Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czy demokracja sprzyja wzrostowi gospodarczemu?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czy demokracja sprzyja wzrostowi gospodarczemu?"— Zapis prezentacji:

1 Czy demokracja sprzyja wzrostowi gospodarczemu?
Szymon Kamiński r.

2 Plan prezentacji Czynnik wpływające na wzrost PKB
Wzajemne zależności pomiędzy rządami prawa, demokracją a wzrostem PKB Dane empiryczne

3 Czynniki wpływające na długookresowy wzrost PKB
Stabilny system polityczny Poszanowanie praw własności Wysoka jakość instytucji Brak korupcji Demokracja?

4 Czym jest demokracja ? Formą rządów, w której władza jest sprawowana przez ludność, bezpośrednio lub pośrednio za pomocą reprezentacji, zazwyczaj wybieranej wskutek wolnych wyborów. Systemem, w którym istnieją przynajmniej dwie konkurujące ze sobą partie, gdzie każdy obywatel dysponuje jednym głosem.

5 Wolność polityczna vs wolność ekonomiczna
Przekonanie, że te dwie sfery działają niezależnie od siebie. Prowadzi to do błędnego wniosku, że każda forma rządów może w długim okresie istnieć wraz z każdym systemem gospodarczym.

6 Rządy prawa a wzrost gospodarczy
Źródło: R. J. Barro, Rule of Law, Democracy and Economic Performance, 2000 Index of Economic Freedom, The Heritage Foundation

7 Wpływ demokracji na wzrost gospodarczy
Pozytywne aspekty: Przekonanie o nienaruszalności własności prywatnej Kontrola nad funkcjonowaniem instytucji Stabilność społeczna Negatywne aspekty: Wiele różnych zdań Wpływ grup interesu „Nadmiar demokracji”

8 Rządy prawa a demokracja
Źródło: R. J. Barro, Rule of Law, Democracy and Economic Performance, 2000 Index of Economic Freedom, The Heritage Foundation Źródło:R. J. Barro, Rule of Law, Democracy and Economic Performance, 2000 Index of Economic Freedom, The Heritage Foundation

9 Wzrost PKB w wybranych krajach
Źródło: opracowanie własne

10 Demokracja a wzrost PKB
Źródło: R. J. Barro, Rule of Law, Democracy and Economic Performance, 2000 Index of Economic Freedom, The Heritage Foundation

11 Przypadek Chin Początki wolnego rynku Skutki deregulacji
Zagrożenie dla Jedynej Słusznej Partii Co dalej?

12 Podsumowanie Biedne społeczeństwo nie będzie w stanie mądrze wybrać swoich przedstawicieli Wolność ekonomiczna jest warunkiem koniecznym do zaistnienia wolności politycznej Rozwój gospodarczy stymuluje demokrację

13 Koniec


Pobierz ppt "Czy demokracja sprzyja wzrostowi gospodarczemu?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google