Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

wspomagający zarządzenie (ERP) IMPULS BPSC

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "wspomagający zarządzenie (ERP) IMPULS BPSC"— Zapis prezentacji:

1 wspomagający zarządzenie (ERP) IMPULS BPSC
Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych SA Zintegrowany pakiet wspomagający zarządzenie (ERP) IMPULS BPSC 1

2 Zintegrowany pakiet Impuls 2

3 Pakiet IMPULS BPSC cechy systemu
Przetwarzanie w architekturze klient - serwer Pełna integracja pakietu, Jednolita budowa aplikacji i jednakowy intefejs graficzny Możliwość tworzenia własnych raportów, eksport danych do arkuszy kalkulacyjnych (Excel, StarOffice) z poziomu aplikacji Pełna dokumentacja techniczna pakietu w formie elektronicznej Przyjazne instrukcje dla użytkowników, również w formie elektronicznej Wielofirmowość, wielozakładowość, wielooddziałowość , wielowalutowość Zgodność z polskimi przepisami 3

4 Dlaczego pakiet IMPULS ?
Otwarty, Modułowy, Elastyczny, Skalowalny, Zintegrowany, Kompleksowy, Wdrożenie przynosi w krótkim wymierne korzyści dla przedsiębiorstwa. 4

5 GM - gospodarka magazynowa cechy systemu
definiowanie magazynów, dowolne jednostki miar, jednostki alternatywne, obsługa dowolnych dokumentów magazynowych, wycena wg FIFO, LIFO, średnich ważonych, cen ewidencyjnych, cen rzeczywistych, Inwentaryzacja. 5

6 Gospodarka magazynowa Sprzedaż–Dystrybucja Jak działa system ?
6

7 GM - gospodarka magazynowa
Kartoteka dokumentów magazynowych 7

8 Sprzedaż–Dystrybucja
cechy systemu Minimum operacji związanych z wystawianiem dokumentów, Wystawianie faktur seryjnych, sprzedaż detaliczna, zamówienia klienta (również internetowe), zamówienia zakupu, cenniki, Limity zadłużeń dla kontrahentów i możliwość blokowania sprzedaży, Kontrola rozrachunków z poziomu wprowadzania zamówień. 8

9 Sprzedaż–Dystrybucja
Powiązanie dokumentu sprzedaży z dokumentem magazynowym 9

10 Sprzedaż–Dystrybucja
Kontrola rozrachunków z poziomu wprowadzania zamówień i sprzedaży 10

11 KP – kadry-płace cechy Funkcjonowanie zgodne z Kodeksem Pracy, Regulaminem Zakładowym, wymogami ZUS, Kartoteka Osobowa (dane o pracownikach zatrudnionych i niezatrudnionych), Obsługa różnego rodzaju zatrudnień ( umowa o pracę, umowy cywilno-prawne), Ewidencja nieobecności i czasu pracy (możliwość współpracy z RCP), Historia przebiegu pracy zawodowej, Kartoteka urlopowa (wyliczanie wymiaru urlopu, kontrola jego wykorzystania), Możliwość tworzenia i drukowania pism kadrowych, ========================================================= Sporządzanie list płac w oparciu o dane z Kadr, Obliczanie płac zgodne z obowiązującymi przepisami, Generowanie dokumentów podatkowych PIT, Przelewy bankowe dla pracowników, urzędów skarbowych i ZUS (także w formie elektronicznej), Kartoteki: zarobkowa, podatkowa, zasiłkowa, Możliwość przekazywania danych do programu “Płatnik”. 11

12 KP – kadry-płace Jak działa system ? 12

13 KP – kadry-płace Ewidencja nieobecności 13

14 KP – kadry-płace Rozliczenia na listach płac 14

15 ST – środki-trwałe cechy 15
Ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i środków niskocennych Naliczanie amortyzacji metodą liniową, degresywną, sezonową, planową, uwzględniającą granicę dla samochodów luksusowych Podział amortyzacji na bilansową i podatkową Automatyczne generowanie dowodów księgowych Inwentaryzacja na jednostki organizacyjne, stanowiska kosztów i osoby materialnie odpowiedzialne Podział amortyzacji na wiele stanowisk kosztów Wyznaczanie planu amortyzacji Podział wartości środka trwałego poprzez źródła finansowania 15

16 ST – środki-trwałe Jak działa system ? 16

17 ST – środki-trwałe Kartoteka środków trwałych 17

18 ST – środki-trwałe Kartoteka środków trwałych 18

19 finanse-księgowość-koszty
FKK finanse-księgowość-koszty Jak działa system ? 19

20 finanse-księgowość-koszty
FKK finanse-księgowość-koszty cechy Zgodność z ustawą o rachunkowości (rekomendacja Stowarzyszenia Księgowych a Polsce) Pełna integracja z pozostałymi modułami pakietu (również z PRODUKCJĄ) Wielofirmowy, obsługuje przedsiębiorstwa wielozakładowe Wielowalutowość, automatyczne wyliczanie różnic kursowych, obsługa EURO Wiele wersji planów kont Przechowywanie ksiąg z wielu lat obrotowych Obsługa księgowości zarządczej i podatkowej Całkowicie zautomatyzowany proces rozliczenia kosztów 20

21 finanse-księgowość-koszty
FKK finanse-księgowość-koszty Księgi rachunkowe 21

22 finanse-księgowość-koszty
FKK finanse-księgowość-koszty Audyt Prawny 22

23 MRP - zarządzanie produkcją
cechy systemu Kompletna dokumentacja konstrukcyjno-technologiczna Automatyzacja wydań materiałów na zlecenie Bilansowanie przewidywanych przychodów i rozchodów ( raport MRP ) Harmonogram zleceń produkcyjnych Raportowanie produkcji w toku 23

24 MRP - zarządzanie produkcją
Jak działa system ? 24

25 Struktura wyrobu Ilość 3 Materiał 3 Ilość 2 Materiał 2 Ilość 1
WYRÓB A WERSJA X

26

27 Marszruta wyrobu Czas 3 Czas 2 Czas 1 Maszyna 3 Operacja 3 Maszyna 2
WYRÓB A WERSJA X

28

29 Zlecenie produkcyjne 4 NUMER ZLECENIA WYRÓB ILOŚĆ ZLECENIA TERMIN
Karta limitowana Harmonogram zlecenia Ilość 3 Materiał 3 Ilość 2 Materiał 2 Ilość 1 Materiał 1 od - do Maszyna 3 Operacja 3 Maszyna 2 Operacja 2 Maszyna 1 Operacja 1

30 Raport PZM 5 PRZEWIDYWANE PRZYCHODY - Zamówienie zakupu
- Zlecenie produkcyjne (wyrób) PRZEWIDYWANE ROZCHODY - Zamówienie klienta - Zlecenie produkcyjne (komponenty) Zamówienie zakupu Zlecenie produkcyjne Aktualny zapas Zamówieni zakupu TERAZ

31

32 CRM - zarządzanie relacjami z klientami cechy 32
Rejestracja pełnej historii klienta w firmie Szybki i bezpośredni dostęp do danych dotyczących klientów Pełna integracja z pakietem ERP Wspomaganie i ocena pracy działów mających kontakt z klientami Obsługa działu handlowego, marketingu i serwisu Możliwość dowolnego filtrowania danych Ustawienia indywidualne dla każdego użytkownika Możliwość tworzenia wydruków, eksport danych do arkuszy kalkulacyjnych (Excel, StarOffice) z poziomu aplikacji 32

33 CRM - zarządzanie relacjami z klientami Jak działa system ?
33

34 CRM - zarządzanie relacjami z klientami 34
Rejestracja pełnych danych o klientach 34

35 CRM - zarządzanie relacjami z klientami 35
Zarządzanie kampaniami marketingowymi 35

36 CRM - zarządzanie relacjami z klientami 36
Wspomaganie pracy działu handlowego 36

37 Jak działa system ? SWD - system wspomagania decyzji Wielowymiarowa
baza danych SWD Relacyjna baza danych pakietu Impuls 12 24 10 16 DANE FIRMY 18 15 21 25 FK, ST, KP, GM, DYSTRYBUCJA, PRODUKCJA, CRM gromadzą dane w bazie danych, dane są automatycznie pobierane na potrzeby SWD 37

38 Poddane agregowaniu dane są
SWD - system wspomagania decyzji Jak działa system (c.d.) Wielowymiarowa baza danych Relacyjna baza danych Dąbrowa Górnicza Północna Polska Region - Towar 21 18 10 12 15 24 16 25 Chrabczew Butelka PET 1,5 Butelka PET 1,25 Butelka PET Poddane agregowaniu dane są zapisywane do bazy SWD 20 Tydzień 21 Tydzień 22 Tydzień 38

39 cechy SWD - system wspomagania decyzji 39
Analiza pionowa i pozioma danych zawartych w Bilansie, Rachunku Wyników i Przepływach Pieniężnych, Analiza wskaźnikowa z wykorzystaniem zdefiniowanych w programie wskaźników ekonomicznych, Planowanie finansowe opierające się na danych z Bilansu, Rachunku Wyników i Przepływów Pieniężnych, Budżetowanie, Analiza rzeczywistych i planowanych kosztów produkcji, Analiza danych kadrowo-płacowych. 39

40 SWD - system wspomagania decyzji
Możliwość przewijania stron Możliwość rozwijania pozycji nadrzędnych Możliwość zmiany postaci nagłówków Możliwość formatowania danych; planowania Różne typy okresów Różnorodne sposoby wybierania danych Cechy zestawienia tabelarycznego 40

41 SWD - system wspomagania decyzji
Rachunek zysków i strat 41

42 Dlaczego ? SWD - system wspomagania decyzji 42
system łatwy w rozbudowie i w pełni skalowalny; - niezależność sprzętowa, - niezależność systemowa (Unix, Sun, WinNT), - funkcjonalność (nowe raporty związane z potrzebami analitycznymi) posługiwanie się systemem nie wymaga przygotowania informatycznego prezentacja danych w postaci łatwo dostępnych, przejrzystych raportów i wykresów analizy systemu opierają się na rzeczywistych danych firmy dane są automatycznie aktualizowane 42


Pobierz ppt "wspomagający zarządzenie (ERP) IMPULS BPSC"

Podobne prezentacje


Reklamy Google