Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego"— Zapis prezentacji:

1 Nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego
„i – Wielkopolska Innowacyjni dla Wielkopolski” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Europejskiego

2 CELE PRZYZNAWANIA NAGRODY
Nagroda „i - Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski” organizowana jest przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego w celu wzmocnienia konkurencyjności wielkopolskiej gospodarki poprzez wsparcie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw. Istotą Nagrody jest promocja innowacyjności w działalności gospodarczej w Województwie Wielkopolskim, by dzięki wzmocnieniu konkurencyjności i elastyczności na rynku pracy, umożliwić tworzenie nowych miejsc pracy. Nagroda ma wpływać na poprawę wizerunku regionu i jego firm poprzez promocję dobrych przykładów, zachęcanie firm do poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych oraz do wprowadzania stosownych zmian w wewnętrznej organizacji pracy. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Europejskiego

3 INNOWACYJNA INWENCJA Promocja współpracy pomiędzy przedsiębiorstwem a sferą nauki (jednostki i zespoły naukowo-badawcze, instytuty naukowe, ośrodki akademickie, szkoły wyższe, sieci i konsorcja naukowe) – nagroda za zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw poprzez zastosowanie najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych. Kategoria wyróżnia najdoskonalsze przykłady współpracy, kończące się wdrożeniem pomysłu w życie i stworzeniem innowacyjnego produktu lub procesu. Nagradzane są obie strony projektu – zespół badawczy oraz firma wdrażająca. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Europejskiego

4 MIKRO PRZYSZŁOŚCI O Nagrodę w tej kategorii mogą ubiegać się przedsiębiorstwa typu Mikro wytwarzające nowatorskie produkty, które opracowały nowoczesne procedury lub usługi i wprowadziły je z sukcesem na rynek. Produkty powinny funkcjonować na rynku nie dłużej niż 24 miesięcy przed rozpoczęciem danej edycji konkursu. Produkt winien oznaczać się wysoką innowacyjnością opracowania, zapewnić wysokie efekty ekonomiczne lub/i eksportowe wynikające z wdrożenia, zawierać znaczący udział polskiej myśli technicznej. Przedsiębiorstwa mogą reprezentować innowacyjne sektory gospodarki, takie jak: technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT), biotechnologia, nanotechnologia, nowe materiały, usługi, systemy zarządzania etc. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Europejskiego

5 CHARAKTERYSTYKA NAGRODY
Kategoria „Innowacyjna Inwencja” – nagroda zespołowa dla zespołu badawczego i przedsiębiorstwa wdrażającego NAGRODA zł Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Europejskiego

6 CHARAKTERYSTYKA NAGRODY
Kategoria „Mikro Przyszłości” – nagroda dla przedsiębiorstwa NAGRODA zł   Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Europejskiego

7 CHARAKTERYSTYKA NAGRODY
Przyznaje się następujący pakiet promocyjny: 1 miejsce w kategorii 1 i 2: Ø   pamiątkowy Dyplom i Statuetka Ø prawo do używania tytułu w materiałach firmowych jako „Laureat Nagrody i - Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski w .... roku” Ø  udział w 1 wyjeździe zagranicznym oficjalnej delegacji Województwa pod przewodnictwem Marszałka Województwa z zapewnieniem odpowiednich spotkań promocyjno-biznesowych z partnerami zagranicznymi; koszty udziału pokrywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Ø  udział w 1 imprezie gospodarczej w kraju Unii Europejskiej pokrywany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Ø   reklama w materiałach promocyjnych UMWW Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Europejskiego

8 PAKIET PROMOCYJNY POLAGRA FARM 2009 TUTTOFOOD 2009
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Europejskiego

9 HARMONOGRAM PROCEDURY PRZYZNAWANIA NAGRODY
Dokumenty zgłoszeniowe w danym roku należy zgłaszać od ogłoszenia Laureatów poprzedniej edycji konkursu (I kwartał roku) do 31 października w Sekretariacie Kapituły drogą elektroniczną i pocztową. Kapituła wybiera nominowanych i przedkłada ich Zarządowi Województwa Do końca roku Zarząd Województwa wybiera zwycięzców edycji danego roku. Ogłoszenie Laureatów i uroczyste wręczenie Nagrody przez Marszałka Województwa następuje w I kwartale następnego roku po roku jej przyznania. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Europejskiego

10 Wnioski zgłoszeniowe „Innowacyjna Inwencja”

11 Wnioski zgłoszeniowe „Mikro Przyszłości”

12 Sejmik Gospodarczy Województwa Wielkopolskiego
         Wielkopolski Klub Kapitału          Międzynarodowe Targi Poznańskie          Izby Gospodarcze          Izby Rzemieślnicze          Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych          Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości          Agencja Rozwoju Regionalnego w Koninie         Fundacje, Stowarzyszenia i Ośrodki Wspomagania Rozwoju MSP          Uczelnie Wyższe, Instytuty, Jednostki Badawczo-Rozwojowe          Inkubatory i Ośrodki Przedsiębiorczości          Jednostki Samorządu Terytorialnego Województwa Wielkopolskiego          Loża Laureatów Nagrody Gospodarczej Województwa Wielkopolskiego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Europejskiego

13 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
DEPARTAMENT GOSPODARKI Ul. Przemysłowa 46, Poznań tel Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Europejskiego


Pobierz ppt "Nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google