Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sakrament – widzialny znak niewidzialnej łaski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sakrament – widzialny znak niewidzialnej łaski"— Zapis prezentacji:

1 Sakrament – widzialny znak niewidzialnej łaski
Konferencje dla chcących wiedzieć więcej Spotkanie 2 Sakrament – widzialny znak niewidzialnej łaski

2 terminologia Łacińskie sacramentum – środek uświęcający.
Język świecki – rzecz święta, przysięga, tajemnica, sekret. Etymologia grecka – mysterion – święta tajemnica. Biblia nadaje terminowi mysterion absolutnie teologiczne znaczenie.

3 Mysterion – wieloaspektowość Pojęcia
Tajemnica Królestwa Bożego objawiona na ziemi. Tajemnica Boga Ojca i Chrystusa. Urzeczywistnienie się Boga na ziemi. Działanie Boga w Kościele. Tajemnica zbawienia czołowieka.

4 Sakramentologia - początki
Św. Justyn – sakrament to znak i skutek święty. Tertulian – sakrament to rzecz święta, uświęcająca chrześcijanina. Św. Augustyn – Sakrament to znak, z którym związane jest słowo!!! Sakrament to znak odnoszący się do rzeczy Bożych. Sakrament to święty znak niewidzialnej ofiary.

5 Podstawowa struktura sakramentu
Materia – „pewne rzeczy” Forma - słowa Osadzenie znaku sakramentalnego w szafarzu Osoba przyjmującego

6 Odniesienie sakramentalne
Chrystusowe Eklezjalne Odkupieńcze Eschatologiczne

7 Owoce łask sakramentalnych
Przekształcają życie doczesne i świeckie na święte i zbawcze. Przejście ze sfery profanum do sacrum. Dają wzrost wiary. Łaska uświęcająca. Budują Mistyczne Ciało Chrystusa (KOŚCIÓŁ). Są szczególnym wezwaniem Ducha świętego. Usposabiają do owocnego przyjmowania wszelkiej łaski.

8 Wielka typologia chrztu
Najstarsze przekazy – Egipt, Indie – woda jest pra-tworzywem bytu, świata. (Rdz) Idea chrztu zawarta w rajskiej rzece, która daje początek czterem rzekom: Pichon (Płd. Odnoga Tygrysu), Gichon (Zach. Odnoga Eufratu lub Nil), Chiddekel (Tygrys), Peret (Eufrat). Woda potopu, Morze Czerwone. Woda uzdrawia – Syryjczyk Naaman. Woda to nowe stworzenie. Obmycie z grzechów – żydowski rytuał.

9 chrzcielny Express Wybranie - imię Świadectwo – wiara Słowo Boże lub rodzice Nowe stworzenie Znak sakramentalny Obrzędy wyjaśniające

10 Skutki chrztu świętego
Dar wiary – świeca Gładzi grzech pierworodny Daje nowe życie Synostwo Boże – Stałeś się nowym stworzeniem i przyoblekłeś się w Chrystusa. Włącza we wspólnotę Kościoła Otwiera drogę do innych sakramentów Wyciska na duszy niezatarte znamię – sfragis Znak nadziei na udział w Królestwie Niebieskim

11 Rodzaje chrztu świętego
Chrzest z wody – zwyczajny rytuał Chrzest krwi Chrzest pragnienia Chrzest integralnej woli zbawczej Chrzest heroizmu moralnego

12 Zdolność sakramentalna
"Zdolny do przyjęcia chrztu jest każdy człowiek jeszcze nie ochrzczony„ KKK 1246

13 KONIEC KS. adam ołdak


Pobierz ppt "Sakrament – widzialny znak niewidzialnej łaski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google