyliczeniu deklaracji ZUS rozliczeniowych zerowych deklaracji ZUS RCA/ZUS RZA na podstawie danych zapisanych w formularzu umowy. Parametr jest dostępny z poziomu System > Konfiguracja> Firma > Płace > Parametry.

12 Dodanie nowego rachunku bankowego z poziomu listy Faktur Sprzedaży
Umożliwiono dodanie nowego rachunku bankowego z poziomu listy Faktur Sprzedaży oraz formularza Faktury Sprzedaży.

13 Nowe wzory deklaracji: VAT-7 – wzór 13, VAT-7K – wzór 7 oraz VAT-7D – wzór 4
Zaktualizowano wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki VAT-7, VAT-7K i VAT-7D wraz załącznikiem VAT-ZD do systemu e-Deklaracje.

14 Operacje seryjne na formularzu kontrahenta
Na liście kontrahentów w menu kontekstowym oraz na przycisku pod listą udostępnione zostały następujące operacje seryjne.

15 Numer referencyjny na wydrukach deklaracji podatkowych
Dla deklaracji, które zostały wysłane drogą elektroniczną do US w polu 2. Nr dokumentu na wydruku wypełniany jest numer referencyjny pobierany z formularza deklaracji z zakładki e-Deklaracje.

16 Wydruk świadectwa pracy za wskazany okres
Dodano nowy wydruk umożliwiający drukowanie świadectwa pracy obejmującego okres jednej lub kilku kolejnych umów na czas określony, pomimo zawarcia i trwania kolejnej umowy na czas określony /nieokreślony

17 Dziękujemy


Pobierz ppt "Nowości Comarch ERP Optima wersja"

Podobne prezentacje


Reklamy Google