Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Temat: Modele rozwoju gospodarczego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Temat: Modele rozwoju gospodarczego"— Zapis prezentacji:

1 Temat: Modele rozwoju gospodarczego
Dział WAPÓŁCZESNE PRZEMIANY SPOŁECZNO-GOSPODARCZE I POLITYCZNE PAŃSTW ŚWIATA Temat: Modele rozwoju gospodarczego

2 Główne modele rozwoju gospodarczego
Model maltuzjański Model Keynesa Model ogólnoświatowego zrównoważonego rozwoju (ekorozwój)

3 Model maltuzjański Stworzył go Thomas Robert Malthus
(brytyjski ekonomista) Przełom XIX i XX wieku Założenia: -Liczba ludności świata będzie rosła w postępie geometrycznym (3% rocznie i podwaja się co 25 lat) -Zapotrzebowanie na żywność rośnie w postępie arytmetycznym (wolniej) Konsekwencje: Dysproporcje między przyrostem naturalnym a produkcją żywności – głód, ubóstwo Propozycje rozwiązania problemu -ograniczyć przyrost naturalny przez utrzymanie płac na niskim poziomie

4 Czy ta teoria się sprawdziła?

5 Teoria sformułowana przez Malthusa się nie sprawdziła
Malthus nie docenił on roli postępu technicznego we wzroście przychodów z ziemi i wydajności pracy. Systematycznie spadał współczynnik przyrostu naturalnego

6 Idea neomaltuzjanizmu
Idea odżyła na nowo po II Wojnie Światowej Eksplozja demograficzna w byłych krajach kolonialnych Wzrost liczby ludności zagraża tym krajom oraz ludności na ziemi Lata 70. XX wieku idee te stały się znowu popularne za sprawą Klubu Rzymskiego „Granice wzrostu”-problemy przyszłości świata

7 Teoria Keynesa Lata 30. XX wieku Angielski ekonomista
Malthus zwrócił uwagę na korelacje zachodzące pomiędzy przyrostem ludności, a poziomem zamożności społeczeństwa, upatrując we wzroście demograficznym zagrożenie, prowadzące nieuchronnie do klęski głodu oraz nędzy. Wychodząc z tego założenia przeciwstawiał się wszelkiej pomocy materialnej na rzecz ubogich warstw społecznych w Anglii. Założenia: Gospodarka ogranicza wielkość popytu, a nie wielkość zasobów Najważniejszy jest popyt inwestycyjny, gdyż on wpływa na dochód narodowy Nie mamy oszczędzać tylko inwestować!!!

8 Model ekorozwoju doktryna ekonomii politycznej, zakładająca jakość życia na poziomie na jaki pozwala obecny rozwój cywilizacyjny, w przeciwieństwie do "żelaznej reguły ekonomii" Malthusa. WCED z 1987 r. – "Nasza Wspólna Przyszłość": „Na obecnym poziomie cywilizacyjnym możliwy jest rozwój zrównoważony, to jest taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie.”

9 Zrównoważony rozwoju, jako wynikowa trzech składowych, tj
Zrównoważony rozwoju, jako wynikowa trzech składowych, tj. społeczeństwo, środowisko i ekonomia.

10 Agenda 21 jest dokumentem programowym, który przedstawia sposób opracowania i wdrażania programów zrównoważonego rozwoju w życie lokalne. Dokument ten został przyjęty na konferencji "Środowisko i Rozwój" z inicjatywy ONZ w 1992 roku na II Konferencji w Rio de Janeiro.

11 Zadanie Podaj ogólne założenia Globalnego Programu Działań (Agenda 21)


Pobierz ppt "Temat: Modele rozwoju gospodarczego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google