Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szanse i zagrożenia europejskiej polityki społecznej (EPS)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szanse i zagrożenia europejskiej polityki społecznej (EPS)"— Zapis prezentacji:

1 Szanse i zagrożenia europejskiej polityki społecznej (EPS)

2 Europa socjalna – jaka to wartość
EPS społeczna jest wyrasta z akceptacji ważnych wartości i zarazem je umacnia; EPS daje wysoki poziom zabezpieczenia społecznego; EPS łagodzi dolegliwość społeczną kryzysów; EPS podnosi jakość życia Europejczyków; EPS to „znak firmowy” Europy

3 Europejskie bezpieczeństwo socjalne na tle światowym
Tylko w 28% światowej populacji mamy do czynienia z systemami pomocy socjalnej obejmującej wszystkie dziedziny wg konwencji 102 MOP; Jedynie 20% zdolnych do pracy ma dostęp do pomocy społecznej; 1/3 nie ma dostępu do usług medycznych 26% światowej populacji objętych jest systemem emerytalnym; 42% ma system wsparcia bezrobotnych, ale w Afryce tylko 1% Średnio 17,2% PKB przeznaczane jest na ZS (OECD -19,5%, kraje o niskich dochodach 4,1%)

4 Rodzaje zagrożeń dla EPS
Zagrożenia wewnątrzeuropejskie : Ideologiczne ( od liberalizmu do socjalizmu, anarchizm) polityczne (osłabienie lub rozpad UE, redukcja zobowiązań UE i państw); Ekonomiczne ( zmniejszenie poziomu redystrybucji, niekontrolowana prywatyzacja usług socjalnych)

5 Rodzaje zagrożeń EPS Zagrożenia zewnętrzne :
wojna, konflikt międzynarodowy; światowy kryzys ekonomiczny; presja nieuczciwej konkurencji; masowa emigracja do krajów UE;

6 Szanse EPS w dobie kryzysu
EPS musi pokazać swoją skuteczność w ochronie zagrożonych; EPS powinna być bardziej efektywna; EPS powinna obejmować nowe dziedziny np. systemy emerytalno – rentowe; EPS powinna być skuteczniej integrowana w ramach OMC

7 Główne wyzwania EPS Odnowiona Agenda Społeczna (2008) wskazuje na trzy wyzwania dla EPS : globalizacja rozwój technologii demografia

8 Czym grozi i co daje globalizacja
Globalizacja to proces likwidacji barier w wymianie handlowej, przepływie kapitału i informacji oraz zwiększająca się swoboda przepływu osób Globalizacja : daje szansę na rozwój krajom „trzeciego świata” stwarza możliwość wykorzystania kapitału i potencjału firm; upowszechnia technologie i przyśpiesza ich rozwój stabilizuje rynki i zapobiega globalnemu konfliktowi; zapewnia przepływ wiedzy, informacji, wartości; upowszechnia demokrację i prawa człowieka; zwiększa możliwości wymiany kulturalnej i turystycznej

9 Czym grozi globalizacja
utratą miejsc pracy z powodu przeniesienia produkcji do krajów o niskich kosztach pracy; destabilizacją systemów finansowych; unifikacją kultury przeludnieniem nasileniem emigracji i konfliktami kulturowymi niepokojami wewnętrznymi w wielu krajach

10 Co daje rozwój technologii
Podnosi poziom życia ludzi, poprawia jego jakość; Pozwala na przepływ informacji; Poprawia efektywność Pozwala lepiej wykorzystywać zasoby Umożliwia ochronę środowiska

11 Czym grozi rozwój technologii
Zróżnicowanie poziomów rozwoju w zależności od dostępu; Zależnością technologiczną; Wykorzystaniem dla celów militarnych; Niekontrolowanymi manipulacjami genetycznymi Rozpowszechnieniem inwigilacji i kontroli Wykluczeniem technologicznym i cyfrowym

12 Czym jest zagrożenie demograficzne w UE
Niski poziom dzietności (1,6) poniżej poziomu zastępowalności pokoleń (2,1) Zachwianie proporcji między pracującymi i niepracującymi; Deficyty w składkowych systemach zabezpieczenia społecznego i budżetach krajów UE; Obniżeniem poziomu rozwoju Wykluczeniem cyfrowym, osłabieniem potencjału intelektualnego Zmianą polityki na konserwatywną i zamkniętą

13 Ograniczanie negatywnych skutków starzenia się społeczeństw
Polityka odnowy demograficznej ( pronatalistyczna czy prorodzinna ?); Wydłużenie czasu pracy; Ekonomizacja sektora publicznego i podniesienie efektywności systemów wsparcia; Rozwój nowych rynków regulowanych i wspomaganych; Zastosowanie nowoczesnych technologii; Edukacja permanentna i promocja zatrudnienia 50+.

14 Europa socjalna Wszystko to co składa się na wysoki poziom bezpieczeństwa socjalnego w Europie można określić mianem Europy socjalnej; Europa socjalna gwarantuje wysoką jakość życia; Europa socjalna – to wyróżnik i duma Europejczyków Dorobek krajów UE w dziedzinie socjalnej oraz EPS wymagają dostosowań, ale powinny stanowić trwały element ładu społeczno-gospodarczego


Pobierz ppt "Szanse i zagrożenia europejskiej polityki społecznej (EPS)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google