Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawo cywilne dla menedżerów sprzedaży

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawo cywilne dla menedżerów sprzedaży"— Zapis prezentacji:

1 Prawo cywilne dla menedżerów sprzedaży
Mec. Mariusz Wróblewski

2 Systematyka prawa cywilnego Prawo autorskie i wynalazcze
określa prawa do dóbr niematerialnych Część ogólna reguluje zagadnienia wspólne dla prawa cywilnego lub kilku jego działów Prawo spadkowe reguluje przejście praw i obowiązków osób zmarłych na inne podmioty Prawo zobowiązaniowe obejmuje normy (zobowiązania) regulujące prawa podmiotowe względne Prawo rzeczowe reguluje prawne formy korzystania z rzeczy jeżeli podmiotowi przysługują prawa podmiotowe bezwzględne

3 Stosunek cywilnoprawny Podmioty stosunku cywilnoprawnego
osoby fizyczne (ludzie) + osoby prawne(np.: spółki kapitałowe, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe) Prawo podmiotowe (uprawnienie) Obowiązek prawa jednego podmiotu odpowiada obowiązek drugiego podmiotu Przedmiot wszystko na co są skierowane prawa i obowiązki podmiotów stosunku cywilnoprawnego

4 Zdolność prawna Osoby fizyczne od urodzenia Osoby prawne
z momentem utworzenia

5 Zdolność do czynności prawnych (tylko osoby fizyczne)
Osoby prawne z momentem utworzenia Osoby fizyczne Po ukończeniu 18 lat pełna zdolność Do 13 lat brak zdolności do czynności Po ukończeniu 13 lat a nie ukończywszy 18 lat ograniczona zdolność do czynności prawnych Ubezwłasnowolnienie (tylko osoby fizyczne) częściowe całkowite

6 Osoby prawne Skarb Państwa Fundacje Spółki kapitałowe Spółdzielnie
Przedsiębiorstwa państwowe Stowarzyszenia

7 Wady oświadczenia woli
Brak świadomości lub swobody podjęcia decyzji i wyrażenia woli Bezprawna groźba Pozorność Błąd

8 Przedstawicielstwo Przedst. Ustawowe
(oparte na ustawie np.; rodzice są przedst.. ustawowymi dziecka) Pełnomocnictwo (oparte na woli reprezentowanego) Prokura (szczególny rodzaj pełnomocnictwa które może udzielić przedsiębiorca wpisany do KRS) Ogólne (do dokonywania czynności zwykłego zarządu) Szczególne (do dokonywania czynności przekraczających zwykły zarząd) Domniemane (np.; sprzedawca w sklepie) Fałszywe (gdy pełnomocnik przekroczy upoważnienie lub działa bez umocowania)

9 Rzecz Podzielna Niepodzielna

10 Rzecz Nieruchomości Ruchomości części budynków (lokale) grunty budynki
na trwałe związane z gruntem

11 Wieczyste użytkowanie Ograniczone prawa rzeczowe
Własność Wieczyste użytkowanie Ograniczone prawa rzeczowe Zastaw Hipoteka Współwłasność Użytkowanie Służebność własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego domu jednorodzinnego użytkowego

12 Zobowiązanie wierzytelność dług

13 bezpodstawne wzbogacenie
Źródła zobowiązań czynność prawna inne zdarzenie z którym ustawa wiąże powstanie zobowiązań akt administracyjny wyrządzenie szkody czynem niedozwolonym bezpodstawne wzbogacenie

14 istnienie związku przyczynowego
Przesłanki odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej szkoda + powiązanie przez ustawodawcę z faktem wyrządzenia szkody obowiązku jej naprawienia istnienie związku przyczynowego = odpowiedzialność

15 Odpowiedzialność deliktowa
Odpowiedzialność za szkody powstałe z użycia sił przyrody Odpowiedzialność za czyny własne Odpowiedzialność za czyny cudze Odpowiedzialność za zwierzęta i rzeczy


Pobierz ppt "Prawo cywilne dla menedżerów sprzedaży"

Podobne prezentacje


Reklamy Google