Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tomasz Pieciukiewicz Rafał Hryniów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tomasz Pieciukiewicz Rafał Hryniów"— Zapis prezentacji:

1 Tomasz Pieciukiewicz Rafał Hryniów
BYT Tomasz Pieciukiewicz Rafał Hryniów

2 Zawartość Zasady Prezentacje Szkolenie Kolokwia Projekt

3 Zasady 3 kolokwia + projekt Navision
Każdy musi przeprowadzić 1 prezentację Projekt przygotowany w 2 zespołach Przedmiot zakończony egzaminem Nie ma możliwości zwolnienia z egzaminu Maksimum 3 nieobecności

4 Prezentacje Prezentacja 1 (zajęcia 2): Prezentacja 2 (zajęcia 2):
Role w zespole projektowym Prezentacja 2 (zajęcia 2): Cykle życia oprogramowania Prezentacja 3 (zajęcia 5): Planowanie zadań i metody ich obrazowania Prezentacja 4 (zajęcia 9): Komunikacja w zespole projektowym

5 Prezentacje: Prezentacja 5 (zajęcia 10): Prezentacja 6 (zajęcia 10):
Jakość w projekcie informatycznym Prezentacja 6 (zajęcia 10): Testowanie oprogramowania Prezentacja 7 (zajęcia 12): Szacowanie złożoności oprogramowania

6 Prezentacje Reguły oceniania prezentacji: Użyte materiały
Tylko wykłady – maksymalna cena 40p Inne źródła W stopniu minimalnym – do 50p Zadowalająco – do 65p Dużo (oparcie się głównie o źródła zewnętrzne) – do 80 Sposób prowadzenia Siedzenie – ocena obniżona o 10 punktów Czytanie – ocena obniżona o 10 punktów Brak slajdów – ocena obniżona o 30 punktów Dodatkowe punkty Materiały dla studentów Przeprowadzenie dyskusji

7 Szkolenie Trwające 2 zajęcia szkolenie z MS Project Zakres szkolenia:
Planowanie i kontrola zadań Śledzenie harmonogramu Raporty – wykorzystanie i definiowanie Zasoby, przydział zasobów Szkolenie powinno zawierać zadania dla studentów Dobrze przygotowanie szkolenie +0,5 oceny na koniec.

8 Kolokwia Kolokwium 1 (zajęcia 4):
Faza strategiczna i faza analizy - wykłady BYT 1-3, Definiowanie celu i zakresu projektu Definiowanie założeń funkcjonalnych niefunkcjonalnych

9 Kolokwia Kolokwium 2 (zajęcia 8): Kolokwium 3 (zajęcia 11):
Faza projektowania - wykład BYT 4-6, Budowa WBS, RAM, diagram Gantta Zadanie praktyczne w MS Project Kolokwium 3 (zajęcia 11): Faza implementacji, dokumentacji – wykład BYT 7,8, Testowanie, weryfikacja - wykład BYT 9,10, Wzorce dokumentacyjne Metryki jakości

10 Projekt Navision Wykonanie zadanie w systemie Navision (14 zajęcia)

11 Projekt Projekt realizowany w 2 grupach
Każda grupa przygotowuje wymagania dla drugiej Wymagania powinny być „życiowe”, związane z rzeczywistymi (lub fikcyjnymi ale realistycznymi) sytuacjami biznesowymi

12 Projekt W ramach projektu przygotowywana będzie wyłącznie dokumentacja

13 Projekt Dokument definicji wymagań (1-2 osoby)
Termin oddania: 4 zajęcia Sformułowanie celu i zakresu projektu Zdefiniowanie wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych. Podział wymagań na grupy.

14 Projekt Plan działań (1 osoba – kierownik projektu)
Termin oddania: 7 zajęcia Szczegółowe określenie planu działań w projekcie oraz kontrola postępów prac. Zastosowanie diagramów WBS, macierzy RAM oraz wykresu Gantta.

15 Projekt Struktura organizacji zespołu projektowego (1 osoba)
Termin oddania: 10 zajęcia Wydzielenie ról w zespole, określenie ich zakresu kompetencji

16 Projekt Standardy komunikacyjne (1-2 osoby) Termin oddania: 10 zajęcia
Opracowanie standardów komunikacyjnych i wzorca dokumentacji

17 Projekt Plan zapewnienia jakości (1-2 osoby)
Termin oddania: 12 zajęcia Opracowanie planu działań zmierzających do zapewnienia jakości produktu końcowego (w tym definicja metryk jakości)

18 Projekt Plan testowania oprogramowania (1 osoba)
Termin oddania: 12 zajęcia Opracowanie planu testowania oprogramowania (co podlega testowaniu, jak, kiedy, ew. miary)

19 Projekt Oszacowanie złożoności projektu (1-2 osoby)
Termin oddania: 13 zajęcia Analiza złożoności projektu metodą FPA

20 Ocenianie (1) Maksymalna ilość punktów za kolokwium oraz projekt Navision: 40 Ilość punktów za prezentację: 80 Ilość punktów za projekt : 80

21 Ocenianie (2) 4 oceny cząstkowe: Ocena końcowa:
1 za projekt 1 za prezentację 2 uśrednione oceny za kolokwia i projekt Navision Ocena końcowa: Średnia z 3 najniższych ocen cząstkowych

22 Spóźnianie prac Kary za spóźnione oddanie pracy:
Prezentacji - 20p/tydzień Projektu – 10p/tydzień


Pobierz ppt "Tomasz Pieciukiewicz Rafał Hryniów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google