Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bezpieczeństwo państwa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bezpieczeństwo państwa"— Zapis prezentacji:

1 Bezpieczeństwo państwa
Ćwiczenia 1 WPROWADZENIE mgr Ewa Wolska

2 Bezpieczeństwo: wywodzi się od łacińskiego sine cura – „bez pieczy”;
charakter egzystencjalny zaspokojenie takich potrzeb, jak: istnienie, przetrwanie, całość, niezależność, tożsamość, spokój, posiadanie, pewność funkcjonowania i rozwoju.

3 BEZPIECZEŃSWTO „Bezpieczeństwo nie jest wszystkim, ale bez bezpieczeństwa wszystko jest niczym” J. Stańczyk - „Bezpieczeństwo jest naczelną potrzebą człowieka i grup społecznych, a zarazem najważniejszym ich celem" św. Augustyn „Żaden człowiek nie jest bezpieczny w posiadaniu tych rzeczy, które może utracić wbrew swej woli"

4 Definicja BN: naczelna misja narodowa społeczeństwa i państwa, polegająca na ochronie i obronie wartości i interesów narodowych przed istniejącym i potencjalnym zagrożeniem i zapewnienie zewnętrznych i wewnętrznych warunków do swobodnego rozwoju i sprostania wyzwaniom, jakie niesie dla narodu zmienność, nieprzewidywalność i postęp cywilizacyjny

5

6 Teoria E,R,G C. Alderfora E – existence – egzystencji - potrzeby egzystencjalne takie jak: potrzeby fizjologiczne, materialne, poprawa warunków pracy, R – relatedness – związku - potrzeby stosunków społecznych, m.in.: aspiracje, potrzeba integracji w zespole, G – growth – wzrostu - potrzeby rozwoju osobistego

7

8 Bezpieczeństwo państwa (narodowe):
to zdolność władz i narodu do ochrony jego wewnętrznych wartości: przetrwanie państwa jako instytucji, narodu jako grupy etnicznej, biologiczne przeżycie ludności, integralność terytorialna państwa, jego niezależność polityczna i swoboda działania międzynarodowego, spokój, ochrona własności, jakość życia obywateli. poziom rozwoju społeczno-gospodarczego, jakość stosunków społecznych, zakres praw i swobód obywatelskich, dorobek kulturalny, przyjazne i bezpieczne środowisko naturalne.

9 thomas hobbes "Bellum omnium contra omnes" – Stan natury
„wojna wszystkich przeciw wszystkim” "życie człowieka jest samotne, biedne, bez słońca, zwierzęce i krótkie"

10 Państwo Ludność; Określone terytorium; Władza;
Zdolność do utrzymywania do utrzymywania stosunków z innymi państwami

11 Cele państwa byt, potęga, niepodległość,
siła moralna i materialna państwa; dobrobyt, rozwój i stabilność gospodarcza zachowanie tożsamości narodowej; wysoka pozycja międzynarodowa; ukształtowane zoptymalizowane środowisko międzynarodowe bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe (państwa).

12 Narzędzia polityki państwa
prawo, sądownictwo, administracja, dyplomacja, siły ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego, siły zbrojne.

13 Racja stanu Priorytet w działalności państwa wspólne dobro
pierwszeństwo interesów państwa nad innymi, priorytet interesu państwa, Po 1989? Dzisiaj: umacnianie niepodległości, suwerenności, rozwój cywilizacyjny i gospodarczy, prestiż, pozycja międzynarodowa.

14 Rodzaje bezpieczeństwa wg kryterium
Podmiotowego Przedmiotowego Przestrzennego Źródeł zagrożeń międzynarodowe państwa jednostki polityczne militarne ekonomiczne ekologiczne socjalne informacyjne kulturowe technologiczne lokalne subregionalne regionalne globalne wewnętrzne zewnętrzne

15

16 Ewolucja postrzegania bezpieczeństwa
1. militarne – brak zagrożeń militarnych = bezpieczeństwo. Wartości nadrzędne: integralność terytorialna, niezależność polityczna, przetrwanie narodu i państwa. siła militarna najważniejsza ZMIANA : delegalizacja wojny agresywnej Pakt Brianda-Kelloga z 1 sierpnia 1928 r. Karta Narodów Zjednoczonych z 26 czerwca 1945 r. Deklaracja zasad prawa międzynarodowego uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 24 października 1970 r. okres zimnej wojny rewolucja naukowo-techniczna

17 wzrost współzależności międzynarodowych – globalizacja
globalna wioska, MacLuhan. wzrost zagrożeń niemilitarnych kolektywizm działań wyparł indywidualizm w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego, np. terroryzm wzrost roli i znaczenia podmiotów pozarządowych – więcej wartości chronionych tzw. bezpieczeństwo ludzkie – większa rola praw człowieka

18 Zagrożenia dla bezpieczeństwa
destabilizacja systemu politycznego, wadliwie funkcjonujące mechanizmy gospodarcze i społeczne, masowe łamanie praw człowieka, konflikty społeczne masowe ruchy społeczne, klęski naturalne, degradacja środowiska naturalnego, awarie techniczne nielegalna migracja, zorganizowana przestępczość korupcja poliferacja BMR terroryzm patologie społeczne, bieda.

19 Następne ćwiczenia Prasówka – śledzić wiadomości z kraju i ze świata dotyczące bezpieczeństwa Zadanie domowe: 1. Case Study Przeczytać: Case Study= Czy demokracja jest systemem uniwersalnym? Przygotować odpowiedzi na „Pytania dla studenta” od 1-10. Będziemy dyskutować na te tematy na początku następnych zajęciach. 2. Zastanowić się, czy mniejszość muzułmańska w Europie jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa poszczególnych państw, czy szansą na budowę wielokulturowej wspólnoty europejskiej?


Pobierz ppt "Bezpieczeństwo państwa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google