Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Założenia i metodologia walidacji kompetencji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Założenia i metodologia walidacji kompetencji."— Zapis prezentacji:

1 Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Założenia i metodologia walidacji kompetencji zawodowych

2 Plan działań opracowanie metodologii; opracowanie metodologii; powołanie organu upoważnionego do przeprowadzenia walidacji kompetencji, posiadającego autorytet na rynku; powołanie organu upoważnionego do przeprowadzenia walidacji kompetencji, posiadającego autorytet na rynku; przygotowanie infrastruktury, przeszkolenie instruktorów; przygotowanie infrastruktury, przeszkolenie instruktorów; przeprowadzenie walidacji i certyfikacji kompetencji zawodowych zainteresowanych osób; przeprowadzenie walidacji i certyfikacji kompetencji zawodowych zainteresowanych osób; działania upowszechniające i promujące wśród przedsiębiorców. działania upowszechniające i promujące wśród przedsiębiorców.

3 Zakres testowania Poddanie walidacji 200 osób: Poddanie walidacji 200 osób: 130 pracowników branży budowlanej i instalatorskiej; 130 pracowników branży budowlanej i instalatorskiej; 70 osób bezrobotnych, 70 osób bezrobotnych,

4 Warunkiem przystąpienia do walidacji kompetencji zawodowych jest złożenie oświadczenia, o posiadaniu danych umiejętności i wiadomości Warunkiem przystąpienia do walidacji kompetencji zawodowych jest złożenie oświadczenia, o posiadaniu danych umiejętności i wiadomości Nie wymagane jest udokumentowane doświadczenie zawodowe Nie wymagane jest udokumentowane doświadczenie zawodowe

5 Założenia Walidacja dotyczy kompetencji związanych z zawodami: - monter instalacji sanitarnych, - monter instalacji gazowych Uczestnik zgłasza gotowość poddania się walidacji w określonym przez siebie obszarze umiejętności, wybierając jeden lub więcej modułów (specjalności) wymienionych w ramach tych zawodów. Uczestnik zgłasza gotowość poddania się walidacji w określonym przez siebie obszarze umiejętności, wybierając jeden lub więcej modułów (specjalności) wymienionych w ramach tych zawodów.

6 Przebieg procesu walidacji kompetencji zawodowych

7 Informacja – działania rekrutacyjne: Informacja do pracodawców: Informacja do pracodawców: Samorządy branżowe zrzeszające firmy budowlane i instalatorskie: Samorządy branżowe zrzeszające firmy budowlane i instalatorskie: - Olsztyńska Izba Budowlana, - Polska Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji oddział terenowy Olsztyn; - Polska Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji oddział terenowy Olsztyn; Ogłoszenia prasowe, internetowe; Ogłoszenia prasowe, internetowe; Urzędy pracy Urzędy pracy

8 pracownik/bezrobotny ok. 200 osób formularz zgłoszeniowy - oświadczenie o posiadaniu umiejętności i wiadomości zawodowych zdobytych w drodze doświadczenia

9 Spotkanie informacyjne z kandydatami do walidacji kompetencji zawodowych – przekazanie szczegółowych informacji, ustalenie terminu walidacji.

10 I ETAP teoretyczny test z zakresu wiedzy zawodowej i odpowiedzialności w wybranych specjalnościach + ewentualna rozmowa uzupełniająca z egzaminatorami

11 Przykład pytania: Wysokość: 102,35m Spadek Wysokość: 102,25m 5, 00 m Nachylenie tego chodnika wynosi: Odp. 1: 5% Odp. 2: 2,5% Odp. 3: 2% Nie wiem

12 Punkty ujemne za złą odpowiedź; 0 punktów za brak odpowiedzi, Różna waga pytań (pytania zasadnicze/kluczowe – większa liczba punktów), Pytania z wiedzy zawodowej oraz sprawdzające odpowiedzialność zawodową.

13 II ETAP test praktyczny (zadania do wykonania według scenariusza) Decyzja komisji egzaminacyjnej certyfikat

14 Test praktyczny Kandydaci losują zadania do wykonania, Kandydaci losują zadania do wykonania, Sami dobierają materiały oraz narzędzia do jego wykonania, Sami dobierają materiały oraz narzędzia do jego wykonania, Komisja ocenia jakość wykonanego zadania oraz elementy poboczne np. dbałość o porządek, bezpieczeństwo podczas wykonywania pracy, itp. Komisja ocenia jakość wykonanego zadania oraz elementy poboczne np. dbałość o porządek, bezpieczeństwo podczas wykonywania pracy, itp.

15 Skład i kompetencje komisji egzaminacyjnej Komisja egzaminacyjna - specjaliści branży budowlanej, posiadających odpowiednią wiedzę, umiejętności i uprawnienia do przeprowadzanie egzaminu; Komisja egzaminacyjna - specjaliści branży budowlanej, posiadających odpowiednią wiedzę, umiejętności i uprawnienia do przeprowadzanie egzaminu; W skład komisji walidacyjnej wchodzą przedstawiciele samorządów branżowych oraz instytucji szkoleniowej W skład komisji walidacyjnej wchodzą przedstawiciele samorządów branżowych oraz instytucji szkoleniowej Komisja ocenia test teoretyczny i zadania praktyczne, decyduje o przeprowadzeniu dodatkowej rozmowy z kandydatem, podejmuje decyzję o zatwierdzeniu lub nie kwalifikacji zawodowych. Komisja ocenia test teoretyczny i zadania praktyczne, decyduje o przeprowadzeniu dodatkowej rozmowy z kandydatem, podejmuje decyzję o zatwierdzeniu lub nie kwalifikacji zawodowych.

16 Miejsce i czas realizacji procesu walidacji Centrum Kształcenia Praktycznego Kadr Budowlanych W-M ZDZ (CKPKB) Centrum Kształcenia Praktycznego Kadr Budowlanych W-M ZDZ (CKPKB) Rozpoczęcie procesu - marzec 2007 r. Rozpoczęcie procesu - marzec 2007 r.

17 ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU ZGŁOSZENIA PROSIMY KIEROWAĆ DO BIURA PORJEKTU

18 Kontakt Biuro Projektu ul. Mickiewicza 5 10-548 Olsztyn tel. (089) 527 67 40 527 67 62 527 67 62 fax. (089) 535 39 84 www.BudujmyRazem.olsztyn.plequal@wmzdz.pl


Pobierz ppt "Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Założenia i metodologia walidacji kompetencji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google