Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Coaching dla innowacyjnych firm

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Coaching dla innowacyjnych firm"— Zapis prezentacji:

1 Coaching dla innowacyjnych firm
Paweł Jodko Baranowo, r. Kontrola przedsiębiorcy Pomoc przy składaniu wniosku Informacje o ofercie WARP oraz dodatkowych programach pomocowych Pierwszy kontakt Schemat obsługi klienta w WARP Schemat obsługi klienta w WARP Kontynuacja lub zakończenie współpracy z WARP 1 Informacja o założeniu działalności gospodarczej - analiza formalna złożonych dokumentów - wizytacja w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej - inspekcja przedłożonego zabezpieczenia - sprawdzenie przedsiębiorcy w dostępnych rejestrach gospodarczych Zawarcie umowy z WARP Monitoring i pomoc przy wykorzystaniu/spłacie środków - pomoc w wypełnieniu wniosków - informacja o wymaganych dokumentach - informacja o akceptowanych przez Fundusz Pożyczkowy zabezpieczeniach - informacja o ofercie funduszy poręczeniowych - informacja i weryfikacja celu pożyczki/dotacji Nowa działalność gospodarcza Nowa działalność gospodarcza - informacje o stronie internetowej WARP - informacje o miejscu i godzinach działania WARP - informacje o Punktach Konsultacyjnych - ogólna oferta WARP - miejsce znalezienia szczegółowych informacji o ofercie WARP Po spłacie/wykorzystaniu środków: - poinformowanie klienta o spłacie całości zobowiązań wobec WARP - zwolnienie zabezpieczeń - zaproszenie klienta do dalszej współpracy - oferta Funduszu Pożyczkowego - oferta RIFF - szkolenia - usługi związane z lokalizacją inwestycji (COI) - informacje o programach pomocowych oferowanych przez PARP, UMWW oraz urzędy pracy Informacja o rozpoczęciu działalności gospodarczej - formy prowadzenia działalności gospodarczej - procedura założenia działalności gospodarczej (ewidencja działalności gospodarczej, GUS, ZUS, Urząd skarbowy) - formy opodatkowania - formy bezzwrotnego finansowania działalności gospodarczej (dotacje) - formy zwrotne finansowania działalności gospodarczej (pożyczki, kredyty, leasing) Informacje o ofercie WARP oraz dodatkowych programach pomocowych Monitoring i pomoc przy wykorzystaniu/spłacie środków Kontynuacja lub zakończenie współpracy z WARP - przygotowanie dokumentacji związanej z ustanowieniem zabezpieczeń - szczegółowe wyjaśnienie zapisów umowy - odpowiedź na pytania klientów Kontrola przedsiębiorcy Pierwszy kontakt Zawarcie umowy z WARP Pomoc przy składaniu wniosku - weryfikacja poprawności wydatkowania środków - monitoring spłat pożyczek - monitoring aktualności zabezpieczeń Proces kompletnej obsługi klienta w WARP Dziękuję za uwagę Istniejąca działalność gospodarcza Istniejąca działalność gospodarcza Działania windykacyjne

2 Coaching Coaching jest interaktywnym procesem, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania. Coachowie pracują z klientami nad zagadnieniami związanymi z biznesem, rozwojem kariery, finansami, zdrowiem i relacjami interpersonalnymi. Dzięki coachingowi klienci ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności. Źródło: Międzynarodowa Federacja Coachów Firma innowacyjna to taka, która umie tworzyć, absorbować (chłonąć) i zbywać nowe produkty (usługi), oraz taka, która charakteryzuje się zdolnością ciągłego adaptowania się do zmian zachodzących w jej otoczeniu. Źródło: bankier.pl 2 2

3 WARP COI/CWG Co z tym zrobić? Pomysł/Innowacja Punkt Konsultacyjny
Szkolenia COI/CWG Fundusz Pożyczkowy RIF JOSEFIN

4 Punkt Konsultacyjny procedura założenia działalności gospodarczej (ewidencja działalności gospodarczej, GUS, ZUS, Urząd Skarbowy) - formy prowadzenia działalności gospodarczej - formy opodatkowania informacje o programach pomocowych dostępnych na rynku (dotacje, pożyczki, szkolenia) informacja o usługach Promotorów Projektów Innowacyjnych działań 4.2 i 4.4 POIG - doradztwo w przygotowaniu dokumentacji konkursowej formy zwrotnego finansowania działalności gospodarczej (pożyczki, kredyty, leasing) informacja o zabezpieczeniach finansowania zwrotnego, w tym o ofercie Funduszy Poręczeniowych oraz projekcie JOSEFIN

5 Fundusz Pożyczkowy Szkolenia
- pomoc w przygotowaniu aplikacji pożyczkowej informacja o wymaganych dokumentach i zabezpieczeniach w tym o ofercie Funduszy Poręczeniowych oraz projekcie JOSEFIN analiza wniosków o pożyczkę i nadzór nad realizacją projektów Szkolenia szkolenia dla przedsiębiorców (eksport, outplacement, źrodła finansowania działalności) szkolenia dla pracowników firm (finansowo-księgowe, komunikacja, obsługa klienta, IT, językowe) - przygotowanie dedykowanych projektów szkoleniowych

6 JOSEFIN - informacja o założeniach projektu JOSEFIN
- informacja o partnerach projektu z obszaru Morza Bałtyckiego indywidualne doradztwo dla MSP w obszarze przygotowania i podtrzymywania ponadnarodowych projektów innowacyjnych pomoc w tworzeniu biznesplanów i aplikowaniu o finansowanie zewnętrzne na projekty innowacyjne - powstanie ponadnarodowego funduszu gwarancyjnego

7 RIF COI/CWG informacje o programie POIG działania 1.4 – 4.1, 4.2, 4.4,
6.1, 8.1, 8.2 ocena wniosków o dofinansowanie i nadzór nad realizacją umów COI/CWG - doradztwo w zakresie lokalizacji inwestycji pomoc w wypełnianiu formalności związanych z lokalizacją inwestycji kojarzenie przedsiębiorców wielkopolskich z partnerami zagranicznymi - wspieranie współpracy branżowej firm np. klastry

8 Dziękuję za uwagę 8 8


Pobierz ppt "Coaching dla innowacyjnych firm"

Podobne prezentacje


Reklamy Google