Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polish legislation on enforcing plant variety rights

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polish legislation on enforcing plant variety rights"— Zapis prezentacji:

1 Polish legislation on enforcing plant variety rights
Paweł Gała Law adviser Polish Seed Trade Association

2 PLAN Źródła polskiego systemu ochrony odmian roślin
Zakres wyłącznego prawa do odmiany Naruszenia wyłącznego prawa do odmiany Prawne instrumenty ochrony wyłącznego prawa do odmiany Konkluzje

3 Źródła polskiego systemu ochrony odmian roślin
Ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin Ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

4 Zakres wyłącznego prawa do odmiany
wytwarzanie i rozmnażanie przygotowanie do rozmnażania oferowanie do sprzedaży sprzedaż lub inne formy zbywania eksport import przechowywanie

5 Zakres wyłącznego prawa do odmiany
30 lat – w przypadku odmian winorośli, drzew oraz ziemniaka 25 lat – w przypadku pozostałych odmian

6 Naruszenie wyłącznego prawa do odmiany
podjęcie bez zgody hodowcy jakichkolwiek działań objętych dyspozycją art. 21 ustawy o ochronie prawnej odmian roślin naruszenie dóbr osobistych hodowcy związanych z wyłącznym prawem do odmiany podjęcie innych działań objętych dyspozycją art. 37 ustawy o ochronie prawnej odmian roślin

7 Działania nie stanowiące naruszenia wyłącznego prawa do odmiany
korzystanie z materiału siewnego odmiany na własne niezarobkowe cele korzystanie z materiału siewnego odmiany dla celów doświadczalnych korzystanie z materiału siewnego odmiany dla tworzenia nowych odmian korzystanie z materiału siewnego odmiany w ramach instytucji odstępstwa rolnego

8 Prawne instrumenty ochrony wyłącznego prawa do odmiany
instrumenty cywilnoprawne instrumenty karnoprawne instrumenty administracyjnoprawne

9 Cywilnoprawne instrumenty ochrony wyłącznego prawa do odmiany
instrumenty proceduralne instrumenty pozaproceduralne

10 Instrumenty proceduralne
zabezpieczenie roszczeń hodowcy zabezpieczenie dowodów

11 Instrumenty pozaproceduralne
roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym roszczenie odszkodowawcze z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania roszczenia związane z ochroną dóbr osobistych hodowcy

12 Odpowiedzialność karna z tytułu naruszenia wyłącznego prawa do odmiany
czyny zagrożone sankcją karną właściwość sądu sankcja karna udział organów publicznych

13 Administracyjnoprawne instrumenty ochrony wyłącznego prawa do odmiany
podstawa prawna odpowiedzialności administracyjnej; przesłanki odpowiedzialności administracyjnej sankcja administracyjna

14 KONKLUZJE powołanie specjalistycznego sądu orzekającego w sprawach z zakresu ochrony wyłącznego prawa do odmiany ustanowienie specjalnego roszczenia odszkodowawczego zaostrzenie sankcji karnej naruszenia wyłącznego prawa do odmiany wprowadzenie dodatkowych, administracyjnoprawnych instrumentów ochrony wyłącznego prawa do odmiany


Pobierz ppt "Polish legislation on enforcing plant variety rights"

Podobne prezentacje


Reklamy Google