Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MEDIA CYFROWE W EDUKACJI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MEDIA CYFROWE W EDUKACJI"— Zapis prezentacji:

1 MEDIA CYFROWE W EDUKACJI
Opracowała: Beata Standio

2 PLAN Umiejętności ucznia Zadania szkoły Podstawowe pojęcia
Obszary wykorzystania mediów w edukacji Media cyfrowe w edukacji wczesnoszkolnej Korzyści ze stosowania edukacji cyfrowej Beata Standio

3 Celem kształcenia ogólnego w szkole podstawowej jest:
1. przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki, dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich doświadczeniom uczniów; 2. zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów; 3. kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie. Beata Standio

4 myślenie matematyczne myślenie naukowe
Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia szkole podstawowej należą: czytanie myślenie matematyczne myślenie naukowe umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym Beata Standio

5 Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w szkole podstawowej należą:
umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym także w celu wyszukiwania i korzystania z informacji; umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywani swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji; umiejętność pracy zespołowej. Beata Standio

6 Zadania szkoły Ważnym zadaniem szkoły podstawowej jest przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Nauczyciele powinni stwarzać uczniom warunki do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, na zajęciach z różnych przedmiotów. Beata Standio

7 Analogowe (dawne, stare)
Jakie są media? Analogowe (dawne, stare) rysunek, malarstwo, fotografia tradycyjna mowa, muzyka, fonografia, radiofonia teatr, film, telewizja pismo, drukarstwo Beata Standio

8 Media cyfrowe To dowolna forma (lub format) prezentacji i użytkowania treści (np. tekstowych, graficznych, audiowizualnych), które są zapisywane, odtwarzane, dystrybuowane i edytowane przy użyciu urządzeń, nośników i systemów elektronicznych, działających w oparciu o informacje przetwarzane w systemie cyfrowym. Beata Standio

9 Jakie są media? Cyfrowe (nowe) Internet, www – strona internetowa
DVD, pendrive e-book i biblioteka cyfrowa telewizja cyfrowa (satelitarna, kablowa, naziemna) gra komputerowa fotografia cyfrowa Beata Standio

10 Najnowsze media Wikipedia Facebook Blog Second Life YouTube Twitter
Podcast Telefon komórko-wy 3G Beata Standio

11 MEDIA EDUKACJNE: to różnego rodzaju przedmioty, urządzenia i materiały, a także mass media (radio, telewizja, Internet), które umożliwiają zdobywanie informacji lub przekazują informację od nadawcy do odbiorcy w formie komunikatów skonstruowanych ze słów, obrazów, dźwięków. Beata Standio

12 Obszary wykorzystania mediów (hipermediów) w edukacji:
diagnostyka i terapia pedagogiczna, badania edukacyjne, organizacja i zarządzanie szkołą, proces kształcenia. Beata Standio

13 Media jako elementy wspierające diagnostykę i terapię pedagogiczną:
praca z niepełnosprawnymi (upośledzenie słuchu, wzroku, umysłowe) terapia pedagogiczna (logopedia, trudności w uczeniu, dysleksja, dysgrafia) diagnozowanie pedagogiczne Beata Standio

14 Media w badaniach edukacyjnych:
ocena systemu kształcenia analiza zjawisk i procesów społecznych związanych z funkcjonowaniem szkoły Beata Standio

15 Media w organizacji i zarządzaniu szkołą:
administrowanie szkołą, praca w sekretariacie, oświata komputerowa, organizowanie procesu kształcenia (Director), dokształcanie nauczycieli: projektowanie materiałów multimedialnych poradniki: porady prawne oświata komputerowa organizowanie procesu kształcenia (Director) Beata Standio

16 Media jako element wspierający proces kształcenia:
programy uczące, przedmiotowe, uczenie umiejętności, np. gry na gitarze, nauczanie języków obcych, programy prezentujące materiał nauczania (książki elektroniczne, podręczniki, zbiory grafik, aplikacje multimedialne), programy wspierające proces opracowania materiału nauczania, w tym wspierające poszukiwanie informacji (czasopisma, encyklopedie, atlasy, katalogi, słowniki, bazy informacyjne) i dokumentacje (opracowania firm, instytucji oświatowych, nauczycieli akademickich, programy do analiz materiału), programy rozwijające umiejętności twórcze (dotyczące sztuki, twórczość komputerowa, programowanie wirtualnej rzeczywistości), Beata Standio

17 Media jako element wspierający proces kształcenia:
gry i zabawy edukacyjne, monitoring dydaktyczny, programy wspomagające narzędziowo proces kształcenia (wspomagające proces projektowania, pakiety graficzne, przeglądarki, programy do zrzucania ekranów, do tworzenia prezentacji, inteligentne systemy prezentacji wiedzy, bazy zarządzające filmami wideo), programy uzupełniające (systemy ekspertowe np. egzaminacyjne, symulacje komputerowe, języki symulacyjne, symulacje nauczycielskich analiz pracy uczniów). Beata Standio

18 Media cyfrowe w edukacji wczesnoszkolnej:
Telewizja - programy edukacyjne; Aparat fotograficzny – dokumento- wanie wydarzeń klasowych; Komputer – zajęcia edukacyjne, gry edukacyjne; Internet - korzystanie z informacji; porozumiewanie się za pomocą poczty elektronicznej; Tablica interaktywna - motywacja do aktywnej pracy w czasie lekcji; E-booki – budzenie zainteresowań czytelniczych; Beata Standio

19 Korzyści z zastosowania w edukacji mediów cyfrowych
dostęp do różnych źródeł informacji, wzbogacenie procesu nauczania, uatrakcyjnienie zajęć, przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym Beata Standio

20 Korzyści z zastosowania w edukacji mediów cyfrowych
możliwość nauczania polisensorycznego (oddziaływania na wiele zmysłów), zwiększenia aktywności i motywacji uczniów, możliwość wychowania uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów. Beata Standio

21 Bibliografia Gajda J., Media w edukacji, 2002.
Gabon-Klas T., Media i komunikowanie masowe: teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, 2005. Retter H., Komunikacja codzienna w pedagogice, 2005. Siemieniecki B., Komputer edukacji, 2002. Podstawa programowa Wikipedia Beata Standio

22 Dziękuję za uwagę Beata Standio


Pobierz ppt "MEDIA CYFROWE W EDUKACJI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google