Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZIEMIA W TWOICH RĘKACH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZIEMIA W TWOICH RĘKACH."— Zapis prezentacji:

1 ZIEMIA W TWOICH RĘKACH

2 W Polsce na składowisk odpadów nagromadzonych jest już około 4 mld ton odpadów komunalnych. Przyjmując, że w Polsce żyje 40 mln obywateli i każdy z nich "produkuje" 250 kg odpadów (śmieci) rocznie, otrzymujemy roczny przyrost masy odpadów komunalnych w wielkości 10 mln ton.

3 Rocznie 4-osobowa rodzina
Każdy człowiek produkuje około 250 kg śmieci rocznie!!! Z tego wynika, że Rocznie 4-osobowa rodzina produkuje tonę śmieci!

4 Odpady te w większości nie są utylizowane, ani w jakikolwiek inny sposób zagospodarowywane. Zalegają one w środowisku naturalnym, pogrupowane jedynie w wysypiska komunalne.

5 Składowiska odpadów komunalnych silnie oddziałują z otoczeniem zmieniając na niekorzyść jego cechy krajobrazowe, zdrowotne i wszystkie inne. Odpady komunalne "pozostawione same sobie" ulegają naturalnej biodegradacji. Jednak proces ten trwa nawet kilka tysięcy lat.

6 Chusteczka higieniczna
Przykładowy czas rozkładu śmieci: Chusteczka higieniczna 3 miesiące

7 Przykładowy czas rozkładu śmieci:
Bilet autobusowy 3 - 4 miesiące

8 Przykładowy czas rozkładu śmieci:
Skórki bananów, pomarańczy 5 miesięcy

9 Przykładowy czas rozkładu śmieci:
Niedopałki papierosów 1 – 5 lat

10 Przykładowy czas rozkładu śmieci:
Plastikowa torba 400 lat

11 Przykładowy czas rozkładu śmieci:
Puszka aluminiowa 500 lat

12 Przykładowy czas rozkładu śmieci:
Plastikowa butelka lat

13 Przykładowy czas rozkładu śmieci:
Szklana butelka 4000 lat

14 Prowadząc gospodarkę odpadami komunalnymi ograniczoną do ich składowania i nie podejmując działań w zakresie ich recyklingu - "podkładamy" przyszłym pokoleniom "bombę ekologiczną". Składowiska odpadów są chemicznymi bombami zegarowymi. Odpady organiczne stanowią zaledwie około 30% wszystkich śmieci z gospodarstw domowych, a większość śmieci nie jest sortowana. Znajdują się więc w nich także metale ciężkie tj. rtęć z baterii, szkło, blacha, tworzywa sztuczne, resztki farb i wiele innych trujących substancji.

15 Te rozmaite materiały mieszają się, wywołując reakcje chemiczne, które z kolei powodują powstawanie jeszcze bardziej trujących substancji. Zanieczyszczenia przenikają powoli do gleby - zanieczyszczają wody gruntowe, stanowiące znaczną część wody pitnej. Na składowiskach odpadów wytwarzają się gazy mające tendencję do wybuchania, a po dostaniu się do atmosfery - przyczyniające się do zwiększenia efektu cieplarnianego. Mieszanina tych gazów składa się w 55% z metanu, 45% z dwutlenku węgla. Na składowiskach nie korzystających z nowoczesnych technologii tzw. biogaz uchodzi, a czasem się zapala.

16 Niektóre substancje znajdujące się na składowisku reagują między sobą, dając nowe związki, co może prowadzić do nagrzania się nawet do temperatury C. Na starych wysypiskach śmieci dochodzi do powstawania tlących się ognisk i wybuchów - powstaje bardzo toksyczny dym i pył.

17 Siedlisko chorób Mewy i wrony poszukujące pożywienia na wysypisku mogą przenosić wiele chorób na duże odległości. Niebezpieczeństwo stwarzają także gryzonie, muchy i komary, które znajdują tam pożywienie. Deszcze wypłukujące ze stert śmieci szkodliwe i często bardzo toksyczne substancje skażają ziemię i wodę. Odłamki szkła, ostre krawędzie puszek po konserwach często są przyczyną okaleczeń zwierząt.

18 CZASACH KONIECZNOŚCIĄ!
SEGREGOWANIE ODPADÓW JEST W DZISIEJSZYCH CZASACH KONIECZNOŚCIĄ!

19 Wiodącym celem domowej selekcji jest osiągnięcie poprawy stanu środowiska poprzez zwiększenie ilości pozyskiwanych z odpadów surowców oraz zmniejszenie ilości odpadów.

20 - odpady niebezpieczne - makulatura - szkło - plastik
Wyróżniamy następujące typy odpadów: - odpady niebezpieczne - makulatura - szkło - plastik

21 Do odpadów niebezpiecznych zaliczamy:
- zużyte baterie, akumulatory; - resztki farb, lakierów; - środki do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich; - środki ochrony roślin i pojemniki, w których były przechowywane; - przeterminowane lub tylko częściowo zużyte leki, - przedmioty zawierające w sobie rtęć, takie jak: termometry, lampy rtęciowe, świetlówki, przełączniki; - środki czyszczące, wywabiacze plam i opakowania po nich, rozpuszczalniki;

22 Sposoby na zmniejszanie ilości odpadów niebezpiecznych:
- przeterminowane lub niewykorzystane leki wyrzucamy do specjalnych pojemników w aptekach; - najlepiej zużywać całość produktu i nie zostawiać niczego w opakowaniach; - zamiast baterii jednorazowych używaj akumulatorków, nadających się do ponownego naładowania; - korzystaj z kalkulatorów na ogniwa słoneczne.

23 MAKULATURA Do makulatury przeznaczone są pojemniki i worki koloru niebieskiego! Do pojemnika lub worka na papier wkładamy tylko: - gazety; - katalogi; - czasopisma ilustrowane; - listy, papier do pisania; - zeszyty; - książki, - papier pakowy; - kartony; - pudełka.

24 wszystkie te rzeczy były czyste, absolutnie nie mogą zawierać żadnych
MUSIMY PAMIĘTAĆ ABY: wszystkie te rzeczy były czyste, absolutnie nie mogą zawierać żadnych metalowych części, nie mogą być w plastikowych opakowaniach, nie mogą też być szyte.

25 Kategorycznie do niebieskiego pojemnika lub worka na papier nie wrzucamy:
kartonów po mleku i napojach, kartoników po soczkach, kalek, zabrudzonego lub tłustego papieru, artykułów i papierów higienicznych, tapet, worków po cemencie;

26 Dla tego typu odpadów przeznaczone są pojemniki koloru żółtego.
ODPADY PLASTIKOWE Dla tego typu odpadów przeznaczone są pojemniki koloru żółtego.

27 Do żółtego pojemnika lub worka na plastik wrzucamy:
- plastikowe butelki bez nakrętek i obręczy (najlepiej kiedy butelki są zgniecione - kapsle wrzucać osobno do tego samego pojemnika); - opakowania po jogurtach; - torebki plastikowe i reklamówki; odpady wielomateriałowe (np. kartony po sokach i produktach mlecznych) - pojemniki plastikowe po mydłach w płynie, szamponach, itp.; - wielorazowe butelki z tworzywa sztucznego; - kubki z tworzywa sztucznego; - plastikowe koszyczki po owocach; - korki i zakrętki.

28 Do żółtego pojemnika lub worka na plastik nie wrzucamy:
artykułów wykonanych z połączeń z innymi materiałami; - tworzyw sztucznych piankowych

29 Na szkło przeznaczone są zielone worki i pojemniki.

30 Do pojemnika lub worka na szkło wrzucamy tylko:
- białe i kolorowe butelki jednorazowe; - słoiki; - butelki po napojach dla dzieci; - butelki po winie i napojach alkoholowych; butelki po piwie - pojemniki szklane i flakony; - szklane opakowania po kosmetykach.

31 W żadnym razie do zielonego pojemnika na szkło nie wrzucamy:
- zakrętek; - kapsli; - korków; - kokard z ołowiu (np. z butelek po szampanie); - porcelany i ceramiki; - butelek z tworzywa sztucznego; - luster; - szkła okiennego; - zużytych żarówek.

32 SPOSOBY NA ZMNIEJSZENIE ILOŚCI ŚMIECI:
Ogranicz ilość niepotrzebnych opakowań. Używaj produktów, które można użyć ponownie (nie są jednorazowe). Naprawiaj zamiast wyrzucać.

33 ZMNIEJSZAJMY ILOŚĆ ŚMIECI!
Odpady toksyczne (np. zużyte baterie) wyrzucaj do przeznaczonych do tego celu pojemników. Sprzedaj lub oddaj innym rzeczy, które chcesz wyrzucić! Bierz udział w recyklingu! Zbuduj kompostownik! Zachęcaj innych do zmniejszania liczby swoich śmieci! Szukaj własnych sposobów na zmniejszenie ilości śmieci jak na przykład: huśtawka z opony.

34 CO TO JEST RECYKLING ? recykling - rozumie się przez to taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii, Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 628). Zalety recyklingu: - zmniejsza strumień odpadów kierowanych na składowiska - pozwala na odzyskanie wielu cennych surowców wtórnych bez konieczności obciążania linii technologicznych mechanicznego sortowania.

35 Odpady poddane recyklingowi
trafiają do specjalnych maszyn, które przerabiają je na nowy produkt, lub na materiał, z którego produkt powstanie. Pomaga to zmniejszyć zaśmiecenie środowiska, a także zmniejsza koszty produkcji.

36 SUROWCE WTÓRNE PRODUKTY Z RECYCLINGU

37 Produkty ze szkła nadają się do ponownego przerobu (recyklingu) w
100% Ze 100 ton makulatury można wyprodukować 90 ton papieru z odzysku Butelki plastikowe można przerobić na plastiki stanowiący surowiec do produkcji: włókna, foli, opakowań ochronnych. opakowań ozdobnych oraz do opakowań wykorzystywanych w przemyśle chemicznym i kosmetycznym.

38 Dziękuje za uwagę 


Pobierz ppt "ZIEMIA W TWOICH RĘKACH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google