Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

kierowane do nauczycieli i młodzieży – dobre przykłady współpracy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "kierowane do nauczycieli i młodzieży – dobre przykłady współpracy"— Zapis prezentacji:

1 kierowane do nauczycieli i młodzieży – dobre przykłady współpracy
Projekty Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej kierowane do nauczycieli i młodzieży – dobre przykłady współpracy

2 Projekty Domu Współpracy Polsko – Niemieckiej…
Archiwum Historii Mówionej: Kuźnia Młodych Liderów REGIOnatorium-cykl spotkań warsztatowo - seminaryjnych nt. edukacji regionalnej w teorii i praktyce" „Górny Śląsk w czterech odsłonach: literacko, filmowo, historycznie oraz plebiscytowo - warsztaty dla nauczycieli i studentów dotyczące niemieckojęzycznych, śląskich pisarzy, filmowców, górnośląskiej historii oraz plebiscytu z 1921 roku. Kampania informacyjno-promocyjna: „Dwa to więcej niż jeden” Historia Lokalna Różnorodność jest Wartością Postępowy nauczyciel języka niemieckiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

3 Archiwum Historii Mówionej dla młodych
Pomysł 2009 roku Domu Współpracy Polsko- Niemieckiej Cel stworzenie archiwum historii mówionej w postaci strony internetowej podniesienie świadomości historycznej wśród młodych ludzi Realizacja 140 wywiadów z świadkami historii

4

5 Historia której nie znajdziecie w książkach

6 Wywiady

7 Podróż Studyjna

8 Kuźnia Młodych Liderów
Cel Przygotowanie młodzieży Mniejszości Niemieckiej do aktywnego udziału w życiu społeczno-kulturalnym swego regionu, a także do przejmowania odpowiedzialności za swoje środowisko lokalne.

9 Kuźnia Młodych Liderów
2002 rok I Edycja 2003- II Edycja 2005 III Edycja IV Edycja 2008 V Edycja 2011 rok VI Edycja

10 Kuźnia Młodych Liderów Podróż
Zakończeniem projektu był wyjazd studyjny do Mniejszości Niemieckiej zamieszkałej na Węgrzech i w Rumunii.

11 REGIOnatorium Cele projektu:
* przygotowanie nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa opolskiego, do pracy z dziećmi i młodzieżą pod kątem kreatywnego przekazywania im wiedzy o regionie, i tym samym przygotowania ich do świadomego życia społecznego i obywatelskiego, * przygotowanie merytoryczne i dydaktyczne nauczycieli do pracy z młodzieżą w dziedzinie historii swojej ojczyzny lokalnej, różnorodności kulturowej i narodowościowej i konsekwencjami, jakie niesie ze sobą funkcjonowanie w wielokulturowym regionie Śląska Opolskiego.

12 REGIOnatorium Przebieg projektu:
* cztery dwudniowe spotkania seminaryjno-warsztatowe: nauczyciele będą uczestniczyć w wykładach oraz pracy warsztatowej, których efektem ma być przygotowanie scenariuszy m.in. zajęć edukacyjnych, dni regionalnych, rajdów, wycieczek, projektów uczniowskich, konkursów regionalnych * spotkania warsztatowo - seminaryjne będą przeprowadzać wybitni znawcy tematyki regionalnej, a uczestnicy pracować będą m.in. z takimi narzędziami metodycznymi jak: płyta DVD: "Archiwum Historii Mówionej: mapa historycznego regionu Górnego Śląska oraz publikacja "Górny Śląsk. 20 historii z XX wieku"

13 Wkładka „ Język niemiecki w przedszkolu i szkole” Spotkania Eksperckie
„Dwa to więcej niż Jeden…“ - działania informacyjno-promujące dwujęzyczność Poradnik dla rodziców Wkładka „ Język niemiecki w przedszkolu i szkole” Spotkania Eksperckie Konferencje Strona Punkt doradczy nt. dwujęzyczności

14 Wkładka „ Język niemiecki w przedszkolu i szkole”
PAMIĘTAJ - WAŻNE W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego przedszkole lub szkołę (czyli np. gminy lub powiatu), liczba uczniów w oddziałach, grupach międzyoddziałowych lub międzyklasowych może być mniejsza. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych uczniów jest mniejsza niż określona wyżej, nauczanie języka mniejszości w szkołach organizuje się w grupach międzyoddziałowych lub międzyklasowych, pamiętając że: 1. grupa międzyoddziałowa, utworzona z uczniów różnych oddziałów na poziomie danej klasy, nie może liczyć mniej niż 7 uczniów w szkole podstawowej i gimnazjum oraz 14 uczniów w szkole ponadgimnazjalnej; 2. grupa międzyklasowa, utworzona z uczniów różnych klas, w której nauczanie odbywa się według organizacji nauczania w klasach łączonych, nie może liczyć mniej niż i więcej niż 14 uczniów. Na świadectwie ukończenia klasy/szkoły język mniejszości wpisany jest jako przedmiot obowiązkowych zajęć edukacyjnych na pierwszym miejscu wykropkowanym w brzmieniu „język mniejszości narodowej - niemiecki”. Pamiętajmy także, iż języka mniejszości nie można zdawać na egzaminie gimnazjalnym jako języka obcego, gdyż jest on, podobnie jak np. język polski, językiem ojczystym dla ucznia który jest objęty tym nauczaniem (jeśli rodzice złożyli wniosek). PROJEKT WKŁADKI – opracował Waldemar Gaida

15

16 Spotkania Eksperckie Program spotkania
1. „Język niemiecki w edukacji szkolnej i przedszkolnej” Waldemar Gaida , Wicestarosta Powiatu Strzeleckiego 2. „Dlaczego niemiecki? Jak efektywnie wychowywać dzieci dwujęzycznie” Dr Małgorzata Wysdak, Prezes Stowarzyszenia ProLiberis Silesiae

17 Historia Lokalna Historia Twojego Sąsiada

18 Historia Lokalna

19 „Historia lokalna na przykładzie wybranych powiatów, miast i gmin”
Projekt realizowany z od początku istnienia Domu Współpracy Polsko- Niemieckiej m.in. Powiat Oleski Gmina Grodków Gmina Leśnica Gmina Niemodlin Gmina Chrząstowice CEL Przełamywanie meandrów historii dawnych niemieckich, dziś polskich ziem Wzmocnienie i aktywne kształtowanie tożsamości regionalnej „ Tylko znający historię własnej ziemi może się z nią utożsamiać” Wspieranie pozytywnych stosunków i dialogu pomiędzy większością polska i mniejszością niemiecką

20 „Różnorodność jest Wartością”-szkolenia w grudniu 2011 r.
Celem projektu będzie zatem edukacja przede wszystkim młodego pokolenia na temat mniejszości zamieszkujących teren Rzeczpospolitej Polski. Poprzez projekt pragniemy uświadomić młodzieży, że istnieją mniejszości, przedstawić skąd się biorą oraz walczyć ze stereotypowym myśleniem. Ważnym jest bowiem, aby w młodym pokoleniu kształtować postawę akceptacji dla odmienności, dla inności.

21 Kurs roczny nauczania j. niemieckiego
Postępowy nauczyciel języka niemieckiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Możliwość nauczania j. niemieckiego w okresie wczesnoszkolnym i przedszkolnym Kurs roczny nauczania j. niemieckiego Uczestnik – Wykształcenie pedagogiczne, znajomość j. niemieckiego na poziomie B2

22 Dziękuję za uwagę Beata Woźniak
Koordynatorka Działu ds. Stosunków Polsko-Niemieckich Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej


Pobierz ppt "kierowane do nauczycieli i młodzieży – dobre przykłady współpracy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google