Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wpływ i uwarunkowania rozwoju funduszy poręczeniowych w kontekście wyzwań związanych z realizacją RPO BGK, czerwiec 2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wpływ i uwarunkowania rozwoju funduszy poręczeniowych w kontekście wyzwań związanych z realizacją RPO BGK, czerwiec 2008."— Zapis prezentacji:

1 Wpływ i uwarunkowania rozwoju funduszy poręczeniowych w kontekście wyzwań związanych z realizacją RPO BGK, czerwiec 2008

2 2 Geneza systemu poręczeniowego X 2001 Porozumienie PARP i BGK dot. zasad tworzenia systemu poręczeniowego w Polsce VIII 2002 Przyjęcie przez Radę Ministrów programu Kapitał dla przedsiębiorczych na lata 2002-2006 IV 2003 Wprowadzenie przez Ministerstwo Gospodarki Zasad funkcjonowania funduszy poręczeniowych i pożyczkowych (uzupełnienie do programu Kapitał dla Przedsiębiorczych) 2003 - 2007 Dokapitalizowania funduszy (w ramach KFPK, PHARE, SPO WKP) XI 2006 r. Porozumienie funduszy z udziałem BGK w sprawie powołania Krajowej Grupy Poręczeniowej

3 3 Cele systemu poręczeniowego Ułatwienie dostępu małych i średnich przedsiębiorstw na szczeblu regionalnym do finansowania zewnętrznego (kredyty/pożyczki) i tym samym wspieranie rozwoju gospodarczego regionów i tworzenia miejsc pracy

4 4 Zasady funkcjonowania funduszy poręczeniowych działalność wyłącznie na rzecz MŚP umowy o współpracy z instytucjami finansującymi działalność w ramach regionów działalność w formie spółek kapitałowych inwestowanie środków w bezpieczne i płynne instrumenty finansowe zyski funduszy wyłącznie reinwestowane max. udział poręczenia w kwocie kredytu – 80 % max wartość poręczenia - 5% kapitałów funduszu

5 5 Rola jednostek samorządu terytorialnego w budowie systemu funduszy poręczeniowych inicjatywa założycielska w tworzeniu funduszy wyposażenie funduszy w kapitał nadzór właścicielski nad funduszami dominująca i wiodąca rola w funduszach (udziały większościowe) kreowanie i koordynacja polityki regionalnej wobec funduszy promocja funduszy na rynku lokalnym wspieranie funduszy w kontaktach z sektorem bankowym i MŚP współpraca z BGK (działalność i rozwój funduszy oraz nadzór właścicielski)

6 6 Rola BGK w budowie systemu funduszy poręczeniowych BGK współtworzy i wspiera system funduszy poręczeniowych poprzez wejścia kapitałowe, nadzór właścicielski oraz kreowanie standardów funkcjonowania funduszy - - w realizacji tej misji BGK współpracuje z partnerem samorządowym Wejścia kapitałowe udziały mniejszościowe Nadzór właścicielski udział w radach nadzorczych Standaryzacja procesów działalność poręczeniowa ocena ryzyka kredytowego zarządzanie środkami rezerwy celowe i na ryzyko ogólne Bezpieczeństwo systemu monitoring działalności poręczeniowej analiza sprawozdań finansowych okresowe kontrole współporęczenia i re-poręczenia

7 7 Determinanty rozwoju systemu funduszy poręczeniowych zapewnienie nadzoru nad wykorzystaniem funduszy publicznych dokapitalizowanie funduszy ze środków unijnych w ramach RPO pełna akceptowalność systemu przez środowisko bankowe decyzje i regulacje systemowe (program rządowy) potwierdzenie wiodącej roli sektora samorządowego w systemie wykorzystanie środków poprzez wzrost mnożnika kapitałowego re-poręczenia BGK jako element stabilizujący system

8 8 Podstawowe dane o systemie poręczeniowym w Polsce (*) ilość funduszy poręczeniowych ogółem53 w tym fundusze z udziałem BGK 21 (39,6%) kapitał zakładowy ogółem(b.d.) w tym fundusze z udziałem BGK140,2 mln zł w tym zaangażowanie BGK 41,7 mln zł (29,7%) kapitał poręczeniowy ogółem486,5 mln zł w tym fundusze z udziałem BGK302,8 mln zł (62,2%) udzielone poręczenia - ilość ogółem16 896 w tym fundusze z udziałem BGK10 651 (63,0%) portfel poręczeniowy - wartość ogółem1.284,5 mln zł w tym fundusze z udziałem BGK 839,6 mln zł (65,4%) (*) dane dla funduszy ogółem – 30.06.2007, dane dla funduszy z udziałem BGK – 31.12.2007

9 9 Poręczenia udzielone w latach 2005-2007 (mln zł) według rodzaju podmiotu prowadzącego działalność poręczeniową

10 10 Poręczenia udzielone przez fundusze z udziałem BGK w latach 2003-2007 oraz ekstrapolacja na lata 2008-2013 (mln zł)

11 11 Fundusze z udziałem BGK (Krajowa Grupa Poręczeniowa)

12 12 Krajowa Grupa Poręczeniowa Cele i obszary działania reprezentacja interesów funduszy wobec otoczenia (instytucje rządowe, finansowe, biznes) wzmocnienie wiarygodności funduszy (obiektywna ocena finansowa funduszy - ratingi) poszerzenie i rozwój współpracy z bankami dokapitalizowanie funduszy (w ramach RPO) inicjatywy rozwojowe (produkty, standardy poręczeniowe, promocja i marketing) standaryzacja i uproszczenie procedur operacyjnych jednolity model zarządzania ryzykiem i kapitałem system wymiany informacji i danych

13 13 Poręczenia udzielone przez wybrane fundusze z udziałem BGK w latach 2003-2015 oraz ekstrapolacja na lata 2008-2015 (mln zł)

14 14 Kapitał poręczeniowy wybranych funduszy z udziałem BGK w latach 2004- 2007 oraz ekstrapolacja potrzeb na lata 2008-2009 (mln zł)

15 15 Oczekiwania wobec systemu poręczeniowego łatwy dostęp do systemu (poręczeń) dla finalnych beneficjentów możliwość elastycznego rozwoju oferty poręczeniowej wystandaryzowane i transparentne zasady funkcjonowania systemu stabilna sytuacja finansowa i wysoka zdolność poręczeniowa systemu przyjazne dla klientów i banków procedury spójność organizacyjna i funkcjonalna systemu monitoring instytucjonalny i właścicielski segmentacja rynku

16 16 Cele i zadania systemu poręczeniowego do 2015 roku 1.Rozwój działalności poręczeniowej w tempie 10% średniorocznie. 2.Utrzymanie jakości portfela poręczeniowego (WW max. 9%). 3.Kapitalizacja na poziomie 1850 mln zł. 4.Zapewnienie dostępności poręczeń na poziomie lokalnym i regionalnym. 5.Dostosowanie oferty funduszy do uwarunkowań regionalnych oraz możliwości wynikających ze wsparcia unijnego (RPO). 6.Utrzymanie instrumentów wspierających absorpcję środków z UE. 7.Koordynacja polityki poręczeniowej na szczeblu centralnym i regionalnym. 8.Segmentacja rynku poręczeniowego.

17 17 Udział organizacji/środowisk regionalnych i lokalnych w kreowaniu polityki poręczeniowej (Rady konsultacyjne) Uczestnicy/przedstawiciele: Urzędy Marszałkowskie organizacje przedsiębiorstw władze funduszy poręczeniowych BGK Cele: opracowanie założeń polityki produktowej wybór kanałów dystrybucji z perspektywy rozwoju w regionie opracowanie bazy odbiorców polityki produktowej z perspektywy władz regionalnych

18 18 Minimalne wymogi kapitałowe funduszy poręczeniowych na koniec 2009 roku


Pobierz ppt "Wpływ i uwarunkowania rozwoju funduszy poręczeniowych w kontekście wyzwań związanych z realizacją RPO BGK, czerwiec 2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google