Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.mlodziwlodzi.pl. Konkurs Młodzi w Łodzi – Językowzięci to kolejna inicjatywa programu Młodzi w Łodzi adresowana – oprócz studentów - także do absolwentów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.mlodziwlodzi.pl. Konkurs Młodzi w Łodzi – Językowzięci to kolejna inicjatywa programu Młodzi w Łodzi adresowana – oprócz studentów - także do absolwentów."— Zapis prezentacji:

1 www.mlodziwlodzi.pl

2 Konkurs Młodzi w Łodzi – Językowzięci to kolejna inicjatywa programu Młodzi w Łodzi adresowana – oprócz studentów - także do absolwentów łódzkich uczelni wyższych. Celem Konkursu jest promocja nauki języków obcych i zachęcenie łódzkich studentów i absolwentów do podnoszenia swoich kwalifikacji językowych. Konkurs jest odpowiedzią władz Miasta na wyzwania jakie - w dobie międzynarodowej konkurencji - są stawiane firmom z kluczowego dla Łodzi sektora outsourcingu usług biznesowych (BPO). Firmy zgłaszają zapotrzebowanie na nowej jakości pracowników. Nie wystarczy już być specjalistą w swoim obszarze wiedzy – zatrudniani w centrach BPO poza angielskim muszą znać co najmniej jeden dodatkowy język obcy. O KONKURSIE

3 www.mlodziwlodzi.pl Nagrodą w Konkursie jest dofinansowanie 3 semestrów nauki jednego z dziewięciu języków obcych najbardziej poszukiwanych przez łódzkich pracodawców, a jednocześnie mniej popularnych wśród studentów i absolwentów. Są to odpowiednio: NAGRODY język norweski, język portugalski, język szwedzki oraz język węgierski. język chorwacki, język czeski, język duński, język fiński, język niderlandzki,

4 www.mlodziwlodzi.pl Każda edycja Konkursu realizowana jest w dwóch etapach: w I etapie Kandydaci przesyłają Formularze Zgłoszeniowe, które podlegają ocenie formalnej i merytorycznej Organizatora, w II etapie wyboru Laureatów dokonuje Kapituła Konkursu. Terminy poszczególnych etapów Konkursu, listy Kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu oraz listy Laureatów z przydziałem do grup językowych będą publikowane na stronie www.mlodziwlodzi.pl. ZASADY KONKURSU

5 www.mlodziwlodzi.pl W Konkursie mogą brać udział zameldowani w Łodzi na pobyt stały lub czasowy: studenci łódzkich szkół wyższych państwowych lub prywatnych, którzy w dniu przystąpienia do Konkursu ukończyli co najmniej I rok studiów; absolwenci łódzkich uczelni wyższych, którzy w dniu zgłoszenia do Konkursu nie ukończyli 30 roku życia. KRYTERIA UCZESTNICTWA

6 www.mlodziwlodzi.pl MEDIA TRADYCYJNE Plakaty i ulotki w szkołach językowych, na łódzkich uczelniach oraz w łódzkich firmach z sektora BPO Reklama prasowa INTERNET strona MwŁ (zakładka) newsletter programu MwŁ, biur karier, Partnerów Konkursu, firm z branży BPO/ITO banery internetowe na stronach: realizatorów, Partnerów, firm BPO/ITO, uczelni, firm doradztwa zawodowego KAMPANIA PROMOCYJNA KONKURSU

7 www.mlodziwlodzi.pl studenci i absolwenci łódzkich uczelni wyższych zainteresowani podnoszeniem kwalifikacji językowych i podjęciem pracy w branży BPO/ITO inwestorzy z branży BPO/ITO – potencjalni jak również ci w Łodzi już obecni maturzyści stojący przed wyborem ośrodka akademickiego i miejscem rozwoju kariery zawodowej GRUPY DOCELOWE KAMPANII

8 www.mlodziwlodzi.pl KREACJA GRAFICZNA PLAKAT

9 www.mlodziwlodzi.pl KREACJA GRAFICZNA ULOTKA

10 www.mlodziwlodzi.pl PATRONAT HONOROWY

11 www.mlodziwlodzi.pl PATRONAT MERYTORYCZNY

12 www.mlodziwlodzi.pl PATRONAT MEDIALNY

13 www.mlodziwlodzi.pl Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora Urząd Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 113, 90-430 Łódź tel: (42) 638 47 00 e-mail: mlodziwlodzi@mlodziwlodzi.pl Kontakt :

14 www.mlodziwlodzi.pl DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Www.mlodziwlodzi.pl. Konkurs Młodzi w Łodzi – Językowzięci to kolejna inicjatywa programu Młodzi w Łodzi adresowana – oprócz studentów - także do absolwentów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google