Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizacja pracy przedszkola

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizacja pracy przedszkola"— Zapis prezentacji:

1 Organizacja pracy przedszkola
według zalecanych warunków i sposobów realizacji nowej podstawy programowej

2 Co to jest podstawa programowa?
Podstawa programowa jest to obok ustawy o systemie oświaty najważniejszy dokument, normujący pracę i obowiązuje wszystkich nauczycieli, niezależnie od rodzaju instytucji i podmiotów je prowadzących.

3 Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej
Dzienny czas pracy przedszkola przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie ( Rozporządzenie MEN z 21 mają 2001 r w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola... Dz. U. Nr 61, poz. 624 ze zm.)

4 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego zakłada:
Wspomaganie rozwoju dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym Ciągłość procesu edukacji w szkole podstawowej Ograniczenie stosowania zeszytów ćwiczeń Odstąpienie od zalecania do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej podręczników pomocniczych przeznaczonych do wychowania przedszkolnego

5 Proporcje czasu przeznaczonego na realizację podstawy programowej
Co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę ( w tym czasie dzieci bawią się swobodnie przy niewielkim udziale nauczyciela) Od pewnego czasu nasila się tendencja do mnożenia zajęć dydaktycznych w przedszkolach i nadmiernego wydłużania czasu, w którym są one realizowane. Dzieje się to kosztem zabawy, głównej formy aktywności dziecięcej. Ponieważ z badań jasno wynika, że w trakcie zabawy dzieci intensywnie się uczą i skutecznie rozwijają swój umysł, należy zadbać o przywrócenie dziecięcej zabawie należytego miejsca w wychowaniu przedszkolnym. Komentarz prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej

6 Co najmniej jedną piątą ( dzieci młodsze -jedną czwartą czasu), dzieci spędzają na powietrzu – ogród, boisko, park itp. Z analizy pracy wielu przedszkoli wynika, że dzieci zdecydowanie za krótko przebywają w ogrodzie, na boisku czy parku. Również zbyt rzadko organizowane są dla nich zajęcia rozwijające sprawność ruchową. Problem w tym, że rodzice także nie przywiązują należytej wagi do usprawniania fizycznego dzieci. Tymczasem na czas wychowania przedszkolnego dzieci przypada złoty wiek motoryczności dzieci. Jeżeli w tym okresie nie rozwinie się należycie sprawności ruchowej dzieci, położy się to cieniem na ich zdrowiu i kondycji fizycznej w ciągu całego życia. Komentarz prof. Edyta Gruszczyk - Kolczyńska

7 Najwyżej jedną piątą zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego Także rodzice wymuszają organizowanie w przedszkolach większej liczby zajęć dydaktycznych, zależy im bowiem, aby dzieci już w przedszkolach uczyły się w sposób szkolny. W ten sposób chcą zapewnić im lepszy start. Nie widzą nic złego w tym, że odbywa się to kosztem dziecięcych zabaw. Nie zdają sobie sprawy z tego, jaką mają one wartość rozwojową. Zapisy zawarte w Podstawie, mają pomóc dyrektorom i nauczycielom przeciwstawić się tym naciskom. Komentarz prof. Edyta Gruszczyk – Kolczyńska Pozostały czas - dwie piąte czasu, nauczyciel może dowolnie zagospodarować ( w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne)


Pobierz ppt "Organizacja pracy przedszkola"

Podobne prezentacje


Reklamy Google