Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FORMACJA W KATOLICKIM STOWARZYSZENIU MŁODZIEŻY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FORMACJA W KATOLICKIM STOWARZYSZENIU MŁODZIEŻY"— Zapis prezentacji:

1

2 FORMACJA W KATOLICKIM STOWARZYSZENIU MŁODZIEŻY

3 FORMACJA W KSM Jan Paweł II:
Człowiek świecki uświęca się poprzez poszukiwanie w sposób dla siebie właściwy Królestwa Bożego. Jego powołaniem jest dążenie do świętości nie poza ramami powierzonych mu świeckich obowiązków, nie poprzez oderwanie się od świata po to, by służyć Bogu, ale raczej poprzez wypełnianie w duchu głęboko religijnym tego, co doń należy. (Anioł Pański z Papieżem, Watykan 1982r.)

4 FORMACJA W KSM FORMACJA – jest to pewien proces, który poprzez poznanie i weryfikację, w mocy autorytetu i zobowiązującej hierarchii wartości prowadzi do realizacji działań. FORMACJA CHRZEŚCIJAŃSKA – to stały proces osobistego dojrzewania i upodabniania się do Chrystusa, zgodnie z wolą Ojca, pod kierunkiem Ducha Świętego. (Jan Paweł II, Christifideles Laici)

5 FORMACJA W KSM FORMACJA CHRZEŚCIJAŃSKA to peremanetny, stały dialog
między Bogiem a człowiekiem.

6 w swojej nazwie ma przymiotnik:
FORMACJA W KSM Stowarzyszenie w swojej nazwie ma przymiotnik: KATOLICKIE

7 FORMACJA W KSM Celem Stowarzyszenia jest m.in.:
Kształtowanie dojrzałych chrześcijan. Aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła. - dokonuje się to przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego.

8 FORMACJA W KSM Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest powoływane przez Biskupa diecezjalnego, jest z natury katolickie – musi więc żyć Kościołem, odczuwać jego misję, podejmować działania zgodne z zasadą: Sentire cum Ecclesia – czuć z Kościołem, Comunio et actio – jedność i działanie, Ordo caritatis – porządek miłości. - przy czym actio obejmuje wprowadzanie Ewangelii w każdą dziedzinę życia.

9 FORMACJA W KSM Formacja w Stowarzyszeniu jest na wskroś kościelna, stąd ścisła więź z Biskupem, z Proboszczem . Ogromnie ważna Osoba i rola Księdza Asystenta.

10 FORMACJA W KSM PODSTAWY DUCHOWOŚCI :
1. WZRASTANIE ewangeliczną definicją młodości (Jan Paweł II, List do Młodych z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży, 1985). 2. BUDOWANIE WSPÓLNOTY w Chrystusie. 3. Droga RAD EWANGELICZNYCH. 4. Droga DOŚWIADCZENIA religijnego i NAWRÓCENIA.

11 FORMACJA W KSM DEKALOG KaeSeMowicza 1. Kochaj Boga, szerz Królestwo Chrystusowe w swojej duszy, w swej rodzinie i w swym środowisku.

12 DEKALOG KaeSeMowicza 2. Służ czynnie Kościołowi i Ojczyźnie.
FORMACJA W KSM DEKALOG KaeSeMowicza 2. Służ czynnie Kościołowi i Ojczyźnie.

13 DEKALOG KaeSeMowicza 3. Kształcić swój umysł, swą wolę, swe serce.
FORMACJA W KSM DEKALOG KaeSeMowicza 3. Kształcić swój umysł, swą wolę, swe serce.

14 DEKALOG KaeSeMowicza 4. Szanuj swą godność, bądź prawy i czysty.
FORMACJA W KSM DEKALOG KaeSeMowicza 4. Szanuj swą godność, bądź prawy i czysty.

15 FORMACJA W KSM DEKALOG KaeSeMowicza 5. Pracuj chętnie, cudzą pracę szanuj, dąż do sprawiedliwości społecznej.

16 FORMACJA W KSM DEKALOG KaeSeMowicza 6. Szerz chrześcijańską kulturę życia. Bądź uprzejmy, koleżeński, pomagaj chętnie bliźnim.

17 FORMACJA W KSM DEKALOG KaeSeMowicza 7. Obowiązki spełniaj sumiennie, bądź karny i posłuszny.

18 DEKALOG KaeSeMowicza 8. Dbaj o zdrowie i rozwój fizyczny.
FORMACJA W KSM DEKALOG KaeSeMowicza 8. Dbaj o zdrowie i rozwój fizyczny.

19 FORMACJA W KSM DEKALOG KaeSeMowicza 9. Bądź gospodarny, oszczędny, cudze dobro szanuj.

20 FORMACJA W KSM DEKALOG KaeSeMowicza 10. Bądź stały w przekonaniach i wytrwały w działaniu, pogodę ducha nieś w swe otoczenie.

21 ELEMENTY i ŚRODKI formacji:
FORMACJA W KSM ELEMENTY i ŚRODKI formacji: 1. Życie sakramentalne i liturgia. Kult Eucharystii: Msza św., adoracja. Sakrament pojednania i kierownictwo duchowe. Podjęcie bardziej świadomego przeżywania na co dzień łaski sakramentu chrztu i bierzmowania.

22 ELEMENTY i ŚRODKI formacji:
FORMACJA W KSM ELEMENTY i ŚRODKI formacji: 2. Życie modlitwy: Medytacja nad Słowem Bożym. Rachunek sumienia. Modlitwa osobista i wspólnotowa. Praca modlitwą.

23 FORMACJA W KSM 3. Wartości: ELEMENTY i ŚRODKI formacji:
Królestwo Chrystusowe. Wspólnota Kościoła – wspólnota Stowarzyszenia. Maryja jako wzór i pomoc. Patronowie Stowarzyszenia: św. Stanisław Kostka i Bł. Karolina Kózkówna. Patriotyzm. Świadectwo i apostolat: Przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie!

24 FORMACJA W KSM SŁUŻYĆ BOGU I OJCZYŹNIE: GOTÓW!
przez CNOTĘ – sprawność moralną, przez NAUKĘ – być mądrym, przez PRACĘ – być uczciwym. GOTÓW!

25 Nikt nie da drugiemu tego,
FORMACJA W KSM Nikt nie da drugiemu tego, czego sam nie posiada. Przysłowie staropolskie

26 K S M – to ZORGANIZOWANE APOSTOLSTWO
FORMACJA W KSM K S M – to ZORGANIZOWANE APOSTOLSTWO

27 Widzieć – Ocenić - Działać
FORMACJA W KSM METODA: Widzieć – Ocenić - Działać

28 FORMACJA W KSM Warunkiem powodzenia pracy apostolskiej jest odpowiednio wysoki poziom życia duchowego. Powinno nam zależeć, aby członkowie Stowarzyszenia otrzymali takie warunki duchowego rozwoju, by stawali się świętymi, a apostolskie posłanie okazało się skuteczną misją.

29

30

31 The End


Pobierz ppt "FORMACJA W KATOLICKIM STOWARZYSZENIU MŁODZIEŻY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google