Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

mgr inż. Roman Włodarz stan prawny na

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "mgr inż. Roman Włodarz stan prawny na"— Zapis prezentacji:

1 mgr inż. Roman Włodarz stan prawny na 01-03 2008
Rozliczenie podatku VAT w rolnictwie na zasadach ogólnych – dylematy rezygnacji ze zwolnienia mgr inż. Roman Włodarz stan prawny na

2 Koniec okresu przejściowego na obniżone stawki VAT
Ustawa o VAT z marca 2004 roku przyjęła stawkę zwrotu zryczałtowanego - 5% natomiast stawki VAT na artykuły rolne oraz na podstawowe środki produkcji rolnej – 7%, Na okres przejściowy, do końca kwietnia 2008 roku, obowiązuje obniżona stawka na środki produkcji rolnej oraz na produkty rolne – 3%

3 Koniec okresu przejściowego na obniżone stawki VAT
Jest już pewne, że Komisja Europejska nie wyrazi zgody na przedłużenie okresu przejściowego dla stawki 3% VAT na środki produkcji, natomiast prawdopodobnie zostanie utrzymana stawka 3% na produkty rolne, Do chwili obecnej nie ma formalnie aktu prawnego, który potwierdzałby zgodę KE na obniżenie stawki VAT na produkty rolne

4 Skutki wprowadzenia zmian stawek VAT od 1 maja 2008
Rolnicy ryczałtowi – gwałtowne pogorszenie relacji zwrot zryczałtowany – podatek naliczony w środkach produkcji rolnej - praktycznie tylko w gospodarstwach o niskiej intensywności produkcji zwrot zryczałtowany pokryje wartość zapłaconego VAT w zakupionych środkach produkcji

5 Skutki wprowadzenia zmian stawek VAT od 1 maja 2008
Podatnicy VAT na zasadach ogólnych – teoretycznie zmiany będą neutralne, jednak w związku z częstszymi przypadkami wystąpienia do US o zwrot VAT, będzie to bardziej uciążliwe dla rolnika (np. więcej kontroli skarbowych)

6 Skutki wprowadzenia zmian stawek VAT od 1 maja 2008
Wyższe stawki VAT na środki produkcji staną się powodem do rezygnacji ze zwolnienia coraz większej liczby rolników ryczałtowych

7 V 1. Analiza skutków zmiany stawek VAT na przykładzie gospodarstwa z bydłem mlecznym

8 Użytkowanie ziemi, plony i zbiory
Bydło mleczna, 46 ha

9 Obrót stada bydła Bydło mleczna, 46 ha

10 Zestawienie produkcji zwierzęcej
Bydło mleczna, 46 ha

11 Zestawienie kosztów bezpośrednich produkcji zwierzęcej
Bydło mleczna, 46 ha

12 Zestawienie kosztów bezpośrednich produkcji roślinnej
Bydło mleczna, 46 ha

13 Zestawienie (rozdysponowanie) produkcji roślinnej
Bydło mleczna, 46 ha

14 Porównanie wariantów strumieni VAT związanych z produkcją sprzedaną
Bydło mleczna, 46 ha

15 Zestawienie sald strumieni VAT w różnych wariantach
Porównanie wariantów strumieni VAT związanych z zakupem środków produkcji rolnej Zestawienie sald strumieni VAT w różnych wariantach Bydło mleczna, 46 ha

16 Trzoda, cykl otwarty, 30 ha V 2. Analiza skutków zmiany stawek VAT na przykładzie gospodarstwa z produkcją trzody

17 Trzoda, cykl otwarty, 50 ha Obrót stada trzody

18 Zestawienie produkcji zwierzęcej
Trzoda, cykl otwarty, 50 ha

19 Zestawienie kosztów bezpośrednich produkcji zwierzęcej
Trzoda, cykl otwarty, 50 ha

20 Zestawienie kosztów bezpośrednich produkcji roślinnej
Trzoda, cykl otwarty, 50 ha

21 Zestawienie (rozdysponowanie) produkcji roślinnej
Trzoda, cykl otwarty, 50 ha

22 Porównanie wariantów strumieni VAT związanych z produkcją sprzedaną
Trzoda, cykl otwarty, 50 ha

23 Zestawienie sald strumieni VAT w różnych wariantach
Porównanie wariantów strumieni VAT związanych z zakupem środków produkcji rolnej Zestawienie sald strumieni VAT w różnych wariantach Trzoda, cykl otwarty, 50 ha

24 Analiza skutków zmiany stawek VAT na przykładzie gospodarstwa z trzodą chlewną

25 Użytkowanie ziemi, plony i zbiory
Trzoda, cykl zamknięty, 66 ha

26 Obrót stada trzody Trzoda, cykl zamknięty, 66 ha

27 Zestawienie produkcji zwierzęcej
Trzoda, cykl zamknięty, 66 ha

28 Zestawienie kosztów bezpośrednich produkcji zwierzęcej
Trzoda, cykl zamknięty, 66 ha

29 Zestawienie kosztów bezpośrednich produkcji roślinnej
Trzoda, cykl zamknięty, 66 ha

30 Zestawienie (rozdysponowanie) produkcji roślinnej
Trzoda, cykl zamknięty, 66 ha

31 Porównanie wariantów strumieni VAT związanych z produkcją sprzedaną
Trzoda, cykl zamknięty, 66 ha

32 Zestawienie sald strumieni VAT w różnych wariantach
Porównanie wariantów strumieni VAT związanych z zakupem środków produkcji rolnej Zestawienie sald strumieni VAT w różnych wariantach Trzoda, cykl zamknięty, 66 ha

33 Analiza skutków zmiany stawek VAT na przykładzie dużego gospodarstwa z produkcją roślinną

34 Użytkowanie ziemi, plony i zbiory
Produkcja roślinna, 530 ha

35 Zestawienie kosztów bezpośrednich produkcji roślinnej
Produkcja roślinna, 530 ha

36 Zwrot zryczałtowany oraz podatek VAT należny
Produkcja roślinna, 530 ha

37 Ogółem na gospodarstwo (zł)
Zestawienie skutków planowanej podwyżki VAT na środki produkcji - rolnik ryczałtowy bez inwestycji Wyszczególnienie Przed podwyżką VAT Po wzroście stawek VAT Rolnik ryczałtowy Na 1 ha (zł) Wartość zwrotu zryczałtowanego 147,19 zł 239,94 zł VAT naliczony w środkach produkcji 120,12 zł 261,15 zł Nadwyżka zwrotu zryczałtowanego 27,06 zł ,20 zł Ogółem na gospodarstwo (zł) ,50 zł ,11 zł ,09 zł 23 382,39 zł ,59 zł Produkcja roślinna, 530 ha

38 Zestawienie skutków planowanej podwyżki VAT na środki produkcji - zasady ogólne
bez inwestycji Wyszczególnienie Przed podwyżką VAT Po wzroście stawek VAT Rezygnacja ze zwolnienia Na 1 ha (zł) Vat należny od sprzedaży produktów 88,31 zł 143,97 zł VAT naliczony w środkach produkcji 120,12 zł 261,15 zł Zwrot z US ,81 zł ,18 zł Ogółem na gospodarstwo (zł) 76 301,70 zł ,11 zł ,09 zł ,41 zł ,39 zł Produkcja roślinna, 530 ha


Pobierz ppt "mgr inż. Roman Włodarz stan prawny na"

Podobne prezentacje


Reklamy Google