Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Perspektywy kształcenia się przez całe życie w regionie łódzkim w aspekcie Polskiej Ramy Kwalifikacji Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Perspektywy kształcenia się przez całe życie w regionie łódzkim w aspekcie Polskiej Ramy Kwalifikacji Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w."— Zapis prezentacji:

1 Perspektywy kształcenia się przez całe życie w regionie łódzkim w aspekcie Polskiej Ramy Kwalifikacji Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10

2 Nowe relacje: pracownik - rynek pracy - edukacja pracownik - rynek pracy - edukacja pracownik - cecha : mobilność rynek pracy – cecha : zmienność edukacja – cecha : ustawiczność Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10

3 tryb formalny kształcenia UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE SZKOŁA tryb pozaformalny kształcenia tryb nieformalny kształcenia DOKSZTAŁCANIE DOSKONALENIE edukacja obok, poza szkołą samouczenie się, doświadczenie w procesie pracy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10

4 Zasadnicza szkoła zawodowa, np. elektryk Technikum, np. technik elektryk Kwalifik acja Technikum, np. technik ……. Kwalifik acja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10

5 Uzupełnianie kwalifikacji, kolejne zawody sprzedawca technik handlowiec A.18 A.22 A.18 T.11 T.12 technik hotelarstwa T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10

6

7 Nowe podejście najważniejsze są efekty uczenia się W Polskiej Ramie Kwalifikacji efekty uczenia się, podobnie jak w Europejskiej Ramie Kwalifikacji, podzielono na trzy następujące grupy: wiedza umiejętności kompetencje społeczne Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10

8

9 Kompetencje kluczowe POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI dla współczesnego rynku pracy planowanie, organizowanie i ocenianie własnego uczenia się w aspekcie edukacji ustawicznej, skuteczne komunikowanie się w różnych sytuacjach, umiejętność współdziałania w zespole, twórcze rozwiązywanie problemów, kompetencje informatyczne Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10

10 WSPÓŁCZESNY RYNEK PRACY Oczekiwania pracodawców wobec potencjalnych pracowników: odpowiednie kwalifikacje (wiedza, umiejętności, cechy osobowości) doświadczenie specjalistyczne uprawnienia zawodowe np. obsługa wózków widłowych, prawo jazdy, uprawnienia elektryczne i gazowe, obsługa tokarki, frezarki, spawarki.. samodzielność w wykonywaniu zadań znajomość języków obcych (język dominujący to język angielski) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10

11 komunikatywność systematyczność kreatywność zdolności analityczne chęć uczenia się dyspozycyjność motywacja entuzjazm zaradność uczciwość otwartość na doświadczenia umiejętność pracy w grupie stabilność emocjonalna odporność na stres optymizm Oczekiwania pracodawców wobec potencjalnych pracowników: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10

12 WSPÓŁCZESNY RYNEK PRACY NOWE ZAWODY: Mediator Negocjator Menadżer programów pomocy pracownikom Prawnik zajmujący się sprawami zdrowotnymi Rehabilitant geriatryczny Organizator pracy wirtualnej Etyczny haker Specjalista ds. komunikacji międzykulturowej i międzykulturowego zarządzania Specjalista ds. zarządzania zmianą Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10

13 ZAWODY PRZYSZŁOŚCI Specjaliści w zakresie szkoleń (e-learning) – kształcenie dorosłych Trenerzy umiejętności interpersonalnych Osoby zajmujące się organizacją czasu wolnego (animatorzy kultury, przewodnicy turystyczni) Menedżerowie projektów i kadra zarządzająca Pracownicy obsługi klienta (doradcy finansowi, podatkowi, ubezpieczeniowi) Pracownicy hoteli i restauracji Źródło: ORPdE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10

14 ZAWODY PRZYSZŁOŚCI Pracownicy usług społecznych i osobistych (opiekunki domowe, rehabilitanci, pielęgniarki, masażyści, psychologowie, psychoterapeuci) Inżynierowie (informatyka, nowoczesne technologie, biotechnologia, elektronika, budownictwo) Informatycy (wąskie specjalizacje) Mechatronicy Logistycy Źródło: ORPdE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10

15 Branże rozwojowe w województwie łódzkim Nowoczesne technologie (IT i AGD) BPO ( Business Process Outsourcing ) Turystyka i hotelarstwo Budownictwo Logistyka Energetyka Przemysł mody Źródło: ORPdE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10

16 Instytucje zajmujące się poradnictwem zawodowym KOMITET STERUJĄCY NARODOWE CENTRUM ZASOBÓW PORADNICTWA ZAWODOWEGO Zespół MPiPS Zespół NCZPZ MEN EUROPEJ- SKA SIEĆ NCZPZ MINISTERSWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ KOMISJA EUROPEJSKA EDUKACJA i KULTURA Szkolne Ośrodki KarieryBiura Karier Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Kluby Pracy Ochotnicze Hufce Pracy Agencje zatrudnienia Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

17 Z sytuacji rynkowej gospodarek wysokorozwiniętych wynika, że: Menedżer (dyrektor) doradza, ale nie wybór zawodu, tylko sposoby rozszerzenia alternatyw wyboru. Natomiast sam wybór dokonuje już pracownik (postawa refleksyjna) Doradztwo zawodowe jest procesem pomagania osobie w celu rozwoju i zaakceptowania zintegrowanego i adekwatnego obrazu siebie oraz określenia jej roli w świecie pracy; jest procesem sprawdzania tej roli w rzeczywistości i dostosowywania jej w sposób przynoszący satysfakcję dla osoby i korzyści dla społeczeństwa Definicja doradztwa zawodowego przyjętą przez Krajowe Towarzystwo Doradztwa Zawodowego w USA. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10

18 Każdy chciałby mieć wspaniałe życie i cieszyć się codziennością. To, jak czujemy się dziś, zależy w dużym stopniu od tego, co działo się wczoraj, a to co będzie w przyszłości, od tego co robimy dziś. Na przeszłość nie mamy już wpływu - możemy tylko na zdobytym doświadczeniu budować nowe życie, a z popełnionych wcześniej błędów wyciągać praktyczne wnioski. Na przyszłość mamy natomiast zasadniczy wpływ. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10

19 STRATEGIA ZINTEGROWANEGO ROZWOJU ŁODZI 2020+ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10

20

21 SYSTEM ZARZĄDZANIA STRATEGIĄ ZINTEGROWANEGO ROZWOJU ŁODZI 2020+

22 WIZJA ROZWOJU WOJ. ŁODZKIEGO REGION SPÓJNY TERYTORIALNIE I WIZERUNKOWO, KREATYWNY I KONKURENCYJNY W SKALI KRAJU I EUROPY, O NAJLEPSZEJ DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ, WYRÓŻNIAJĄCY SIĘ WYSOKĄ JAKOŚCIĄ ŻYCIA I ATRAKCYJNOŚCIĄ INWESTYCYJNĄ ORAZ NAJWIĘKSZĄ DYNAMIKĄ WZROSTU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10

23 MISJA PROWADZENIE ZINTEGROWANEJ I TERYRORIALNIE UKIERUNKOWANEJ POLITYKI ROZWOJU, OPARTEJ NA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ, BUDOWANIU WIĘZI SPOŁECZNYCH, TOŻSAMOŚCI REGIONALNEJ ORAZ PROMOCJI REGIONU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10

24 Małgorzata Bartosiak Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10


Pobierz ppt "Perspektywy kształcenia się przez całe życie w regionie łódzkim w aspekcie Polskiej Ramy Kwalifikacji Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google