Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkół Promujących Zdrowie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkół Promujących Zdrowie"— Zapis prezentacji:

1 Szkół Promujących Zdrowie
Rejonowa Sieć Szkół Promujących Zdrowie Kolbuszowa –Tarnobrzeg – Stalowa Wola – Nisko Działa już 8 lat …w sieci znajduje się 130 szkół i przedszkoli Placówki wchodzące w skład Rejonowej Sieci SzPZ posiadają Certyfikaty Rejonowe – Wojewódzkie – Krajowe Opracowanie: Barbara Wolny, Rejonowy Koordynator Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II WZNoS w Stalowej Woli

2 Skład Rejonowego Zespołu ds. promocji zdrowia
dr Barbara Wolny, Rejonowy Koordynator Sieci SzPZ mgr Małgorzata Frączek, Powiatowy Koordynator (Nisko) mgr Hanna Grąz –Pietrasiewicz, Powiatowy Koordynator (Stalowa Wola –szkoły) mgr Elżbieta Krawiec, Powiatowy Koordynator (Stalowa Wola – przedszkola)

3 Najważniejsze wydarzenia roku szkolnego 2009/2010
X REJONOWA KONFERENCJA NAUKOWA Z PROMOCJI ZDROWIA Nowy kierunek szkolnej edukacji zdrowotnej Tarnobrzeg, 25 marzec 2010 r. Organizatorami konferencji są: Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli, Instytut Pedagogiki Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Oddział w Tarnobrzegu Rejonowa Sieć Szkół Promujących Zdrowie (powiat: tarnobrzeski, stalowowolski, niżański, kolbuszowski)

4 Cz. I NAUKOWA Cz. II PRZEGLĄD PLACÓWEK I SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE Uroczyste wręczenie Rejonowych Certyfikatów SzPZ – mgr Jacek Wojtas, Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie Prezentacja dorobku „Szkół Promujących Zdrowie” – ekspozycja plakatowa połączona z promocją zdrowej żywności – degustacja

5 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli Instytut Pedagogiki II SEMINARIUM NAUKOWE EDUKACJA ZDROWOTNA W NOWEJ PODSTAWIE PROGRAMOWEJ Stalowa Wola, 13 kwietnia 2010 r.

6 Edukacja zdrowotna

7 W Preambule do podstawy programowej dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych odnajdujemy zapis wskazujący na dowartościowanie edukacji zdrowotnej we wszechstronnym wychowaniu dzieci i młodzieży. „Ważnym zadaniem szkoły jest także edukacja zdrowotna, której celem jest kształtowanie u uczniów nawyku (postaw) dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu”.

8 Taki zapis podkreśla ważność i rangę edukacji zdrowotnej wśród zadań szkoły, tym samym staje się ona składową szkolnego programu: dydaktycznego, wychowawczego i profilaktyki.

9 Pytania …na które poszukiwaliśmy odpowiedzi
Czy polska szkoła jest przygotowana do realizacji edukacji zdrowotnej według nowej podstawy programowej? Czy prowadzone według nowych założeń programowych działania z edukacji zdrowotnej pozwolą kształtować holistyczne ujęcie zdrowia, w którym ważne są wszystkie obszary zdrowia (fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy)? Czy uprzywilejowanie wychowania fizycznego do realizacji edukacji zdrowotnej pozwoli wzmocnić pozycje przedmiotu i nauczyciela?

10 Jakie korzyści przyniesie realizacja edukacji zdrowotnej w ramach wychowania fizycznego uczniom i nauczycielom? Czy nowy zapis o „trójpodmiotowości” pozwoli jeszcze efektywniej włączyć rodziców do realizacji szkolnej edukacji zdrowotnej? Czy edukacja zdrowotna zostanie wzmocniona projektami i programami z promocji zdrowia, w tym szczególnie projektem „Szkoła Promująca Zdrowie”?

11 Prelegenci … ks. prof. dr hab. Marian Wolicki, Dziekan WZNoS KUL w Stalowej Woli Ks. prof. dr hab. Andrzej Gretkowski, Dyrektor Instytutu Pedagogiki WZNoS KUL w Stalowej Woli dr Barbara Wolny, Instytut Pedagogiki WZNoS KUL w Stalowej Woli prof. dr hab. Weronika Wrona - Wolny, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie prof. dr hab. Mirosław Kowalski, Uniwersytet Zielonogórski prof. dr hab. Władysław Pańczyk, Uniwersytet Rzeszowski Wydział Wychowania Fizycznego, AWF Warszawa PaedDr. Anna Skokanová, PhD., Inštitút Juraja Páleša, Katedra špeciálnej pedagogiky PF KU v Ružomberku dr Marata Bałażak, Politechnika Radomska dr Bożena Makowska, AWF Kraków

12 Edukacja zdrowotna w gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej – przygotowanie ucznia do wielowymiarowego ujęcia zdrowia Barbara Wolny

13 Przykłady dobrej praktyki
„GIEŁDA ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA" wystawka promująca działania sieci stalowowolskich „Przedszkoli Promujących Zdrowie”: Przedszkole nr 1, Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy, Przedszkole nr 4, Przedszkole nr 5, Przedszkole nr 6, Przedszkole nr 7 im . Mari Konopnickiej.

14 Promocja ucznia zdolnego
Prezentacja wierszy z tomiku autorskiego „Dziecięcy świat wierszem”, Piotr Ordon, uczeń klasy VI Zespołu Szkół w Jadachach

15 Efekt seminarium Publikacja naukowa: E. Juśko, B.Wolny, ks. A. Gretkowski, Edukacja zdrowotna w nowej „Podstawie programowej”. Nowy kierunek szkolnej edukacji zdrowotnej, Stalowa Wola –Tarnów 2010.

16 Nowa Podstawowa Programowa
III SEMINARIUM „Edukacja zdrowotna w gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej” Nowa Podstawowa Programowa Tarnów r.


Pobierz ppt "Szkół Promujących Zdrowie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google